settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس در مورد شکسته شدن نفرین نسلی چه می گوید؟

جواب


عبارت «نفرین یا مجازات های نسلی» در چندین بخش کتاب مقدس آمده است (خروج فصل 20 آیه 5 و فصل 34 آیه 7، اعداد فصل 14 آیه 18، تثنیه فصل 5 آیه 9). خدا هشدار می دهد که «خدای غيوری هستم و كسانی را كه با من دشمنی كنند، مجازات می‌كنم. اين مجازات، شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نيز می‌گردد».

غیرعادلانه به نظر می رسد که خداوند گروهی را به خاطر گناه پدرانشان مجازات کند. اما معنی و مفهوم بیشتری در آن وجود دارد. تاثیرات گناه به طور طبیعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. وقتی یک پدر روش زندگی گناه آلودی را در پیش گرفته است، به احتمال زیاد فرزندان او هم به همان راه خواهند رفت. این مطلب در خروج فصل 20 آیه 5 به طور ضمنی اشاره شده که فرزندان، گناه پدران خود را انتخاب خواهند کرد. تنخ یهودی (کتاب مقدس عبری یهودیان) مشخص می کند که این متن به پدران کافر و فرزندان سرکش اشاره می کند. بنابراین تنبیه نسل سوم و چهارم توسط خدا بی عدالتی نیست – این نسل ها گناهان پدران خویش را تکرار می کنند.

گرایش و تفکری در کلیسای امروزی وجود دارد که دلیل هر گناه و مشکلی را نفرین نسلی می دانند. این طرز فکر کتاب مقدسی نیست. نفرین نسلی پیامدی برای یک قوم خاص (اسرائیل) برای یک گناه خاص (بت پرستی) بود. در کتاب های تاریخی کتاب مقدس (به ویژه داوران) این یک تنبیه الهی عنوان شده است.

توبه همیشه راه چاره نفرین نسلی بوده است. هر زمانی که اسرائیلی ها از بت پرستی به سمت خدا بازگشتند نفرین شکسته شد و خدا آنها را نجات داد (داوران فصل 3 آیه های 9 و 15، اول سموئیل فصل 12 آیه های 10 تا 11). بله! خدا قول داد که نفرین را برای نسل های سوم و چهارم نیز اعمال کند اما در آیه بعدی او قول می دهد که «اما بر كسانی كه مرا دوست داشته باشند و دستورات مرا پيروی كنند، تا هزار پشت رحمت می‌كنم» (خروج فصل 20 آیه 6). به عبارت دیگر، لطف خدا هزاران بار طولانی تر از خشم اوست.

کسانی که نگران نفرین نسلی می باشند، باید بدانند که نجات از طریق عیسی مسیح راه حل این مشکل است. مسیحی به یک انسان جدید تبدیل می شود (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17). چگونه ممکن است فرزند خدا همچنان زیر نفرین او باشد (رومیان فصل 8 آیه 1)؟ راه چاره و درمان نفرین نسلی، توبه، ایمان به عیسی مسیح و وقف زندگی به خداوند می باشد (رومیان فصل 12 آیه های 1 تا 2).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس در مورد شکسته شدن نفرین نسلی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries