settings icon
share icon
سوال

میوه روح القدس چیست؟

جواب


غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 23 به ما می گوید: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدايت فرمايد، اين ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نيكوكاری، وفاداری، فروتنی و خويشتنداری". میوه روح القدس نتیجه حضور او در زندگی یک مسیحی است. کتاب مقدس روشن می سازد که همه افراد در لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان می آورند، روح القدس را دریافت می کنند (رومیان فصل 8 آیه 9؛ اول قرنتیان فصل 12 آیه 13؛ افسسیان فصل 1 آیه های 13 تا 14). یکی از اهداف اصلی ورود روح القدس به زندگی یک مسیحی ، تغییر آن زندگی است. این کار روح القدس است که ما را با تصویر مسیح منطبق کند و ما را بیشتر شبیه او سازد.

میوه روح القدس در تقابل مستقیم با اعمال طبیعت نفسانی و گناهکار است که در غلاطیان فصل 5 آیه های 19 تا 21 آمده اند : " نگامی كه از اميال و خواسته‌های نادرست خود پيروی می‌كنيد، اين گناهان وارد زندگی شما می‌شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی؛ بت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح؛ دشمنی و دو بهم زنی؛ كينه‌توزی و خشم؛ خودخواهی و نفع‌طلبی، شكايت و انتقاد و بهانه‌جويی؛ در اشتباه دانستن ديگران و بر حق شمردن خود و اعضای گروه خود؛ حسادت و آدم‌كشی؛ مستی و عياشی و چيزهايی از اين قبيل. همانطور كه قبلاً هم اشاره كردم، باز تكرار می‌كنم هر كه اين چنين زندگی كند، هرگز در ملكوت خدا جايی نخواهد داشت". این متن همه مردم، ازطبقات مختلف ، هنگامی که مسیح را نمی شناسند و در نتیجه تحت کنترل روح القدس نیستند را توصیف می کند. طبیعت نفسانی و گناهکار ما انواع خاصی از میوه را که منعکس کننده طبیعت ما هستند، تولید می کند و روح القدس انواع میوه را که منعکس کننده ماهیت و طبیعت اوست، تولید می کند.

زندگی مسیحی نبرد طبیعت نفسانی با طبیعت جدید و تازه ای است که عیسی مسیح به ما داده است (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 ). به عنوان انسان سقوط کرده ما هنوز در بدنی که خواهان چیزهای گناه آلوده است اسیر هستیم (رومیان فصل 7 آیه های 14 تا 25). به عنوان مسیحیان، ما روح القدس را درون خود داریم که میوه اش را در ما تولید می کند و قدرت او در اختیار ما می باشد تا بر اعمال طبیعت نفسانی و گناهکار پیروز شویم ( دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17، فیلیپیان فصل 4 آیه 13). یک مسیحی هرگز به طور کامل برای به نمایش گذاشتن میوه روح القدس پیروز و موفق نخواهد بود؛ هر چند که این یکی از اهداف اصلی زندگی مسیحی است. ما اجازه می دهیم که روح القدس به تدریج به تولید بیشتر و بیشتر میوه های خود در زندگی ما بپردازد و اجازه می دهیم تا روح القدس خواسته های نفسانی را شکست دهد. میوه روح القدس چیزی است که خداوند از ما می خواهد تا در زندگی خود به نمایش بگذاریم و با کمک روح القدس، این کار امکان پذیر است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

میوه روح القدس چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries