settings icon
share icon
سوال

انجیل عیسی مسیح چیست؟

جواب


واژه ی «انجیل» به معنای «مژده یا خبر خوش» است، بنابراین انجیل عیسی مسیح یعنی خبر خوش نجات و بخشش گناهان هر کسی که به او ایمان می آورد (کولسیان فصل 1 آیه 14، رومیان فصل 10 آیه 9). انسان از زمان گناه آدم زیر محکومیت خدا قرار دارد (رومیان فصل 5 آیه 12). همه انسان ها قانون کامل خدا را با ارتکاب گناه زیر پا گذاشته اند بنابراین همه گناهکارند (رومیان فصل 3 آیه 23). مجازات گناه، مرگ جسمانی (رومیان فصل 6 آیه 23) و مجازات ابدی (مکاشفه فصل 20 آیه 15؛ متی فصل 25 آیه 46) است. به این مرگ ابدی یا جدایی ابدی از خداوند «مرگ دوم» نیز گفته می شود(مکاشفه فصل 20 آیه های 14 تا 15).

این موضوع که همه گناهکارند و خداوند همه را محکوم کرده است خبر بدی می باشد اما پیام انجیل، خبر خوب عیسی مسیح، درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. خداوند از روی عشقی که به انسان دارد راهی را برای او فراهم کرده است تا همه گناهانش بخشیده شوند (یوحنا فصل 3 آیه 16). او پسر خودش عیسی مسیح را فرستاد تا با مرگ بر روی صلیب همه گناهان انسان را به دوش خود بکشد (اول پطرس فصل 2 آیه 24). خداوند با قرار دادن گناهان ما بر روی عیسی مسیح ضمانت می کند که هر کسی به او ایمان بیاورد بخشیده خواهد شد (اعمال رسولان فصل 10 آیه 43). رستاخیز مسیح از مرگ باعث شد تا همه کسانی که به اوایمان می آورند در نظر خدا پاک و بیگناه شوند (رومیان فصل4 آیه 25).

کتاب مقدس محتوای پیام انجیل را برای ما مشخص کرده است: «حال، ای برادران و خواهران، بگذارید بار دیگر آن انجیل را به یاد شما آورم، همان خبر خوشی را که قبلاً به شما اعلام کردم و شما هم آن را پذیرفتید و هنوز نیز بر آن استوارید. همین خبر خوش است که اگر به آن ایمان داشته باشید، باعث نجاتتان می‌گردد، مگر آنکه ایمانتان واقعی نباشد. من آنچه را که مهمترین مطلب بود و به خودم نیز رسیده بود، به شما انتقال دادم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتب مقدّس، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و مطابق همین کتب روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد. سپس، پطرس و بعد، بقیهٔ آن دوازده رسول او را دیدند. سپس او خود را به بیش از پانصد نفر از برادران ما ظاهر کرد» (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 1 تا 6). پولس در این متن بر روی برتری و تقدم انجیل (خبر خوش) تاکید می کند. پیام انجیل شامل دو حقیقت تاریخی می باشد و کتاب مقدس از هر دوی آنها پشتیبانی می کند: مرگ و رستاخیز عیسی مسیح. هر دوی این حقایق با مدارکی محکمی اثبات می شوند: مرگ مسیح با دفن او و رستاخیز او با شاهدان عینی اثبات شدند.

انجیل عیسی مسیح این خبر خوش است که خداوند برای آزادی انسان از مجازات گناه راهی پیش پای او گذاشته است (یوحنا فصل 14 آیه 6؛ رومیان فصل 6 آیه 23). همه انسان ها به شکل جسمانی می میرند اما به کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند قول داده شده که پس از مرگ به شکل جسمانی و برای همیشه زنده می شوند (یوحنا فصل 11 آیه های 23 تا 26). کسانی که عیسی مسیح را رد می کنند نه تنها از نظر جسمانی می میرند بلکه دچار مرگ دوم نیز خواهند شد، کتاب مقدس این مرگ دوم را به شکل دریاچه ی آتش ابدی توضیح می دهد (مکاشفه فصل 20 آیه های 13 تا 14). عیسی مسیح تنها کسی است می تواند ما را نجات دهد و رستگار سازد (اعمال رسولان فصل 4 آیه 12).

انجیل عیسی مسیح بهترین خبری است که می تواند به گوش هر انسانی برسد، و واکنش هر کسی به آن مشخص کننده ی جایگاه ابدی اوست. خداوند از شما می خواهد زندگی را انتخاب کنید. نام خدا را بخوانید تا نجات پیدا کنید (رومیان فصل 10 آیه 13).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

انجیل عیسی مسیح چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries