settings icon
share icon
سوال

نظریه انجیل فراگیر چیست؟

جواب


انجیل فراگیر را می توان به طور ساده میراث قدیمی یونورسالیسم (عام گرایی یا جهان شمولی) نامید که نام جدیدی به خودگرفته است. یونیورسالیسم بر این باور است که در نهایت همه مردم دنیا نجات پیدا می کنند و به بهشت می روند. نظریه انجیل فراگیر که توسط کارلتون پیرسون آموزش داده شد دارای چندین عقیده غلط می باشد:

1. انجیل فراگیر می گوید مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بهای گناهان تمامی بشریت را پرداخت کرد تا انسان بتواند بدون نیاز به توبه تا ابد در بهشت زندگی کند.

2. انجیل فراگیر می گوید نجات، بی قید و شرط است و حتی نیازی به ایمان به عیسی مسیح به عنوان کسی که بهای گناهان بشر را پرداخت ندارد.

3. انجیل فراگیر بر این باور است که تقدیر همه انسان ها زندگی در بهشت است، حتی اگر متوجه این موضوع نباشند و به این مطلب فکر نکنند.

4. انجیل فراگیر می گوید همه انسان ها بدون توجه به مذهبشان به بهشت خواهند رفت.

5. و در آخر، انجیل فراگیر معتقد است تنها کسانی که از روی عمد لطف خدا را رد کرده اند (یعنی پس از اینکه مزه میوه لطف خداوند را چشیدند ولی او را رد کردند) تا ابد از او جدا خواهند ماند.

عقیده انجیل فراگیر در نقطه مقابل آموزش های واضح عیسی مسیح قرار دارد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا می گوید او تنها راه نجات است ( یوحنا فصل 14 آیه 6). خداوند عیسی مسیح را به روی زمین فرستاد تا نجات انسان سقوط کرده را تضمین کند، اما این نجات تضمینی تنها برای کسانی است که به عیسی مسیح و کار فداکارانه او ایمان دارند (یوحنا فصل 3 آیه 16). شاگردان عیسی مسیح این پیام را منتشر کردند (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9 ، اول پطرس فصل 1 آیه های 8 تا 9 ، اول یوحنا فصل 5 آیه 13). ایمان به عیسی مسیح یعنی اینکه دیگر تلاشی برای تضمین نجات با تکیه بر کارهای خویش نکنیم، بلکه ایمان داشته باشیم که کار عیسی مسیح نجات ما را تضمین کرد.

توبه مرتبط با ایمان است. توبه یعنی عقیده خود را درباره گناه تغییر دهیم و نیاز به نجات از طریق عیسی مسیح را احساس کنیم (اعمال رسولان فصل 2 آیه 38). توبه یعنی ما به این آگاهی و نتیجه می رسیم که گناهکار هستیم و توانایی نجات خودمان را نداریم بنابراین توبه می کنیم ( واژه یونانی توبه به معنی تغییر عقیده است)، از گناهان خود باز می گردیم و به عیسی مسیح ایمان می آوریم.

عیسی مسیح نجات را در اختیار هر کسی که خواهان توبه و ایمان باشد قرار داده است (یوحنا فصل 3 آیه 16). با این وجود، عیسی مسیح می گوید همه ایمان نخواهند آورد (متی فصل 7 آیه های 13 تا 14، یوحنا فصل 3 آیه 19). کسی دوست ندارد فکر کند که خداوند بخشنده و مهربان ممکن است مردم را به جهنم بفرستد، اما این دقیقا همان چیزی است که کتاب مقدس درباره آن هشدار می دهد. عیسی مسیح می گوید او در آخر همه ملت ها را از هم تفکیک می کند مانند چوپانی که گوسفندان را از بزها جدا می کند. گوسفندان (منظور کسانی که با ایمان به عیسی مسیح نجات خود را تضمین کرده اند) همراه با عیسی مسیح به پادشاهی او وارد می شوند. بزها (کسانی که به عیسی مسیح ایمان نیاوردند) به جهنم خواهند رفت، جایی که آتش ابدی خواهد بود (متی فصل 25 آیه های 31 تا 46).

این نوع عقیده باعث رنجش بسیاری از مردم می شود. آنها به جای تطبیق افکارشان با تعلیم واضح کتاب مقدس دست به تغییر کلام خدا زده و عقاید غلطی را منتشر می کنند. عقیده انجیل فراگیر یک نمونه از این عقاید غلط است.

در ادامه به دلایل دیگری می پردازیم که غلط بودن این عقیده را مورد بحث قرار می دهند.

1. اگر ایمان و توبه برای دریافت هدیه نجات ضروری نیستند، پس چرا عهد جدید سرشار از دعوت به توبه و ایمان به عیسی مسیح است؟

2. اگر نجات نیازی به ایمان به کار عیسی مسیح بر روی صلیب ندارد، پس چرا عیسی مسیح چنین مرگ رنج آور و تحقیرآمیزی داشت؟ خدا می توانست به جای این کار «آمرزش الهی» را به همه نصیب کند.

3. اگر همه، چه بخواهند چه نخواهند به بهشت خواند رفت، پس حق انتخاب چه خواهد شد؟ آیا آتئیستی که تمامی زندگی خود را با خداوند، کتاب مقدس و عیسی مسیح مخالف کرده و آنها را رد کرده است به زور و بر خلاف خواسته اش به بهشت برده خواهد شد؟ به نظر می رسد عقیده انجیل فراگیر بهشت را جایی معرفی می کند که پر است از افرادی که الزاما نمی خواهند آنجا باشند.

4. چگونه همه افراد با هر دینی می توانند به بهشت بروند در حالی که بسیاری از ادیان ادعاهای متضادی نسبت به هم دارند؟ به عنوان مثال، کسانی که عقیده کاملا متفاوتی نسبت به زندگی پس از مرگ دارند، مانند کسانی که به تناسخ و یا آنیهی لیسینیم (نابودی پس از مرگ) اعتقاد دارند.

5. در آخر، اگر کسانی که صراحتا لطف خدا را رد می کنند به بهشت نمی روند، پس به سختی می توان گفت که انجیل فراگیر است؟ اگر همه انسان ها به بهشت نمی روند، پس آن را انجیل فراگیر نخوانید، برای اینکه باز هم عده ای را شامل نمی شود.

پولس پیام انجیل را بوی مرگ می نامند (دوم قرنتیان فصل 2 آیه 16). منظور او از این گفته این است که پیام انجیل برای بسیاری از مردم ناخوشایند است. برای اینکه درباره گناه آنها حرف می زند و اینکه بدون مسیح امیدی وجود ندارد. به مردم می گوید که هیچ چیزی غیر از ایمان به مسیح نمی تواند بین فاصله آنها با خدا پل بزند. در طول قرن ها، افراد زیادی (با نیت های خوب) وجود داشتند که برای جذب مردم بیشتری به کلیسا پیام انجیل را ملایم تر کردند. در ظاهر کار عاقلانه ای است ولی در نهایت به مردم احساس امنیت اشتباه می داد. پولس می گوید هرکسی که پیامی غیر از پیام انجیل او را بشارت دهد مورد لعنت قرار دارد (غلاطیان فصل 1 آیه 8). این گفته بسیار رک و صریح است اما شما هم وقتی به حیاتی بودن پیام انجیل پی ببرید، به این نتیجه هم خواهید رسید که درک درست پیام انجیل تا چه اندازه مهم است. پیام انجیل غلط، کسی را نجات نخواهد داد، بلکه فقط افراد بیشتری را محکوم به جهنم می کند و محکومیت بیشتری برای کسانی که از عقاید غلطی مانند انجیل فراگیر حمایت می کنند در بر خواهد داشت.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نظریه انجیل فراگیر چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries