settings icon
share icon
سوال

آیا پرخوری گناه است؟ کتاب مقدس درباره پرخوری چه می گوید؟

جواب


به نظر می رسد که پرخوری گناهی است که مسیحیان تمایل دارند نادیده بگیرند. ما اغلب، سیگار کشیدن و نوشیدن مشروبات الکلی را سریعاً گناه می شماریم، اما بنا به دلایلی پرخوری را جایز می شماریم یا دست کم مدارا می کنیم. بسیاری از استدلالهایی که برعلیه سیگار کشیدن و مصرف مشروبات الکلی بکار می رود، نظیر سلامتی و اعتیاد، به همان اندازه برای پرخوری نیز کاربرد دارد. بسیاری از ایمانداران حتی فکر خوردن یک لیوان شراب یا کشیدن یک سیگار را هم نمی توانند بکنند، اما مشکلی ندارند که در سر سفره پرخوری و شکمبارگی کنند. نباید اینگونه باشد!

امثال فصل 23 آیه های 20-21 به ما هشدار می دهد: «با آدمهای ميگسار و شكم‌پرست معاشرت نكن، زيرا كسانی كه كارشان فقط خوردن و خوابيدن است، فقير و محتاج خواهند شد». امثال فصل 28 آیه 7 می گوید، «جوانی كه از قوانين الهی اطاعت كند داناست، اما كسی كه همدم اوباش و اراذل شود مايۀ ننگ پدرش می‌باشد». امثال فصل 23 آیه 2 می گوید «اگر آدم پرخوری هستی، كارد بر گلويت بگذار».

اشتهای جسمانی مانند توانایی خویشتن داری است. اگر قادر نباشیم که عادات خوردنمان را کنترل کنیم، احتمالاً قادر نخواهیم بود که عادات دیگر نظیر عادات مربوط فکر (شهوت، طمع ، خشم) را نیز کنترل کنیم و قادر نخواهیم بود که دهانمان را از شایعه پراکنی یا نزاع دور نگاه داریم. ما نباید اجازه دهیم که اشتهایمان ما را کنترل کنند، بلکه باید اشتهایمان را تحت کنترل در بیاوریم (نگاه کنید به تثنیه فصل 21 آیه 20؛ امثال فصل 23 آیه 2؛ دوم پطرس فصل 1 آیه های 5-7؛ دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 1-9؛ و دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5). توانایی "نه گفتن" به هر چیزی که زیاده روی است را خویشتن داری می گوییم که یکی از میوه های مشترک روح القدس بین ایمانداران می باشد (غلاطیان فصل 5 آیه 22).

خدا ما را با پر کردن زمین از خوراکی های خوشمزه، مُغزّی، و دلچسب برکت داده است. ما باید با لذت بردن از این خوراکیها و با خوردن آنها به مقدار مناسب، آفرینش خدا را محترم بشماریم. خدا ما را فراخوانده که اشتهایمان را کنترل کنیم، نه اینکه اجازه دهیم اشتهایمان ما را کنترل کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا پرخوری گناه است؟ کتاب مقدس درباره پرخوری چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries