settings icon
share icon
سوال

موهبت الهی پیشگویی چیست؟

جواب


موهبت الهی (هدیه روحانی) پیشگویی در فهرست اول قرنتیان فصل 12 آیه 10 و رومیان فصل 12 آیه 6 عنوان شده است. کلمه یونانی ای که در هر دو متن به پیشگویی ترجمه شده است، به معنی صحبت کردن درباره وقایع آینده، بیان خواست خدا، تفسیر اهداف خدا و یا افشای حقیقت الهی برای تاثیر بر روی مردم است. بسیاری از مردم تصور اشتباهی از موهبت پیشگویی دارند، آنها فکر می کنند، می توانند با این موهبت وقایع آینده را پیش بینی کنند. زمانی دانستن چیزی درباره آینده، بُعدی از موهبت پیشگویی بوده است. اما این موهبت در اصل توانایی از پیش خبر دادن وقایع آینده است نه پیشگویی وقایع آینده.

می توانیم مبلغ یا کشیشی که کتاب مقدس را تعلیم می دهد یک پیشگویی کننده بنامیم، چراکه او سخنان و پندهای خداوند را جلوتر به همه می گوید. با تکمیل عهد جدید، مفهوم پیشگویی از پیش بینی به بیان هرآن چیزی است که تابحال از خداوند رونمایی شده است، تغییر کرد. کتاب یهودا آیه سوم درباره حقیقتی صحبت می کند که خداوند یکبار برای همیشه به مقدسین خود عطا کرد. به عبارت دیگر، باید تنها به کتاب مقدس ایمان داشته باشیم و نیازی هم به تغییر یا اصلاح خارج از کتاب مقدس نداریم.

به تغییر از پیامبر به معلم در دوم پطرس فصل 2 آیه 1 توجه کنید: «انبيای دروغين نيز بودند، همانطور كه در ميان شما نيز معلمين دروغين پيدا خواهند شد». پطرس می گوید پیامبران در زمان عهد قدیم بودند، ولی در حال حاضر پیامبران وجود ندارند و فقط معلمان وجود دارند. موهبت پیشگویی به این معنی که رونمایی جدید و یا پیامی از خدا بطور مستقیم دریافت کنیم دیگر وجود ندارد و با تکمیل کتاب مقدس به پایان رسید. زمانیکه موهبت پیشگویی وجود داشت، از آن برای رشد مردم، تشویق و آرامش دادن به آنها استفاده می شد (اول قرنتیان فصل 14 آیه 3). موهبت الهی پیشگویی امروزه به شکل آموزش حقیقت الهی وجود دارد، چراکه حقیقت خداوند دیگر به طور کامل اعلام شده است، حقیقتی که در زمان کلیسای اولیه هنوز کاملا آشکار نشده بود.

مسیحیان باید خیلی مراقب کسانی باشند که ادعای پیامبری از طرف خدا دارند. بین اینکه بگوییم «رویای جالبی را دیشب دیدم» با اینکه بگوییم «خداوند پیامی در رویا به من داد و شما باید از آن اطاعت کنید» تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. هیچ گفتاری از بشر را نباید برابر و یا بالاتر از کلام خدا دانست. ما باید فقط بر روی کتاب مقدس تمرکز داشته باشیم و فقط به آن متعهد باشیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

"موهبت الهی پیشگویی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries