settings icon
share icon
سوال

تخت سفید بزرگ قضاوت چیست؟

جواب


تخت سفید بزرگ قضاوت در مکاشفه فصل 20 آیه های 11-15 توضیح داده شده است و داوری نهایی است قبل از اینکه آدمهای گمشده و بی ایمان را به دریاچه آتش بیندازند. ما از مکاشفه فصل 20 آیه های 7-15 می دانیم که این داوری بعد از سلطنت هزار ساله و بعد از آنکه شیطان، هیولا، و آن پیامبر دروغین به دریاچه آتش انداخته میشوند اتفاق می افتد (مکاشفه فصل 20 آیه های 7-10). دفترها را باز کردند (مکاشفه فصل 20 آیه 12) و آنها حاوی نوشته اعمال همه، چه خوب و چه بد می باشند. چون خدا همه گفته ها، کارها و افکار را می داند و هر یک را مطابق خودش تنبیه می کند یا پاداش می دهد (مزامیر فصل 28 آیه 4 ، فصل 62 آیه 12؛ رومیان فصل 2 آیه 6، مکاشفه فصل 2 آیه 23، فصل 18 آیه 6، فصل 22 آیه 12).

همچنین در این وقت، دفتر دیگری گشوده می شود، که به آن «دفتر حیات» می گویند (مکاشفه فصل 20 آیه 12). در این دفتر مشخص شده است که آیا یک نفر حیات ابدی با خدا را به ارث می برد و یا تنبیه در دریاچه آتش را دریافت خواهد کرد. اگر چه مسیحیان برای اعمالشان مسئول هستند، اما آنها بخاطر مسیح بخشیده شده اند و نام آنها در "دفتر حیات از آغاز پیدایش" نوشته شده است (مکاشفه فصل 17 آیه 8). همچنین از کلام خدا می دانیم که در این داوری است که مردگان "بر اساس آنچه انجام داده اند داوری می شوند" (مکاشفه فصل 20 آیه 12) و نام هر کسیکه در دفتر حیات یافت نشود، به دریاچه آتش افکنده می شود (مکاشفه فصل 20 آیه 15).

این حقیقت که یک داوری نهایی برای همه انسانها، چه ایماندار و چه بی ایمان، وجود دارد در خیلی از قسمتهای کتاب مقدس واضحا تایید شده است. هر کسی روزی در مقابل مسیح خواهد ایستاد و برای آنچه انجام داده است داوری خواهد شد. در حالیکه خیلی واضح است که تخت سفید بزرگ قضاوت، داوری نهایی است، مسیحیان در مورد اینکه آن چطور به داوریهای دیگری که در کتاب مقدس آمده مربوط می شود، هم عقیده نیستند بخصوص اینکه چه کسی در مقابل سفید بزرگ قضاوت داوری خواهد شد.

بعضی از مسیحیان عقیده دارند که کلام خدا سه داوری مختلف را در آینده بازگو می کند. اول داوری گوسفندان و بزها یا داوری ملتهاست (متی فصل 25 آیه های 31-36). این داوری بعد از دوره عذاب سخت و قبل از سلطنت هزار ساله است، هدف آن تعیین کردن افرادی است که وارد دوره سلطنت هزار ساله خواهند شد. دوم داوری اعمال ایمانداران است که اکثرا به آن «تخت داوری مسیح» گفته میشود (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10). در این داوری، مسیحیان پاداش هایی را برای کارها یا خدماتشان به خداوند می گیرند. داوری سوم، تخت سفید بزرگ قضاوت می باشد که در آخر سلطنت هزارساله اتفاق می افتد (مکاشفه فصل 20 آیه های 11-15). این داوری بی ایمانان است که در آن بر اساس اعمالشان داوری می شوند و به مجازات ابدی در دریاچه آتش محکوم می گردند.

بعضی از مسیحیان اعتقاد دارند که همه این سه داوری از داوری نهایی صحبت می کند، نه از سه داوری مجزا. بعبارت دیگر، تخت سفید بزرگ در مکاشفه فصل 20 آیه های 11-15 زمانیست که ایمانداران و بی ایمانان همه داوری می شوند. کسانیکه اسمشان در دفتر حیات یافت می شود بر حسب اعمالشان داوری می شوند تا میزان بدست آوردن و یا از دست دادن پاداش آنها مشخص شود. آنهایی که اسمشان در دفتر حیات یافت نمی شود بر اساس اعمالشان داوری می شوند که درجه مجازات آنها در دریاچه آتش تعیین گردد. کسانی که این دیدگاه را دارند معتقدند که متی فصل 25 آیه های 31-46 توضیح دیگری از آن چیزی است که در مقابل تخت سفید بزرگ اتفاق می افتد. آنها به این موضوع اشاره می کنند که نتیجه این داوری همان است که بعد از داوری در جلوی تخت سفید بزرگ در مکاشفه فصل 20 آیه های 11 تا 15 اتفاق می افتد. گوسفندان (ایمانداران) به حیات جاودانی داخل می شوند، درحالیکه بزها (بی ایمانان) به "تنبیه ابدی" فرستاده می شوند (متی فصل 25 آیه 46).

علی رغم هر یک از این دیدها در مورد تخت سفید بزرگ قضاوت، مهم است که هیچوقت این حقیقت را فراموش نکنیم که داوری یا داوری هایی در آینده وجود دارد. اولا، عیسی مسیح داور خواهد بود، همه بی ایمانان بوسیله مسیح داوری می شوند، و بر اساس کارهایشان تنبیه می شوند. کتاب مقدس خیلی واضح می گوید که بی ایمانان در حال انبار کردن خشم خدا بر ضد خود هستند (رومیان فصل 2 آیه 5) و اینکه «خدا به هركس مطابق كارهايش پاداش يا كيفر خواهد داد» (رومیان فصل 2 آیه 6). ایمانداران هم بوسیله مسیح داوری می شوند، اما از آنجایی که پاکی مسیح به ما نسبت داده شده و اسم ما در دفتر حیات نوشته شده است، به ما پاداش داده می شود، اما بر اساس اعمالمان تنبیه نمی شویم. رومیان فصل 14 آیه های 10-12می گوید که همه ما در مقابل تخت داوری مسیح می ایستیم و هر یک از ما به خدا حساب پس می دهیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تخت سفید بزرگ قضاوت چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries