settings icon
share icon
سوال

تفاوت میان زنای غیرمحصنه و محصنه چیست؟

جواب


تعاریف امروزی زنای غیر محصنه و محصنه : زنای غیر محصنه به روابط جنسی خارج از ازدواج میان دو فرد گفته می شود که می تواند شامل زنان محصنه نیز باشد. زنای محصنه به روابط جنسی میان دو فرد گفته می شود که در آن یک فرد و یا هر دو متاهل هستند و با فردی دیگر روابط جنسی خارج از ازدواج برقرار می کنند. این تعاریف ساده و امروزی از این دو اصطلاح است. اما کتاب مقدس نظر خداوند در مورد این دو پدیده را برای ما آشکار می کند. در کتاب مقدس هم تعریف آنها به معنی واقعی کلمه و هم به معنی تمثیلی که اشاره به بت پرستی می کند آمده است.

در عهد قدیم، همه گناهان جنسی در سنت یهود و قوانین موسی ممنوع بودند. با این وجود، ریشه عبری کلمه زنای غیر محصنه به معنای بت پرستی و فاحشگی روحانی نیز می باشد. در دوم تواریخ فصل 21 آیه های 10 تا 14، خداوند یهورام را دچار مصیبت و بلا می کند برای اینکه مردم را به سمت بت پرستی کشانده بود. «او همچنين بر بلنديهای يهودا بتخانه‌ها ساخت و اهالی اورشليم را به بت‌پرستی كشاند و باعث شد مردم يهودا از خدا دور شوند»(آیه 11) و «بلكه مثل پادشاهان اسرائيل شرور بوده‌ای و مانند زمان اخاب پادشاه، مردم يهودا و اورشليم را به بت‌پرستی كشانده‌ای» (آیه 13). اخاب همسر ایزابل از کاهنان بعل بود که اسرائیلی ها را به سمت بت پرستی وحشتناکی کشاند. حزقیال نبی داستان رویگرداندن اسرائیلی ها از خداوند و روی آوردن به بت پرستی (روسپی گری) را با جزئیات در حزقیال فصل 16 توضیح داده است. زنای غیر محصنه در این متن به دفعات به معنی بت پرستی به کار رفته است. اسرائیلی ها در بین ملت های اطراف خود به حکمت، ثروت و قدرت معروف شده بودند و این موقعیت مانند زیبایی برای زن به دامی برای آنها تبدیل شده بود. آنها توسط همسایگان خود تحسین و تعریف می شدند، این موضوع باعث شد تا به سمت اعمال بت پرستانه کشیده شوند. کلمه زنای غیر محصنه در رابطه با کافران بت پرست به کار می رود، برای اینکه بیشتر عبادت های بت پرستان شامل روابط جنسی در مراسم آیینی آنها می شد. فعالیت روسپی های معبد در مراسم پرستش بعل و دیگر خدایان بسیار رایج و عادی بودند. فعالیت های جنسی نه تنها در این ادیان قابل قبول بودند، بلکه به انجام آنها تشویق نیز می شدند تا برکات بیشتری مانند افزایش دام و محصولات کشاورزی از سمت خدایان نصیب آنها شود.

در عهد جدید، زنای غیر محصنه از ریشه یونانی «پورنیا» می آید که به معنای زنای محصنه و زنای با محارم می باشد. واژه «پورنیا» نیز از کلمه دیگر یونانی گرفته شده که به معنای هر نوع فعالیت شهوت آلود از جمله همجنس گرایی می باشد. این کلمه در انجیل ها و دیگر کتاب های عهد جدید به گناه جنسی اشاره دارد، در حالی که در کتاب مکاشفه از کلمه زنای غیرمحصنه برای اشاره به بت پرستی استفاده شده است. عیسی مسیح دو کلیسای آسیای صغیر را برای گرایش تفننی به زنای بت پرستی محکوم کرد (مکاشفه فصل 2 آیه های 14 و 20) ، و او همچنین به روسپی گری آخرزمان اشاره می کند که منظور از آن بت پرستی ادیان دروغین است، «زيرا پادشاهان دنيا با او زنا كرده‌اند و مردم دنيا از شراب زنای او سرمست شده‌اند» (مکاشفه فصل 17 آیه های 1 تا 2).

از طرف دیگر، زنای محصنه به رابطه جنسی افراد متاهل با افراد دیگر گفته می شود، از این کلمه در عهد قدیم هم به معنای واقعی و هم به معنای تمثیلی استفاده شده است. کلمه عبری «زنای محصنه» به معنای شکست پیمان زناشویی است. خیلی جالب است که خداوند بت پرستی مردم را زنا توصیف کرده است. یهودیان به عنوان همسر یهوه در نظر گرفته می شدند، از این رو وقتی به خدایان دیگر اقوام روی می آوردند به چشم زن زناکار دیده می شدند. عهد قدیم غالبا بت پرستی اسرائیل را به زن شهوت رانی تشبیه کرده که برای خدایان دیگر فاحشگی می کند (خروج فصل 34 آیه های 15 تا 16، لاویان فصل 17 آیه 7، حزقیال فصل 6 آیه 9). از این گذشته، کل کتاب هوشع رابطه خدا و اسرائیل را به رابطه هوشع و زن زناکارش تشبیه کرده است. کارهای گومر در حق هوشع تصویری از گناه و بی وفایی اسرائیل بود که هر از چندگاهی همسر واقعی خود (یهوه) را ترک می کرد و زنای روحانی با دیگر خدایان مرتکب می شد.

در عهد جدید، دو کلمه مربوط به زنا برای توصیف گناه رابطه جنسی بین افراد متاهل به کار رفته است. فقط یک استثنا در نامه به کلیسای طیاتیرا وجود دارد، « تو، به آن زن، ايزابل كه ادعا می‌كند نبيه است، اجازه می‌دهی تا تعاليم غلط بدهد و باعث شود كه خدمتگزاران من از راه راست منحرف شوند و به زناكاری كشيده شده، خوراكهايی را بخورند كه برای بتها قربانی شده‌اند» (مکاشفه فصل 2 آیه 20). این زن، کلیسا را به انحراف و بت پرستی کشانده بود وهر کسی که با تعالیم غلط او گمراه می شد، به عنوان فردی در نظر گرفته می شد که با او زنا کرده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تفاوت میان زنای غیرمحصنه و محصنه چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries