کتاب مقدس درباره ارواح یا تردد اردواح چه می گوید؟سوال: کتاب مقدس درباره ارواح یا تردد اردواح چه می گوید؟

جواب:
آیا چیزی به نام ارواح وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد که منظور از "ارواح" دقیقاً چیست؟ اگر منظور از آن، "موجودات روحانی" هستند، پاسخ "بله" است. اگر منظور، "روح کسانی که مرده اند" است، پاسخ "خیر" است. کتاب مقدس بسیار شفاف بیان می دارد که موجودات روحانی، چه خوب و چه بد وجود دارند. اما کتاب مقدس این باور را نفی می کند که روح انسانهای مرده می تواند روی زمین باقی بماند و تردد کنند.

عبرانیان 27:9 بیان می کند: "براي انسان يک بار مردن و پس از آن داوري مقرر است." این چیزی است که بر روح و جان شخص پس از مرگ اتفاق می افتد، یعنی داوری. نتیجه ی این داوری، آسمان است برای ایمانداران (دوم قرنتیان 6:5-8؛ فیلیپیان 23:1) و جهنم است برای بی ایمانان (متی 46:25؛ لوقا 22:16-24). وضعیت میانی ای وجود ندارد. هیچ امکانی از باقی ماندن روی زمین به صورت روح و شبح وجود ندارد. اگر چیزی تحت عنوان ارواح مطابق با کتاب مقدس وجود داشته باشد، آنها قطعاً نمی توانند روحهای بدون بدن انسانهای مرده باشند.

کتاب مقدس کاملاً به روشنی تعلیم می دهد که در حقیقت موجودات روحانی وجود دارند که می توانند با دنیای فیزیکی ما در تماس باشند و در آن ظاهر شوند. کتاب مقدس این موجودات را فرشتگان و شیاطین قلمداد می کند. فرشتگان موجودات روحانی ای هستند که وفادارانه خدا را خدمت می کنند. فرشتگان، عادل، نیکو، و مقدس هستند. شیاطین یا دیوها، فرشتگان سقوط کرده ای هستنند که بر علیه خدا شورش کردند. دیوها یا شیاطین، مخرب، فریبنده و شر هستند. شیاطین بر طبق دوم قرنتیان 14:11-15 خود را به شکل "فرشتگان نور" و "خادمین عدالت" در می آورند. ظاهر شدن به شکل "روح یا شبح" و جا زدن خود به جای یک انسان مرده، به نظر می رسد که قطعاً در چارچوب قدرت و تواناییهایی است که شیاطین دارند.

نزدیکترین نمونه ی کتاب مقدسی برای "تردد ارواح" در مرقس 1:5-20 یافت می شود. لژیونی از دیوها مردی را تسخیر کردند و از آن مرد برای تردد در قبرستان استفاده کردند. هیچ ارواح و اشباحی در آنجا نبود. بلکه موردی بود از یک شخصی معمولی که تحت کنترل دیوها قرار گرفت تا مردم آن ناحیه را تهدید و ترور کند. دیوها یا شیاطین تنها در صدد "کشتن، دزدیدن و نابودی" هستند (یوحنا 10:10). آنها در حیطه قدرتشان از هیچ تلاشی برای فریب دادن مردم و رویگردان کردنشان از خدا دریغ نمی کنند. به احتمال بسیار زیاد، این توضیحی برای فعالیتهای ارواح در عصر حاضر باشد. چه ما آن را روح یا شبح بنامیم، یا غول، اگر فعالیت روحانی شرورانه ی موثقی اتفاق بیافتد، کار دیوها و شیاطین است.

اما درباره مواردی که "ارواح" به شکل "مثبتی" عمل کرده اند چطور؟ درباره نهان بینهایی که ادعا می کنند مرده ای را احضار کرده و اطلاعات درست و مفیدی را از آنان کسب می کنند چه طور؟ باز خیلی مهم است به یاد داشته باشیم که هدف شیاطین فریب دادن است. اگر نتیجه ی کار این باشد که مردم بجای توکل به خدا به غیب گویان توکل کنند، آن دیو بسیار راغب خواهد بود که اطلاعات درستی را فاش کند. حتی اطلاعات درست و خوب، اگر از منبعی با انگیزه های بد بیاید، می تواند منجر به گمراهی، تباهی و نابودی شود.

علاقه مندی به فراهنجار و پدیده های ماورای طبیعه رفته و رفته رایجتر می شود. افراد و کسب و کارهایی هستند که ادعا می کنند که "شکارچی ارواح" هستند و با گرفتن مبالغی خانه تان را از ارواح پاک خواهند کرد. نهان بینها، احضارکنندگان ارواح، و مِدیوم ها (واسطه ها) رفته و رفته عادی محسوب می شوند. انسانها فطرتاً از جهان روحانی آگاهی دارند. متاسفانه، به جای اینکه با ایجاد ارتباط با خدا و مطالعه کلام او، حقیقت را درباره جهان روحانی بجویند، بسیاری از مردم اجازه می دهند که خودشان توسط دنیای روحانی گمراه شوند. دیوها و شیاطین مطمئناً به این حجم از فریب روحانی که در دنیای امروز وجود دارد می خندند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیکتاب مقدس درباره ارواح یا تردد اردواح چه می گوید؟