settings icon
share icon
سوال

آیا یک مسیحی می تواند همجنس گرا باشد؟

جواب


«مگر نمی‌دانيد كه مردم نادرست از بركات سلطنت خدا بی‌نصيب خواهند ماند؟ خود را فريب ندهيد! شهوترانان، بت‌پرستان و زانيان و آنانی كه به دنبال زنان و مردان بدكاره می‌افتند، و همينطور دزدان، طمعكاران، مشروبخواران و كسانی كه به ديگران تهمت می‌زنند و يا مال مردم را می‌خورند، در دنيای جديدی كه خدا سلطنت می‌كند، جايی نخواهند داشت» (اول قرنتیان فصل 6 آیه های 9 تا 10). مردم معمولا از همجنس گرایی به عنوان بدترین گناه نام می برند. البته باید این حقیقت را گفت که همجنس گرایی از نظر کتاب مقدس یک عمل غیر اخلاقی و غیر طبیعی محسوب می شود (رومیان فصل 1 آیه های 26 تا 27)، اما به این معنی نیست که همجنس گرایی یک گناه غیرقابل بخشش است. کتاب مقدس نیز نگفته که مسیحیان به گناه همجنس گرایی آلوده نمی شوند.

شاید مفهوم کلیدی موجود در سوال این مقاله این باشد که آیا یک مسیحی می تواند همجنس گرا باشد و با آن در حال مبارزه باشد. یک مسیحی هم می تواند دچار وسوسه های همجنس گرایانه شود. بسیاری از همجنس گراهایی که مسیحی شده اند، هنوز هم با آن تمایلات در حال دست و پنجه نرم کردن هستند. برخی از افرادی که به شدت دگرجنس گرا هستند هم گاهی جرقه ای از تمایلات همجنس گرایی در وجودشان زده می شود. وجود یا عدم وجود این تمایلات و وسوسه ها مشخص نمی کند که آیا یک فرد مسیحی است یا نه. کتاب مقدس به وضوح می گوید، مسیحی بی گناه وجود ندارد (اول یوحنا فصل 1 آیه 8 تا 10). یک گناه یا وسوسه خاص ممکن است در بین مسیحیان فرق داشته باشد اما به هر حال همه مسیحیان با گناه دست و پنجه نرم می کنند، و گاهی هم در این مبارزات شکست می خورند (اول قرنتیان فصل 10 آیه 13).

تفاوت بین یک مسیحی با غیر مسیحی این است که یک مسیحی با گناه مبارزه می کند. زندگی یک مسیحی سفر غلبه بر تمایلات جسم است و این مبارزات با تمایلات جسمانی روز به روز افزایش می یابند(غلاطیان فصل 5 آیه های 19 تا 21). یک مسیحی به روح القدس اجازه می دهد تا میوه های خود را در زندگی او به بار آورد (غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 23). بله، مسیحیان گاهی به شدت گناه می کنند. متاسفانه گاهی نمی توان یک مسیحی را از غیر مسیحی تشخیص داد. اما به هر حال یک مسیحی واقعی همیشه توبه می کند و در نهایت به سمت خدا باز می گردد و باز هم مبارزه با گناه را ادامه می دهد. کتاب مقدس می گوید فردی که یک گناه را به طور مستمر مرتکب می شود و توبه نمی کند نمی تواند یک مسیحی واقعی باشد. اول قرنتیان فصل 6 آیه 11 می گوید، «بعضی از شما در گذشته، چنين زندگی گناه‌آلودی داشتيد، اما اكنون گناهانتان شسته شده، و شما وقف خدا و مورد پسند او شده‌ايد، و اين در اثر كار خداوند ما عيسی و قدرت روح‌القدس ميسر شده است».

اول قرنتیان فصل 6 آیه های 9 تا 10 فهرستی از گناهان را نام می برد که اگر یک فرد به طور مستمر آنها را تکرار کند، نجات نیافته و مسیحی نیست. معمولا روی گناه همجنس گرایی در این فهرست دست گذاشته می شود. اگر کسی با وسوسه های همجنس گرایانه دست و پنجه نرم می کند، فرض بر این است که نجات نیافته است. اگر فردی دست به کارهای همجنس گرایانه بزند پس قطعا نجات نیافته است. اما چنین فرضیاتی حداقل نه با این شدت در مورد گناهان دیگر در این فهرست در نظر گرفته نمی شوند. « شهوترانان، بت‌پرستان و زانيان و آنانی كه به دنبال زنان و مردان بدكاره می‌افتند، و همينطور دزدان، طمعكاران، مشروبخواران و كسانی كه به ديگران تهمت می‌زنند و يا مال مردم را می‌خورند، در دنيای جديدی كه خدا سلطنت می‌كند، جايی نخواهند داشت». اینکه فرض شود به عنوان مثال کسی که زنا می کند «مسیحی نافرمان» است ولی همجنس گرا قطعا مسیحی نیست در تضاد با معنی و مفهوم این آیه است.

آیا یک مسیحی می تواند همجنس گرا باشد؟ اگر منظور از «مسیحی همجنس گرا» کسی است که در حال مبارزه با این وسوسه است، بنابراین بله می تواند. اما توصیف «مسیحی همجنس گرا» برای این فرد درست نیست برای اینکه او در حال مبارزه با این وسوسه است و نمی خواهد همجنس گرا باشد. به این فرد «مسیحی همجنس گرا» گفته نمی شود بلکه «مسیحی در حال مبارزه» گفته می شود، درست مانند مسیحیانی که در حال مبارزه با دروغ، زنا و دزدی هستند. اگر منظور از «مسیحی همجنس گرا» فردی است که به طور مداوم و بدون توبه و پشیمانی شیوه زندگی همجنس گرایانه را ادامه می دهد، در این صورت نمی توان او را یک مسیحی واقعی دانست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا یک مسیحی می تواند همجنس گرا باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries