settings icon
share icon
سوال

ملزومات پیغام انجیل چیست؟

جواب


کلمهٔ "انجیل"، به معنی "خبر خوش" است و این کلمه به عنوان پیغام بخشش گناهان از طریق کار تمام کندهٔ عیسی مسیح، به بهترین شکل توصیف شده است. این در اصل نقشهٔ نجات خداست برای آنانی که برای آشتی با خدای قدوس و عادل، بر پسر الهی او اعتماد خواهند کرد. ضرورت محتوای این پیغام نجات بخش، به وضوح در کتاب مقدس شرح داده شده است.

پولس رسول در نامهٔ اول خود به قرنتیان، محتوای پیغام انجیل را چنین بیان می‌کند "و اما، ای برادران، اکنون می‌خواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید و به وسیلهٔ آن نجات می‌یابید، به شرط آنکه کلامی را که به شما بشارت دادم، استوار نگاه دارید. در غیر این صورت، بیهوده ایمان آورده‌اید. زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق با کتب مقدّس در راه گناهان ما مرد، و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوّم از مردگان برخاست" (اول قرنتیان 1:15-4).

در این پیغام، سه رکن ضروری از پیغام انجیل را مشاهده می کنیم. ابتدا، عبارت، "در راه گناهان ما مرد"، بسیار اهمیت دارد. همانطور که رومیان 23:3 به ما می گوید، "زیرا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا کوتاه می‌آیند." تمام آنانی که به برای نجات به تخت خدا نزدیک می ‌شوند، باید به واقعیت گناه اعتراف کنند. یک گناهکار باید در برابر خدا به حس ناامیدی نسبت به گناه و تقصیرش اعتراف کند تا بخشش اتفاق افتد و باید درک کند که "مزد گناه مرگ است". بدون این حقیقت بنیادی، هیچ موعظه ای از انجیل کامل نیست.

دوم اینکه، شخص و کار مسیح دو مولفۀ ضروری از انجیل هستند. عیسی هم خدا (کولسیان 9:2) و هم انسان است (یوحنا 14:1). زندگی عیسی عاری از گناه بود، ما هرگز نمی توانیم مانند او زندگی کنیم (اول پطرس 22:2) و او تنها کسی بود که توانست به جای گناهکار بمیرد. گناه به ضد خدای نامحدود، مستلزم یک قربانی نامحدود است. بنابراین، یا انسان- که محدود است- باید جریمهٔ زمان نامحدود در جهنم را بپردازد، و یا مسیحِ نامحدود بایستی یکبار آن را بپردازد. عیسی روی صلیب رفت تا بدهی ای که به خاطر گناهمان به خدا داشتیم را بپردازد، و آنانی که با قربانی او پوشیده شده اند، ملکوت خدا را به عنوان پسران پادشاه، به ارث خواهند برد (یوحنا 12:1).

سوم اینکه، قیام مسیح یک رکن حیاتی از انجیل است. قیام گواه قدرت خداست. فقط او که حیات را پدید آورد می تواند بعد از مرگ آن را برخیزاند؛ تنها او قادر است سیاهی و زشتی را که همان مرگ است، برگرداند، و تنها او می تواند نیش مرگ و پیروزی گور را از میان بردارد (اول قرنتیان 54:15-55). بعلاوه، مسیحیت برخلاف ادیان دیگر، بنیانگذاری دارد که بر مرگ برتری دارد و وعده می دهد که پیروانش نیز این گونه خواهند بود. تمام ادیان دیگر توسط انسانها و انبیایی بنا نهاده شده اند که پایانشان مرگ و گور بود.

در آخر اینکه عیسی نجاتش را به عنوان هدیه ای رایگان تقدیم می کند (رومیان 15:5، 23:6) که فقط به واسطهٔ ایمان قابل دریافت است، فارغ از هر گونه عمل و یا شایستگی از جانب ما (افسسیان 8:2-9). همان گونه که پولس رسول به ما می گوید، انجیل، "قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آوَرَد، نخست یهود و سپس یونانی" (رومیان 16:1). همان نویسنده با الهام از سوی خدا به ما می گوید، "که اگر به زبان خود اعتراف کنی «عیسی خداوند است» و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت"(رومیان 9:10).

بنابراین، اینها ارکان ضروری انجیل هستد: گناه همهٔ انسانها، مرگ مسیح بر روی صلیب برای پرداخت آن گناهان، قیام مسیح، به منظور فراهم نمودن حیات جاودان برای کسانی که از او پیروی می کنند و پیشکش هدیهٔ رایگان نجات به همگان.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ملزومات پیغام انجیل چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries