settings icon
share icon
سوال

چطور می توانم یک معلم دروغین/ پیامبر دروغین را تشخیص بدهم؟

جواب


عیسی مسیح به ما هشدار داد که «مسیح ها و پیامبران دروغین» خواهند آمد که حتی برگزیدگان خدا را فریب دهند (متی فصل 24 آیه های 23-27، دوم پطرس فصل 3 آیه 3 ؛ یهودا آیه های 17-18). بهترین راه محافظت خود از معلم دروغین و تعالیم دروغین او دانستن حقیقت است. برای شناخت یک معلم تقلبی باید حقیقت را یاد گرفت. هر ایمانداری که کلام حقیقت را درست دریابد (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15) و با دقت کتاب مقدس را مطالعه کند، می تواند تعالیم دروغین را تشخیص دهد. مثلا ایمانداری که کارهای پدر، پسر و روح القدس را در متی فصل 3 آیه های 16-17 خوانده باشد فورا هر تعلیمی را که تثلیث را قبول نداشته باشد رد می کند. بنابراین قدم اول مطالعه کتاب مقدس است و بعد مقایسه آن تعالیم با کتاب مقدس است.

عیسی مسیح گفت "درخت را از میوه آن خواهیم شناخت" (متی فصل 12 آیه 33). وقتی دنبال میوه می گردیم، سه آزمایش مخصوص است که باید در مورد هر تعلیمی انجام داد تا بتوان صحت آن تعلیم را تعیین کرد:

1) این معلم درباره عیسی مسیح چه می گوید؟ در متی فصل 16 آیه های 15-16، عیسی مسیح پرسید «سپس پرسيد: شما مرا كه می‌دانيد؟ شمعون پطرس جواب داد: مسيح، فرزند خدای زنده!» و برای این جواب پطرس «برکت یافته» خوانده شد. در دوم یوحنا آیه 9، می خوانیم «زيرا اگر از تعاليم مسيح منحرف شويد، از خدا نيز منحرف خواهيد شد. اما اگر به تعاليم مسيح وفادار بمانيد، خدا را نيز خواهيد داشت. به اين ترتيب، هم پدر را خواهيد داشت و هم پسر را». به عبارتی، عیسی مسیح و کار نجات او بالاترین اهمیت را دارد و باید از هر کس که برابری مسیح با خدا را انکار می کند و قربانی شدن او را ناچیز می شمارد و یا انسان بودن عیسی را رد می کند بر حذر بود. اول یوحنا فصل 2 آیه 22 می گوید «دروغگوی واقعی كيست؟ هر كه بگويد عيسی همان مسيح نيست، دروغگوست؛ او همان دَجّال است، زيرا نه به خدای پدر ايمان دارد و نه به فرزند خدا».

2) آیا این معلم انجیل را بشارت می دهد؟ انجیل یعنی خبر خوشی که براساس کتاب مقدس درباره مرگ عیسی، دفن او، و قیامش است (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 1-4). هر چند که حرفهای قشنگی وجود دارند که «خدا شما را دوست دارد»، «خدا می خواهد ما گرسنگان را غذا بدهیم»، و «خدا می خواهد شما ثروتمند باشید» اما اینها پیغام کامل انجیل نیستند. همانطور که پولس در غلاطیان فصل 1 آیه 7هشدار می دهد، البته بعضی از مردم شما را گیج می کنند و سعی می کنند جلوی پخش انجیل عیسی مسیح را بگیرند. هیچکس، حتی واعظین عالی حق این را ندارند که پیغامی را که خدا به ما داده است عوض کنند. «اگر كسی مژدۀ نجات ديگری، غير از آنچه كه پذيرفته‌ايد، به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد!» (غلاطیان فصل 1 آیه 9).

3) آیا این معلم شخصیتی را نشان می دهد که خداوند را جلال دهد؟ در مورد معلمان دروغین، یهودا آیه 11 می گوید «وای به حال آنان، زيرا از «قائن» سرمشق می‌گيرند كه برادرش را كشت؛ مانند «بلعام» رفتار می‌كنند كه بخاطر پول، دست به هر كاری می‌زد؛ مانند «قورح» عمل می‌كنند كه از دستور خدا سرپيچی كرد. به همين دليل، دچار لعنت الهی شده، هلاک خواهند شد». بعبارت دیگر، یک معلم دروغین می تواند با غرور (قائن نقشه خدا را رد کرد)، با طمع (بلعام برای پول نبوت کرد)، و با بی اطاعتی (قورح خود را بالاتر از موسی قرار داد) شناخته شود. عیسی گفت از چنین مردمی برحذر باشید و آنها را از میوه های ایشان بشناسید (متی فصل 7 آیه های 15-20).

برای مطالعه بیشتر، کتابهایی از کتاب مقدس را که بطور مخصوص درباره مبارزه با تعالیم غلط در کلیساست بخوانید: غلاطیان، دوم پطرس، اول یوحنا، دوم یوحنا، و یهودا. اغلب مشکل است که یک معلم یا پیامبر دروغین را تشخیص دهیم. شیطان خود را بشکل فرشته نور در می آورد (دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14)، و خادمان او خود را بشکل خدمتگزاران پارسا در می آورند (دوم قرنتیان فصل 11 آیه 15). فقط با آشنایی دقیق با حقیقت می توان معلم و پیامبر دروغین را تشخیص داد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چطور می توانم یک معلم دروغین/ پیامبر دروغین را تشخیص بدهم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries