settings icon
share icon
سوال

موهبت الهی رهبری چیست؟

جواب


کتاب مقدس کلیسا ابزاری را عنوان می کند که برای انجام وظایف، تشکیل و رشد کلیسا، رفع نیازهای افراد کلیسا و تربیت شاهدان ایمانی مورد نیاز است. کتاب مقدس توانایی انجام هر یک از این کارها را موهبت الهی می داند، یکی از این موهبتها رهبری می باشد. موهبت رهبری کلیسای محلی را در رومیان فصل 12 آیه 8 و اول قرنتیان فصل 12 آیه 28 کتاب مقدس می بینیم. کلمه یونانی ترجمه شده به «رهبری» در این متنها به شخصی اشاره می کند که به رهبری و هدایت دیگران منسوب می شود و با پشت کار و دقت به هدایت یک جریان می پردازد. این کلمه در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 12 به طور کلی برای اشاره به خدمتگزاری استفاده شده است: «برادران عزيز، خواهش می‌كنم به كشيشان و خادمينی كه در كليسا زحمت می‌كشند و شما را راهنمايی می‌نمايند، احترام بگذاريد».

همه پیروزیها و شکستها به رهبری بستگی دارد. هرچه رهبری ماهرانه تر و موثرتر باشد، احتمال رشد آن سازمان بیشتر می شود. کلمه ای که در رومیان فصل 12 آیه 8 به «رهبری» ترجمه شده است، نشان دهنده دقت و کوشش در مدیریت کلیسای محلی می باشد. وظیفه رهبر کلیسا نظارت بر گله و آمادگی فداکاری برای مراقبت از گوسفندان نیازمند است، او باید این کار را با پشت کار و دقت زیاد انجام دهد.

کسانیکه موهبت رهبری دارند، دارای یک سری ویژگیهای شخصیتی خاص هستند. اولین و مهمترین ویژگی این است که آنها می دانند این جایگاه فقط از طرف عیسی مسیح به آنها داده شده است و زیر نظر اوست. آنها این حقیقت را می دانند که رهبران مطلق نیستند و همگی آنها زیر نظر و تحت فرمان سر کلیسا یعنی عیسی مسیح می باشند. درک درست از جایگاه رهبران کلیسا باعث می شود تا آنها دچار غرور وحس ریاست نشوند. کسیکه واقعا دارای موهبت رهبری است، می داند که برده عیسی مسیح و خدمتگزار اعضای کلیسای خودش است. پولس رسول مفهوم این جایگاه را درک کرد، به همین دلیل خودش را خدمتگزار عیسی مسیح نامید (رومیان فصل 1 آیه 1). یک رهبر کلیسا مانند پولس می داند که خداوند او را برای انجام این کار فراخوانده و خودش در تعیین این جایگاه نقشی نداشته است (اول قرنتیان فصل 1 آیه 1). یک رهبر واقعی خود را مانند عیسی مسیح، خدمتگزار ایمانداران می داند نه اینکه مانند یک رئیس و حاکم به او خدمت شود و او فقط فرمان دهد (متی فصل 20 آیه های 25 تا 28).

یعقوب، برادر ناتنی عیسی مسیح، موهبت رهبری کلیسا در اورشلیم را بر عهده داشت. او نیز خودش را خدمتگزار خدا و عیسی مسیح معرفی می کرد (یعقوب فصل 1 آیه 1). یعقوب یکی دیگر از ویژگیهای یک رهبر روحانی را داشت و آن هم هدایت دیگران به تفکر درست، کتاب مقدسی و خداپسندانه در همه امور بود. یعقوب در شورای اورشلیم سعی کرد به مسئله بحث انگیز ارتباط با غیریهودیان مسیحی بپردازد: « پس از ايشان، نوبت به يعقوب رسيد. او برخاست و گفت: «برادران، گوش كنيد. پطرس برای شما بيان كرد كه چگونه خدا برای نخستين بار بر غيريهوديان ظاهر شد تا برای جلال خود، از ميان ايشان قومی جديد انتخاب كند» (اعمال رسولان فصل 15 آیه های 13 تا 14). یعقوب صحبت خود را با این گفته آغاز کرد و نمایندگان را به سمت تصمیم گیری درست بر سر این مسئله هدایت کرد (اعمال رسولان فصل 15 آیه های 22 تا 29).

رهبران واقعی به عنوان شبان فرزندان خدا با دقت و تلاش رهبری می کنند، آنها توانایی تشخیص نیازهای معنوی از خواسته های دنیوی را دارند. آنها دیگران را به سمت بلوغ روحانی هدایت می کنند. یک رهبر مسیحی به دیگران کمک می کند تا به جایگاه تشخیص بین آنچه از طرف خداست و آنچه از سمت جامعه می آید و موقتی است، برسند. سخنان رهبر کلیسا مانند پولس از روی حکمت و فلسفه انسانی نیست، بلکه بر اساس حکمت الهی و از طرف روح القدس است (اول قرنتیان فصل 2 آیه های 4 تا 6). هدف یک رهبر واقعی کلیسا، حفاظت از اعضای کلیسا و هدایت آنهاست تا « سرانجام همهٔ ما در ايمان و شناخت خود از فرزند خدا متحد شده، رشد كنيم و به پری مسيح برسيم» (افسسیان فصل 4 آیه 13).

خداوند به مردان و زنان موهبت رهبری را هدیه می دهد تا به رشد و موفقیت کلیسا کمک کنند. خداوند این موهبت را برای ارتقای جایگاه یک شخص به او نمی دهد، بلکه برای جلال خودش این لطف را در حق او انجام می دهد تا ایمانداران از این موهبت برای انجام خواست خداوند استفاده کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

"موهبت الهی رهبری چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries