settings icon
share icon
سوال

چهار اصول معنوی کدامند؟

video
جواب


از طریق چهار اصول معنوی میتوان مژدۀ نجات را، که بواسطۀ ایمان به عیسی مسیح دریافت می شود، با دیگران در میان گذاشت. چهار اصول معنوی پیغام انجیل را به زبانی ساده در چهار نکته طبقه بندی می کند.اصل اول: خدا شما را دوست دارد و برای زندگی شما نقشه ای عالی دارد. یوحنا فصل 3 آیه 16 می فرماید: "زيرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد." عیسی مسیح دلیل آمدن خود را به این جهان در یوحنا فصل 10 آیه 10 روشن می کند: من آمده‌ام تا به شما حيات واقعی را به فراوانی عطا نمايم." چه چیزی ما را از محبت خدا جدا کرده است؟ چه چیزی ما را از داشتن یک زندگی سرشار و پر برکت در مسیح محروم کرده است؟

اصل دوم: تمام آدمیان با گناه آلوده شده اند، و در نتیجه از خدا جدا می باشند. به همین دلیل است که ما قادر نیستیم نقشۀ عالی خدا را برای زندگی خود تشخیص دهیم. رومیان فصل 3 آیه 23 این حقیقت را تاکید می کند: "زيرا همه گناه كرده‌اند و هيچكس به آن كمال مطلوب و پرجلالی كه خدا انتظار دارد، نرسيده است." رومیان فصل 6 آیه 23 نتیجۀ گناه را معرفی می کند: "زيرا هر كه گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است." خدا ما را آفرید تا با او معاشرت داشته باشیم، ولی گناهی که انسان به جهان آورد همۀ ما را از خدا جدا ساخت. گناه انسان رابطۀ او با خدا را قطع کرده است. پس راه حل چیست؟

اصل سوم: عیسی مسیح تنها راه حل خدا برای آمرزش گناهان ما می باشد. تنها از طریق عیسی مسیح است که میتوانیم آمرزیده شویم و رابطه ای صحیح با خدا داشته باشیم. رومیان فصل 5 آیه 8 می گوید: "اما ببينيد خدا چقدر ما را دوست داشت كه با وجود اينكه گناهكار بوديم، مسيح را فرستاد تا در راه ما فدا شود." اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 تا 4 به ما می گوید که که برای نجات یافتن، چه چیز را باید بدانیم و به چه چیزی ایمان بیاوریم. آن حقیقت این است: "... مسيح طبق نوشته‌های كتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا كرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گرديد و از قبر بيرون آمد، همانطور كه انبياء پيشگويی كرده بودند." خود مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 صریحا بیان می کند که او تنها راه نجات است: "راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچ كس نمی‌تواند به خدا برسد مگر بوسيله‌‌ء من." چگونه من می توانم این هدیه گرانبهای نجات را دریافت کنم؟

اصل چهارم: ما باید به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده خود ایمان آوریم تا هدیۀ نجات را دریافت کنیم و نقشۀ عالی خدا را برای زندگی خود دریابیم. یوحنا فصل 1 آیه 12 می فرماید: " اما او به تمام كسانی كه به او ايمان آوردند، اين حق را داد كه فرزندان خدا گردند." اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 خیلی واضح به این مطلب اشاره می کند: "به خداوند عیسی ایمان آور که تو ... نجات خواهی یافت." نجات ما تنها به دلیل لطف خدا و بوسیلۀ ایمان، و فقط از طریق عیسی مسیح میسر خواهد بود.( افسسیان فصل 2 ایه های 8 تا 9)

اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگر) باعث نجات شما نمیشود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید، دریافت میشود. این دعا، راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که "نجات" را برای شما فراهم کرد: "خداوندا، می دانم که بر ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری، گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین."

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان، عیسی مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دکمه زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چهار اصول معنوی کدامند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries