settings icon
share icon
سوال

موهبت الهی تشویق و دلگرمی دادن چیست؟

جواب


موهبت الهی (هدیه روحانی) تشویق و دلگرمی در فهرست هدایای معنوی رومیان فصل 12 آیه های 7 تا 8 عنوان شده است. واژه ترجمه شده به تشویق و دلگرمی در کتاب مقدس از ریشه یونانی کلمه «پاراکلسیس» می آید، این کلمه به واژه یار و کمک مرتبط است. پاراکلسیس در اصل به معنای کمک و پشتیبانی کردن است.

«تشویق کردن»، «دلگرمی دادن»، «به کمک کسی شتافتن»، «آرامش دادن»، «باعث شادی کسی شدن» مفاهیمی هستند که کلمه پاراکلسیس در خود دارد. همه این کارها موهبت تشویق را بوجود می آورند. به عنوان مثال، پولس همواره سعی کرد تا خوانندگان و شنوندگان خود را تشویق به عمل کردن کند. رومیان فصل 12 آیه های 1 تا 2 مثال خوبی در این مورد است، پولس از رومیان خواهش می کند (تشویق کرد) تا بدنهای خود را مانند قربانی زنده به خدا تقدیم کنند. با این کار آنها خواست خدا را می شناختند و درک می کردند.

جالب است که عیسی مسیح در آخرین سخنرانی خود برای شاگردان در شبی که دستگیر شد، روح القدس را یاری رسان و تسلی بخش توصیف کرد (یوحنا فصل 14 آیه های 16 و 26، فصل 15 آیه 26). به همین دلیل است که روح القدس گاهی «رفیق و یاری رسان» نیز نامیده می شود. کسی که برای دلگرمی و تشویق ما آمده است.

کسیکه موهبت تشویق دارد، می تواند از این هدیه هم به شکل فردی و هم به شکل عمومی استفاده کند. تشویق در کارهایی مانند مشاوره دادن، تعلیم دادن، تربیت کردن و بشارت دادن مفید است. کلیسای عیسی مسیح توسط اینگونه افرادی که موهبت تشویق و یاری رسانی دارند، رشد می کند.

موهبت تشویق و دلگرمی از این جهت با موهبت آموزش و تعلیم دادن متفاوت است که بر روی کاربرد عملی کتاب مقدس تمرکز دارد. کسیکه دارای موهبت آموزش دادن است، بر روی محتوا و معنای کتاب مقدس تمرکز می کند، درحالیکه یک فرد با موهبت تشویق و دلگرمی بر روی کاربرد عملی کلام خدا در زندگی تمرکز می کند. آن فرد می تواند با یک شخص یا گروه احساس همدردی کند، آنها را درک و راهنمایی کند. شخص دلگرمی دهنده می گوید: «این راهی است که شما باید بروید»، «من به شما در این راه کمک می کنم». ایمانداری که دارای موهبت دلگرمی دادن است، می تواند یک شخص را از بدبینی به خوش بینی برساند.

احتمالا برنابا بهترین مثال از یک شخص دارای موهبت دلگرمی و تشویق است. نام اصلی او یوسف بود، اما پولس او را برنابا یعنی «پسر دلگرمی دهنده» نامید (اعمال رسولان فصل 4 آیه 36). در اعمال رسولان فصل 9 آیه 27 می بینیم که چگونه برنابا به یاری پولس می آید و آن را به کلیسای بسیار محتاط آن زمان معرفی می کند. برنابا در اعمال رسولان فصل 13 آیه 43، ایمانداران را تشویق می کند تا به مهربانی خدا توکل کنند. برنابا، یوحنا معروف به مرقس را به عنوان همراه بشارتی انتخاب می کند (اعمال رسولان فصل 15 آیه های 36 تا 41) ، برنابا در حالی یوحنا را انتخاب می کند که او سابقه سرباز زدن از ماموریت بشارتی را در کارنامه خود داشت. به عبارت دیگر، برنابا به او فرصت دوباره داد. برنابا در سرتاسر دوران خدمت رسانی به کلیسا همواره دیگران را تشویق کرد، به آنها دلگرمی داد، به کمک آنها می رفت تا بتوانند فرد مفیدتری برای کلیسا باشند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

"موهبت الهی تشویق و دلگرمی دادن چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries