settings icon
share icon
سوال

آیا ما قادر خواهیم بود که در بهشت دوستان و بستگان خود را ببینیم و بشناسیم؟

جواب


خیلی از مردم اولین چیزی که می خواهند در بهشت انجام دهند دیدن دوستان و بستگان است که قبل از آنها به آنجا رفته اند. در ابدیت، وقت برای دیدن، شناختن و وقت گذراندن با دوستان و اقوام زیاد است. بهر حال، این تمرکز اصلی ما در بهشت نخواهد بود. ما خیلی بیشتر مشغول پرستش خدا و لذت بردن از شگفتی های بهشت خواهیم بود. پیوستن ما به عزیزانمان به احتمال زیاد پر خواهد بود از باز شماری و بیان لطف و شکوه خدا در زندگی ما، عشق اعجاب انگیز او و کارهای بزرگی که او در زندگی ما انجام داده است. همه ما خوشحالی می کنیم چون می توانیم خدا را با دیگر ایمانداران بخصوص با آنهایی که ما بر روی زمین دوست داشتیم، پرستش و ستایش کنیم.

کتاب مقدس در مورد اینکه آیا ما می توانیم مردم را در زندگی آینده تشخیص دهیم یا نه، چه می گوید؟ وقتیکه زن جادوگر روح سموئیل را از مردگان احضار کرد، پادشاه شائول او را شناخت (اول سموئیل فصل 28 آیه های 8 تا 17). وقتی نوزاد داوود مرد، داوود گفت «من نزد او خواهم رفت، اما او نزد من بر نخواهد گشت» (دوم سموئیل فصل 12 آیه 23). داوود فکر می کرد علی رغم اینکه پسرش هنگام مرگ نوزاد بود، در بهشت او را خواهد شناخت. در لوقا فصل 16 آیه های 19 تا 31، ابراهیم، ایلعاذر، و مرد ثروتمند همه بعد از مرگ قابل تشخیص بودند. در تجلی مسیح (دگرگونی سیمای مسیح) بر سر کوه، موسی و ایلیا قابل تشخیص بودند (متی فصل 17 آیه های 3-4). از این مثال ها، اینگونه بنظر میرسد که بر اساس آنچه کتاب مقدس می گوید، چهره های ما پس از مرگ قابل تشخیص خواهد بود.

کتاب مقدس می گوید که وقتی ما به بهشت می رویم، «شبیه او (عیسی مسیح) خواهیم بود، چون او را آنطور که هست می بینیم» (اول یوحنا فصل 3 آیه 2). درست مانند بدن های زمینی که شبیه آدم بودند، بدن های قیام کرده ما شبیه عیسی مسیح خواهند بود (اول قرنتیان فصل 15 آیه 47) . «همانطور كه در حال حاضر هر يک از ما بدنی داريم مانند بدن آدم، روزی هم بدنی خواهيم داشت، مانند بدن مسيح.... زيرا بدن خاكی ما كه فانی و از بين رفتنی است، بايد به بدن آسمانی تبديل شود، بدنی كه هرگز نابود نخواهد شد و هميشه زنده خواهد ماند»(اول قرنتیان فصل 15 آیه های 49، 53). خیلی از مردم عیسی را بعد از قیامش شناختند (یوحنا فصل 20 آیه های 16، 20، فصل 21 آیه 12؛ اول قرنتیان فصل 15 آیه های 4-7). اگر مسیح در جسم جلال یافته خود قابل تشخیص بود، ما نیز در جسم جلال یافته خود قابل تشخیص خواهیم بود. دیدار عزیزانمان، بُعد شکوهمندی از بهشت خواهد بود، اما بهشت بیشتر از آن چیزی که درباره ما باشد درباره خداوند است. چه لذتی دارد که همراه با عزیزانمان در بهشت، خداوند را برای همیشه پرستش کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا ما قادر خواهیم بود که در بهشت دوستان و بستگان خود را ببینیم و بشناسیم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries