settings icon
share icon
سوال

پیامبر دروغین آخر زمان کیست؟

جواب


پیامبر دروغین آخر زمان در مکاشفه فصل 13 آیه های 11 تا 15 توصیف شده است. او همچنین به عنوان "جانور دوم" نیز شناخته می شود (مکاشفه فصل 16 آیه 13، فصل 19 آیه 20، فصل 20 آیه 10). ضدمسیح ، پیامبر دروغین و شیطان (که به هر دوی آنها را اختیار و قدرت می دهد) مثلث نامقدس و شیطانی را تشکیل می دهند.

یوحنای رسول، ویژگی های این فرد را برای ما توضیح می دهد و سرنخ هایی در اختیار ما قرار می دهد تا به هنگام ظهور او را بشناسیم.اول اینکه، از زمین بیرون می آید. میتواند بدین معنی باشد که او از گودال جهنم در حالی خارج می شود که همه قدرت های شیطانی تحت فرمان او هستند. همچنین میتواند به این معنی باشد که از موقعیت دون پایه، مخفیانه و ناشناخته ناگهان در دنیا ظاهر می شود و در دست راست ضدمسیح قرار می گیرد. او اینگونه توصیف شده که شاخ هایی مانند بره دارد در حالیکه مانند اژدها صحبت می کند. شاخ های بره معمولا برآمدگی کوچکی بر روی سر آنها می باشد تا زمانیکه بزرگ تر شود و به قوچ تبدیل شود. ضدمسیح با چند سر و شاخ ظاهر می شود که نشان دهنده قدرت و هیبت او میباشد. اما پیامبر دروغین مانند یک بره با ظاهری آراسته و سخنان قانع کننده ظاهر می شود که دیگران را جذب خود خواهد کرد. ممکن است که سخنان او بسیار اغوا کننده و دارای نیرویی شیطانی باشند که باعث فریب دیگران شود اما او مانند یک اژدها حرف می زند بدین معنی که حامل پیام یک اژدها می باشد، مکاشفه فصل 12 آیه 9 آن اژدها را شیطان معرفی می کند.

آیه 12 درباره ماموریت پیامبر دروغین بر روی زمین می گوید که انسان را مجبور به پرستش ضدمسیح خواهد کرد. او همه قدرت های "ضدمسیح " را دارد چون این قدرت ها نیز، همانند ضدمسیح ، توسط شیطان به او داده شده است. این مسئله روشن نیست که آیا مردم مجبور به پرستش ضدمسیح می شوند و یا توسط قدرت های اهریمنی او مجذوب و شیفته او می شوند و با اراده وخواست خود فریبب خورده و او را پرستش می کنند. این حقیقت که جانور دوم از نشانه ها و شگفتی های معجزه آسا استفاده می کند، مانند آوردن آتش از آسمان به زمین، تا برای هر دوی آنها اعتبار کسب کند. بنظر می رسد که پیام و قدرت آنها مورد تحسین مردم قرار می گیرد. آیه 14 می گوید که این تحسین تا جایی پیش می رود که مردم بتی از ضدمسیح می سازند و او را پرستش می کنند. این بت یادآور مجسمه طلایی نبودکدصر است که همه باید در برابر آن تعظیم کرده و ادای احترام می کردند (دانیال فصل 3). مکاشفه فصل 14 آیه های 9 تا 11 توضیح میدهد که چه سرنوشت هولناکی در انتظار پرستش کنندگان مجمسمه ضدمسیح خواهد بود.

کسانی که از خطرات عذاب بزرگ جان سالم بدر می بردند با دو انتخاب سخت روبرو خواهند شد. کسانی که از پرستش مجمسه آن جانور سرباز می زنند به مرگ محکوم خواهند شد (آیه 15). و اما کسانی که او را پرستش کنند در مقابل خشم خدا قرار خواهند گرفت. این مجسمه به صورت شگفت انگیزی لب به سخن خواهد گشود، البته نه به این معنی که زنده خواهد شد. کلمه یونانی "پنوما" به معنی نفس کشیدن و یا جریان هوا می باشد و به معنی "بیوس" یعنی زندگی نمی باشد، اما به نوعی به این معنی است که پیام ضدمسیح و پیامبر دروغین را به زبان خواهد آورد. او در کنار اینکه سخنگوی آنها می باشد، همینطور کسانیکه را که از پرستش سرباز می زنند به مرگ محکوم خواهد کرد. در دنیای فن آوری امروز، تصور همچین سناریویی مشکل است.

پیامبر دروغین هر کسی که باشد، فریب و ارتداد نهایی دنیا بزرگ خواهد بود و همه دنیا را درگیر خود خواهد کرد. فریب دهندگان و پیامبران دروغین زمان ما پیش درآمد و نشانه های ضدمسیح و آن پیامبر دروغین می باشند و ما نباید فریب آنها را بخوریم. این معلمان دروغین بسیار زیاد هستند و ما را به سمت پادشاهی اهریمنی نهایی سوق می دهند. ما باید با ایمان قلبی پیام انجیل را به دیگران برسانیم تا آنها را از ویرانی و هلاکت آینده نجات دهیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

پیامبر دروغین آخر زمان کیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries