settings icon
share icon
سوال

آیا قرار است که ایماندار قادر به احساس کردن روح القدس باشد؟

جواب


در حالیکه بخشی از وظایف و کار های روح القدس در زندگی ما این است که ما را نسبت به گناه آگاه سازد، به ما آرامش دهد، قدرت و توانایی به ما دهد. اما کتاب مقدس از ما نخواسته که رابطه خود با روح القدس را بر اساس آنچه احساس می کنیم ، برقرار سازیم. هر کسی که دوباره در مسیح متولد می شود، روح القدس درون او ساکن می شود. عیسی به ما گفت که زمانی که تسلی دهنده بیاید او با ما و در ما خواهد بود. " و من از «پدرم» درخواست خواهم كرد تا پشتيبان و تسلی‌بخش ديگری به شما عطا نمايد كه هميشه با شما بماند. اين پشتيبان و تسلی‌بخش همان روح القدس است كه شما را با تمام حقايق آشنا خواهد كرد. مردم دنيا به او دسترسی ندارند، چون نه در جستجوی او هستند و نه او را می‌شناسند. ولی شما در جستجوی او هستيد و او را می‌شناسيد، چون او هميشه با شماست و در وجودتان خواهد بود" (یوحنا فصل 14 آیه های 16 تا 17 ). به عبارت دیگر، عیسی مسیح کسی مثل خودش را فرستاد تا با ما و در ما باشد.

ما می دانیم که روح القدس با ما است به دلیل اینکه کلام خدا این را به ما می گوید. روح القدس درون هر ایماندار دوباره متولد شده، حضور دارد ولی تفاوت آشکار این است که هر ایمانداری توسط روح القدس کنترل نمی شود. هنگامی که ما زندگی دنیوی و جسمانی را دنبال می کنیم ، با وجود اینکه روح القدس درون ما ساکن است اما زیر نظر و هدایت او نیستیم. پولس رسول در مورد این حقیقت نظر می دهد و با استفاده از یک مثال به ما کمک می کند تا این مطلب را بهتر درک کنیم" از مستی بپرهيزيد زيرا مستی انسان را به راه‌های زشت می‌كشاند. در عوض از روح خدا پر شويد" (افسسیان فصل 5 آیه 18). بسیاری از مردم این آیه را می خوانند و اینگونه تفسیر می‌کنند که پولس رسول بر ضد شراب سخن گفته است. در حالی‌ که مفهوم این متن ، چالش ها و درگیریهای ایماندارانی می باشد که روح القدس در آنان ساکن است. بنابراین، چیزی بیشتر از یک هشدار در مورد نوشیدن بیش از حد شراب است.

هنگامی که مردم بیش از حد شراب می نوشند و مست می شوند، رفتارهای خاصی را نشان می دهند: دست و پا چلفتی می شوند، بریده بریده حرف می زنند و در قضاوت و تصمیم گیری خود دچار اختلال می شوند. پولس رسول اینجا مقایسه‌ای را بیان می‌کند؛ همانطور که رفتار یک آدم مست مشخصه های خاصی دارد، رفتار یک انسان تحت کنترل روح القدس است نیز مشخصه های خاصی دارد. در غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 24 در مورد میوه (ثمره) روح القدس می خوانیم. این میوه روح القدس است، که توسط ایمان دار دوباره متولد شده که تحت کنترل روح القدس می باشد، به نمایش گذاشته می شود.

زمان فعل در افسسیان فصل 5 آیه 18 نشان می دهد " پُر شدن" از روح القدس یک فرایند مستمر است. از آنجا که این مثال یک نصیحت و سفارش است ، اما این مطلب را می رساند که امکان پُر نشدن و یا کنترل نشدن توسط روح القدس نیز وجود دارد. بقیه افسسیان فصل ۵ ویژگی های ایماندار از روح القدس پُر شده را به ما نشان می دهد." با يكديگر دربارۀ خداوند گفتگو كنيد و سرودهای پرستشی و مزامير برای يكديگر بخوانيد. با هم سرودهای روحانی بخوانيد و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازيد و بسراييد، و همواره برای همه چيز، خدای پدر را به نام خداوند ما عيسی مسيح شكر كنيد. به احترام مسيح، مطيع يكديگر باشيد " ( افسسیان فصل 5 آیه های 19 تا 21 ).

دلیل پُر بودن ما از روح القدس این نیست که ما احساس می کنیم که از او پُر هستیم بلکه این پُر بودن از روح القدس یک امتیاز و ثروت برای مسیحیان است. پربودن و یا هدایت توسط روح القدس نتیجه فرمانبرداری از خداوند است. این یک هدیه از فیض خداوند است و نه یک احساس عاطفی. احساسات قادر هستند ما را فریب دهند و این کار را خواهند کرد، و ما می توانیم کار خود را به جنون احساسی بکشانیم، که کاملا جسمی باشد و از جانب روح القدس نباشد." از اينرو، به شما توصيه می‌كنم كه از اوامر روح خدا پيروی كنيد؛ او به شما خواهد آموخت كه چه بكنيد و كجا برويد. دراينصورت ديگر بردۀ اميال نفس سركش خود نخواهيد بود. … اگر اكنون با قدرت روح خدا زندگی می‌كنيم، لازم است كه هدايت او را در تمام قسمت‌های زندگی خود بپذيريم " (غلاطیان فصل 5 آیه های 16 و 25).

با وجود این توضیحات، نمی توانیم انکار کنیم که گاهی اوقات غرق در حضور و قدرت روح القدس می شویم و این یک تجربه احساسی می باشد. وقتی که اتفاق می افتد، هیچ شادی دیگری شبیه آن نیست. داوود پادشاه زمانی که آنها صندوق عهد را به اورشلیم آوردند " با تمام توان خود رقصید" (دوم سموئیل فصل 6 آیه 14 ). تجربه ی شادی در روح القدس درک این واقعیت است که ما به عنوان فرزندان خداوند توسط لطف و موهبت او برکت یافته ایم. بنابراین، قطعا، کارهای روح القدس می تواند احساسات و عواطف ما را به همراه داشته باشد. درعین حال، ما نمی‌توانیم بگوییم که قطعا روح القدس را درون خود داریم برای اینکه احساس ما این را به ما می گوید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا قرار است که ایماندار قادر به احساس کردن روح القدس باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries