settings icon
share icon
سوال

فراماسونری چیست؟ فراماسون ها به چه چیزی اعتقاد دارند؟

جواب


نکته: لطفا به این نکته توجه کنید که ما در این مقاله سعی نداریم بگوییم همه فراماسون ها فرقه گرا هستند و یا همه آنها به موراد زیر عمل می کنند. چیزی که ما می گوییم این است که فراماسونری در هسته خود یک سازمان مسیحی نیست. بسیاری از مسیحیان بعد از اینکه به ماهیت واقعی آنها پی بردند این گروه را ترک کردند. فراماسون هایی نیز وجود دارند که مسیحی واقعی و فرزندان خوب خداوند هستند. حدس ما این است که آنها درک درستی از ماهیت فراماسونری ندارند. هر کسی برای پیوستن به فراماسون ها باید از خداوند طلب حکمت و خرد کند. صحت و درستی مطالب این مقاله توسط یکی از مسئولان پیشین لژ آبی تایید شده است.

پاسخ: فراماسونری، ستاره شرقی و یا دیگر سازمان ها مخفی، به نظر می رسد که اجتماعات بی خطری باشند. بسیاری از آنها اعتقاد به خدا را تبلیغ می کنند. با این وجود، با بررسی دقیق تر عقاید این سازمان ها متوجه می شویم که از نظر آنها ما نباید فقط به خدای زنده و حقیقی ایمان داشته باشیم بلکه باید به وجود یک موجود برتر ایمان داشته باشیم که شامل خدای اسلام، هندوئیسم و یا هر دین دیگری می باشد. عقاید غیر کتاب مقدسی و ضد مسیحی این سازمان پشت ظاهر سازگار آن با مسیحیت پنهان شده است. موارد زیر مقایسه هایی از گفته های کتاب مقدس با نظر رسمی فراماسونری می باشند:

رهایی از گناه
دیدگاه کتاب مقدس: عیسی مسیح با ریخته شدن خونش بر روی صلیب تاوان گناهان کسانی که به او ایمان می آورند را پرداخت کرد و در واقع هدیه قربانی گناهکاران به پیشگاه خداوند شد (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9 ، رومیان فصل 5 آیه 8، یوحنا فصل 3 آیه 16).

دیدگاه فراماسون: یکی از مهمترین مراحل پیوستن به لژ ماسونی این است که مسیحیان منحصر به فرد بودن عیسی مسیح به عنوان خدا و نجات دهنده نادیده بگیرند. بر اساس فراماسونری، یک فرد بر اساس کارهای خوب و خودسازی هایی که انجام می دهد نجات پیدا خواهد کرد.

کتاب مقدس
دیدگاه کتاب مقدس: کتاب مقدس یک کلام الهام شده و ماورای طبیعی است – خطایی در نوشته های کتاب مقدس وجود ندارد و تمامی آموزش ها و گفته های آن کامل، عالی و نهایی است. کتاب مقدس کلام خداست (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16، اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 13).

دیدگاه فراماسون: کتاب مقدس تنها یک جلد از مجموعه کتاب های قانون مقدس است، همه این کتاب ها در فراماسونری به یک اندازه مهم هستند. کتاب مقدس به همان اندازه که مسیحیان می گویند مهم است درست مانند قرآن که برای مسلمانان مهم است. کتاب مقدس کلام منحصر به فرد خداوند نیست و تنها رونمایی خداوند از خودش برای بشر نمی باشد، آن فقط یک منبع در بین دیگر منابع دینی است و راهنمای خوبی برای اخلاقیات می باشد. کتاب مقدس اساسا به عنوان سمبلی از خواست خدا مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند در کتاب های مقدس دیگر نیز مانند قرآن یا ریگ ودا یافت شود.

خداوند
دیدگاه کتاب مقدس: یک خدا وجود دارد. نام های متعدد خداوند به خدای اسرائیل اشاره دارند و ویژگی های خاصی از او را بیان می کنند. پرستیدن خدایان دیگر بت پرستی است (خروج فصل 20 آیه 3). پولس از بت پرستی به عنوان زشت ترین گناه یاد می کند (اول قرنتیان فصل 10 آیه 14) و یوحنا می گوید عاقبت بت پرستان نابودی در جهنم است (مکاشفه فصل 21 آیه 8).

دیدگاه فراماسون: همه اعضا باید به خدایی اعتقاد داشته باشند. ادیان مختلف (مسیحیت، یهودی، اسلام و غیره) یک خدا را می پرستند که فقط نام های مختلفی دارد. فراماسونری از مردم می خواهد قبول کنند که حتی اگر از نام های مختلف برای آن کسی نامی ندارد استفاده می کنند، همچنان به درگاه یک خدا و پدر یگانه دعا می کنند.

عیسی مسیح و تثلیث
دیدگاه کتاب مقدس: عیسی مسیح همان خدا در جسم انسان است (متی فصل 1 آیه های 18 تا 24، یوحنا فصل 1 آیه 1). عیسی مسیح شخصیت دوم تثلیث است (متی فصل 28 آیه 19، مرقس فصل 1 آیه های 9 تا 11)، زمانی که بر روی زمین بود کاملا یک انسان بود (مرقس فصل 4 آیه 38، متی فصل 4 آیه 2) و در عین حال کاملا الهی بود (یوحنا فصل 20 آیه 28، یوحنا فصل 1 آیه های 1 تا 2، اعمال رسولان فصل 4 آیه های 10 تا 12). مسیحیان باید در نام عیسی مسیح دعا کنند و نام او را در میان دیگران اعلام کنند، بدون توجه به اینکه ممکن است موجب ناراحتی غیر مسیحیان شوند (یوحنا فصل 14 آیه های 13 تا 14، اول یوحنا فصل 2 آیه 23، اعمال رسولان فصل 4 آیه های 18 تا 20).

دیدگاه فراماسون: هیچ نوع ویژگی خاص و منحصر به فردی در عیسی مسیح و یا خدای تثلیث (پدر، پسر، روح القدس) وجود ندارد، بنابراین چیزی به اسم اولوهیت عیسی مسیح وجود ندارد. دعا کردن در نام عیسی مسیح و یا به کار بردن نام او در لژ ماسونی یک کار غیر فراماسونی است. اعتراف و یا تبلیغ اینکه عیسی مسیح تنها راه رسیدن به خداست، خلاف اصل مدارا می باشد. نام عیسی مسیح در مراسم فراماسونی از آیه های کتاب مقدسی حذف شده است. عیسی مسیح هم سطح دیگر رهبران دینی است.

ذات انسان و گناه
دیدگاه کتاب مقدس: همه انسان ها با ذات گناهکار به دنیا آمده اند، کاملا آلوده به گناه و فاسد هستند، و نیاز به یک نجات دهنده از بند گناه دارند (رومیان فصل 3 آیه 23، رومیان فصل 5 آیه 12، مزامیر فصل 51 آیه 5، افسسیان فصل 2 آیه 1). کتاب مقدس قابلیت درونی انسان برای رسیدن به کمال توسط خودش را قبول ندارد (اول یوحنا فصل 1 آیه های 8 تا 10، رومیان فصل 1 آیه های 18 تا 25).

دیدگاه فراماسون: فراماسون ها با استفاده از سمبل ها و نشان ها این مطلب را تعلیم می دهند که انسان گناهکار نیست بلکه ذاتا وقیح و ناقص است. انسان با استفاده از روش های مختلف می تواند شخصیت و رفتار خود را درست کند مانند کارهای خیریه، زندگی اخلاقی، انجام وظایف شهروندی. انسان این قابلیت را دارد که از ناقص بودن به سمت کامل بودن حرکت کند. کمال اخلاقی و روحانی درون زنان و مردان وجود دارد.

وقتی یک مسیحی سوگند فراموسانری ادا می کند، در واقع به عقاید زیر که خداوند آنها را غلط و گناه می داند سوگند یاد می کند.

سوگند می خورد که:

1. نجات و رستگاری از راه کارهای خوب انسان به دست می آید.

2. عیسی مسیح تنها یک پیامبر مانند دیگر پیامبران است.

3. در لژ سکوت می کند و حرفی از عیسی مسیح بر زبان نمی آورد.

4. قبل از ورود به لژ در تاریکی روحانی قرار دارد، در حالی که کتاب مقدس می گوید مسیحیان در روشنایی هستند، فرزندان روشنایی می باشند و روشنایی دنیا (عیسی مسیح) در درون آنها ساکن است.

5. با درخواست از یک مسیحی برای ادا کردن سوگند فراماسونری، او را با پنهان کردن نام عیسی مسیح به سمت کفر می کشانند.

6. فراما÷سون ها می گویند طراح بزرگ جهان هستی، که آنها معتقدند او خداوند حقیقی جهان است، نماینده همه خدایان در همه ادیان است.

7. از مسیحیان می خواهند که به یک روش جهانی دعا کنند، به این صورت که از یک نام کلی استفاده کنند تا باعث رنجش غیر مسیحیان نشوند.

8. مسیحیان با ادای سوگند فراماسونری و قبول عقاید لژ، پیام اشتباهی از انجیل را برای دیگر اعضای لژ بشارت می دهند، یعنی برای اعضایی که برای نجات و راه یافتن به بهشت فقط از برنامه های فراماسونری پیروی می کنند. آنها با مشارکت در چنین سازمان های همگرایی به شدت به وجه خود به عنوان یک مسیحی آسیب می زنند.

9. مسیحیان با ادای سوگند فراماسونی اجازه آلوده شدن ذهن، روح و بدن خود توسط کسانی را می دهند که به خدایان و عقاید دروغین ایمان دارند.

همانطور که می بینید فراماسونری آموزش ها واضح کتاب مقدس را در موارد متعددی نقض می کند. آنها همچنین انجام دادن فعالیت هایی را از مردم می خواهند که کتاب مقدس محکوم می کند. در نتیجه، یک مسیحی نباید عضو هیچ سازمان و گروه مخفی که به فراماسون ها مرتبط است باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

فراماسونری چیست؟ فراماسون ها به چه چیزی اعتقاد دارند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries