settings icon
share icon
سوال

پیروی واقعی از عیسی مسیح یعنی چه؟

جواب


در همه انجیل ها (متی، مرقس، لوقا، یوحنا) این دستور مسیح که «از من پیروی کنید» آمده است (متی فصل 8 آیه 22، مرقس فصل 2 آیه 14، لوقا فصل 5 آیه 27، یوحنا فصل 1 آیه 43). عیسی مسیح 12 تن را فراخواند تا شاگردان او شوند (متی فصل 10 آیه های 3 تا 4). اما در موارد دیگر، عیسی مسیح با مردم درباره پیروی از او صحبت کرد (یوحنا فصل 3 آیه 16، مرقس فصل 8 آیه 34).

عیسی مسیح در متی فصل 10 آیه های 34 تا 39 پیروی از خویش را به این صورت تعریف می کند، « گمان مبريد كه آمده‌ام صلح و آرامش را بر زمين برقرار سازم. نه، من آمده‌ام تا شمشير را برقرار نمايم. من آمده‌ام تا پسر را از پدر جدا كنم، دختر را از مادر، و عروس را از مادر شوهر. به طوری که دشمنان هر كس، اهل خانهٔ خود او خواهند بود. اگر پدر و مادر خود را بيش از من دوست بداريد، لايق من نيستيد؛ و اگر پسر و دختر خود را بيش از من دوست بداريد، لايق من نيستيد. اگر نخواهيد صليب خود را برداريد و از من پيروی كنيد، لايق من نمی‌باشيد. اگر بخواهيد جان خود را حفظ كنيد، آن را از دست خواهيد داد؛ ولی اگر جانتان را به خاطر من از دست بدهيد، آن را دوباره به دست خواهيد آورد».

این تعبیر که عیسی مسیح شمشیری آورد تا اعضای خانواده را از هم جدا می کند ممکن است خشن تر این گفته او در یوحنا فصل 3 آیه 16 به نظر برسد، «زيرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد». اما عیسی مسیح هرگز حقیقت را ملایم تر بیان نکرد، و حقیقت این است که پیروی از او منجر به انتخاب های سختی می شود. تا جایی که فرد وسوسه می شود از این راه بازگردد . زمانی که سخنان عیسی مسیح از سعادت و خوشبختی (متی فصل 5 آیه های 3 تا 11) به صلیب ختم می شود، بسیاری از کسانی که از او پیروی کردند از آن مسیربازگشتند (یوحنا فصل 6 آیه 66). حتی شاگردان در شب دستگیری عیسی مسیح به این نتیجه رسیدند که پیروی از او بسیار مشکل است. همه آنها او را رها کردند (متی فصل 26 آیه 56، مرقس فصل 10 آیه 45). در آن شب، پیروی از مسیح ممکن بود به قیمت دستگیری و اعدام تمام شود. پطرس جان خود را در معرض خطر قرار نداد و حتی سه بار هر نوع آشنایی با عیسی مسیح را انکار کرد (متی فصل 26 آیه های 69 تا 75).

پیروی واقعی از عیسی مسیح یعنی اینکه او تبدیل به همه چیز ما شود. هرکسی از چیزی یا کسی پیروی می کند: دوستان، فرهنگ رایج، خانواده، خواسته های خودخواهانه و یا خدا. ما در یک زمان فقط می توانیم از یک چیز پیروی کنیم (متی فصل 6 آیه 24). خداوند می گوید که ما نباید خدای دیگری داشته باشیم (خروج فصل 20 آیه 30، تثنیه فصل 5 آیه 7، مرقس فصل 12 آیه 30). پیروی واقعی از عیسی مسیح یعنی اینکه از هیچ چیز دیگری پیروی نکنیم. عیسی مسیح در لوقا فصل 9 آیه 23 می گوید، «هر كه می‌خواهد مرا پيروی كند، بايد از خواسته‌ها و آسايش خود چشم بپوشد و هر روز، زحمات و سختیها را همچون صليب بر دوش بكشد و به دنبال من بيايد». چیزی به اسم «شاگرد نیمه راه» نداریم. همانطور که شاگردان نشان دادند، هیچ کسی نمی تواند با تکیه بر عزم راسخ خود از عیسی مسیح پیروی کند. فریسیان مثال خوبی هستند از کسانی که سعی می کردند خدا را با تکیه بر نیروی خود پیروی کنند. تکیه بر خودشان باعث غرور و تحریف هدف کلی قانون خدا شد (لوقا فصل 11 آیه 39، متی فصل 23 آیه 24).

عیسی مسیح راز پیروی صادقانه از خودش را به شاگردان گفت اما آنها در آن زمان متوجه آن نشدند. او گفت «فقط روح خدا به انسان زندگی جاويد می‌دهد. كسانی كه فقط يک بار متولد شده‌اند، با آن تولد جسمانی، هرگز اين هديه را دريافت نخواهند كرد. ولی اكنون به شما گفتم كه چگونه اين زندگی روحانی و واقعی را می‌توانيد به دست آوريد» (یوحنا فصل 6 آیه 63). و «به همين دليل گفتم فقط كسی می‌تواند نزد من بيايد كه پدرم خدا او را به سوی من جذب كند» (یوحنا فصل 6 آیه 65). شاگردان سه سال با عیسی مسیح زندگی کردند، از او یاد گرفتند، مشاهده کردند، و در معجزات او شرکت داشتند. با این وجود، نتوانستند با تکیه بر قدرت خود او را صادقانه پیروی کنند. آنها نیاز به کمک داشتند.

عیسی مسیح بارها قول داد که وقتی به نزد پدر صعود کرد کسی را (روح القدس) خواهد فرستاد تا یاری دهنده ما باشد (یوحنا فصل 14 آیه 26، فصل 15 آیه 26). در واقع گفت به صلاح آنهاست که او برود تا روح القدس بتواند بیاید (یوحنا فصل 16 آیه 7). روح القدس در قلب ایمانداران زندگی می کند (غلاطیان فصل 2 آیه 20، رومیان فصل 8 آیه 16، عبرانیان فصل 13 آیه 5، متی فصل 28 آیه 20). عیسی مسیح به شاگردان هشدار می دهد که گواهی دادن درباره عیسی مسیح را تا زمانی که از عالم بالا مجهز نشده اند آغاز نکنند (لوقا فصل 24 آیه 49، اعمال رسولان فصل 1 آیه 4). زمانی که روح القدس بر مسیحیان در روز پنطیکاست نازل شد، قدرت پیروی از عیسی مسیح نیز (حتی به قیمت جانشان) به آنها داده شد (اعمال رسولان فصل 2 آیه های 1 تا 4، فصل 4 آیه 31، فصل 7 آیه های 59 تا 60).

پیروی از عیسی مسیح یعنی تلاش کنیم تا مانند او باشیم. او همیشه از پدر خود اطاعت کرد پس ما هم باید همین کار را انجام دهیم (یوحنا فصل 8 آیه 29، یوحنا فصل 15 آیه 10). پیروی واقعی از عیسی مسیح یعنی اینکه او رئیس ما باشد. او را باید خدای زندگی خود قرار دهیم (رومیان فصل 10 آیه 9، اول قرنتیان فصل 12 آیه 3، دوم قرنتیان فصل 4 آیه 5). هر آرزو و تصمیمی باید از فیلتر کلام خدا بگذرد و هدف هر کاری باید جلال دادن خدا باشد (اول قرنتیان فصل 10 آیه 31). ما با کارهایی که برای عیسی مسیح انجام می دهیم نجات پیدا نمی کنیم (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9) بلکه توسط کاری که او برای ما انجام داد نجات پیدا می کنیم. به خاطر این لطف ، باید خشنودی او در همه امور زندگی را فراهم آوریم. و این زمانی ممکن است که کنترل کامل زندگی خود را در هر زمینه به روح القدس بدهیم (افسسیان فصل 5 آیه 18). او کلام خدا را توضیح می دهد(اول قرنتیان فصل 2 آیه 14) ، ما را مجهز به هدایای معنوی می کند (اول قرنتیان فصل 12 آیه های 4 تا 11) ، به ما تسلی می دهد (یوحنا فصل 14 آیه 16) ، و ما را هدایت می کند (یوحنا فصل 14 آیه 26). پیروی از عیسی مسیح یعنی حقایقی که از کلام او یاد می گیریم را به کار ببریم و طوری زندگی کنیم که انگار عیسی مسیح همیشه کنار ما است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

پیروی واقعی از عیسی مسیح یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries