settings icon
share icon
سوال

دوران برآشفتگی بزرگ چیست؟

جواب


دوران برآشفتگی بزرگ زمانی در آینده اتفاق خواهد افتاد که خداوند حداقل دو بُعد از برنامه هایش را به سرانجام رسانده باشد: اول) او تنبیه قوم اسرائیل را به اتمام خواهد رساند (دانیال فصل 9 آیه 24)، و دوم) او بی ایمانان و بی خدایان ساکن زمین را قضاوت خواهد کرد (مکاشفه فصل 6 تا 18). مدت زمان دوران آشفتگی بزرگ، هفت سال خواهد بود. این عدد با ارجاع به هفتاد هفته بیان شده در دانیال فصل 9 آیه های 24 تا 27 مشخص می شود. آشفتگی بزرگ در نیمه دوم هفت سال دوران عذاب سخت قرار دارد. و با این نشانه قابل تشخیص است که آن جانور و ضدمسیح ظاهر می شوند و خشم خدا در این دوران شدت می یابد. بنابراین مهم است که بدانیم دوران عذاب با دوران برآشفتگی بزرگ فرق می کند. در فرجام شناسی ( علم مطالع وقایع آینده)، دوران عذاب به تمام هفت سال و دوران برآشفتگی بزرگ به سه و نیم سال آخر آن اشاره دارد.

خود عیسی مسیح بود که از عبارت "برآشفتگی بزرگ" استفاده کرد و آن را به سه و نیم سال آخر دوران عذاب نسبت داد. در متی فصل 24 آیه 21 عیسی مسیح گفت، "در آن روزها مردم به چنان مصيبتی دچار خواهند شد كه دنيا آن را تا به حال نديده است و هرگز نخواهد ديد".در این آیه عیسی مسیح به متی فصل 24 آیه 15 اشاره می کند که پرده از آن فرد خرابکار برمی دارد همان مردی که با نام ضدمسیح نیز شناخته می شود. عیسی مسیح همچنین در متی فصل 24 آیه های 29 تا 30 می گوید، "پس از آن مصيبتها، خورشيد تيره و تار شده، ماه ديگر نور نخواهد داد. ستارگان فرو خواهند ريخت و نيروهايی كه زمين را نگاه داشته‌اند، به لرزه در خواهند آمد".

و سرانجام نشانهٔ آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنيا مرا خواهند ديد كه در ميان ابرهای آسمان، با قدرت و شكوهی خيره كننده می‌آيم". عیسی مسیح در این متن به "دوران برآشفتگی بزرگ" اشاره می کند (آیه 21) ، که با ظهور آن فرد خرابکار (آیه 15) آغاز شده و با بازگشت دوباره مسیح به پایان می رسد (آیه 30).

متون دیگری که به "دوران برآشفتگی بزرگ" اشاره می کنند عباتند از : دانیال فصل 12 آیه 1، " سپس چنان دوران سختی پيش خواهد آمد كه در تاريخ بشر بی‌سابقه بوده است". به نظر میرسد عیسی مسیح در متی فصل 24 آیه 21 این گفته دانیال را نقل قول کرده است. در ارمیا فصل 30 آیه 7 نیز درباره این دوران نوشته شده است، "روز هولناكی در پيش است! نظير آن تا به حال ديده نشده است؛ آن روز، زمان سختی قوم من است، ولی از آن نجات خواهند يافت". لازم به ذکر است که عبارت "قوم یعقوب" به "قوم اسرائیل" اشاره دارد و این دو عبارت به یک معنی هستند. و در این آیه به این نکته اشاره می کند که قوم اسرائیل نوعی از رنج و بلایای طبیعی را تجربه خواهد کرد که هرگز آن را ندیده بود.

با توجه به اطلاعاتی که عیسی مسیح در متی فصل 24 آیه های 15 تا 30 به ما داده است، به سادگی می توان نتیجه گرفت که آغاز "دوران برآشفتگی بزرگ" به آن فرد خرابکار و اعمال ویرانگرانه اش ارتباط دارد. در دانیال فصل 9 آیه های 26 تا 27، می بینیم که آن فرد قرارداد صلحی به مدت هفت سال با مردم دنیا می بندد ( در برخی ترجمه ها عبارت "یک هفته" آمده است برای روشن شدن این موضوع به مقاله ما درباره دوران برآشفتگی بزرگ و یا همان دوران عذاب سخت رجوع کنید). در ابتدای نیمه دوم این دوره صلح، او زیر عهد خود می زند، و مانع اهدای قربا نی ها و هدایا می شود، که دقیقا اشاره به کارهای او درباره معبد بازسازی شده در آینده دارد. مکاشفه فصل 13 آیه های 1 تا 10 اطلاعات دقیق تری در مورد اعمال او به ما می دهد و همچنین مدت زمان دوران فرمانروایی او را مشخص می کند. مکاشفه فصل 13 آیه 5 می گوید او برای 42 ماه، که سه و نیم سال دوران برآشفتگی بزرگ، در قدرت خواهد بود

کتاب مکاشفه بیشترین اطلاعات در مورد "دوران برآشفتگی بزرگ" را به ما می دهد. از فصل 13 که آن جانور ظهور می کند تا بازگشت مسیح در فصل 19، تصویری از خشم خداوند به دلیل بی ایمانی و شورش برای ما ترسیم شده است (مکاشفه فصل 16 تا 18). همچنین به ما نشان داده شده که چگونه خداوند هم زمان با تنبیه قوم اسرائیل از آنها محافظت نیز می کند (مکاشفه فصل 14 آیه های 1 تا 5) تا زمانی که به وعده خود عمل کند و تخت پادشاهی خود را بر روی زمین بگستراند (مکاشفه فصل 20 آیه های 4 تا 6).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دوران برآشفتگی بزرگ چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries