settings icon
share icon
سوال

آیا در بهشت جنسیت وجود خواهد داشت؟

جواب


در انجیل متی (فصل 22 آیه 30) می خوانیم که پس از رستاخیز کسی ازدواج نخواهد کرد و آنها مانند فرشتگان خواهند شد. اما به این معنی نیست که انسان ها بدون جنسیت خواهند بود. در بسیاری از متن ها برای توضیح فرشتگان از ضمیر مردانه (ضمیر فاقد جنسیت به کار نرفته است) استفاده شده است. بنابراین فرشتگان موجوداتی بدون جنسیت معرفی نشده اند.

هیچ مطلبی در کتاب مقدس که نشان دهنده از دست دادن یا تغییر جنسیت انسان در بهشت باشد، عنوان نشده است. در کتاب مکاشفه (فصل 21 تا 22)، به نظر نمی رسد که خداوند همه چیز را بهتر از آنچه در باغ عدن بود دوباره خواهد آفرید. فراموش نکنید جنسیت نه تنها بد نیست بلکه خوب هم هست. خدا حوا را آفرید، برای اینکه آدم به کسی نیاز داشت که او را تکمیل کند. ازدواج (که بدون جنسیت متفاوت غیر ممکن است)، نوع رابطه بین زن و مرد، تصویری از مسیح و کلیسا است. کلیسا عروس و مسیح داماد است (افسسیان فصل 5 آیه های 25-32).

کتاب مقدس گرچه به وضوح اشاره ای به جنسیت نکرده است، اما به نظر می رسد که انسان ها پس از مرگ جنسیت خود را از دست نخواهند داد. جنسیت ما بخشی از هویت ما است. جنسیت چیزی فراتر از یک موضوع جسمانی است، آن در واقع بخشی از ذات ما و نوع ارتباط ما با خدا می باشد. بنابراین، به نظر می رسد جنسیت در زندگی ابدی، کامل و جلال داده خواهد بود. شایان ذکر است که عیسی مسیح پس از مرگ و رستاخیز، جنسیت خود را حفظ کرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا در بهشت جنسیت وجود خواهد داشت؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries