settings icon
share icon
سوال

آیا پیام انجیل نجات توسط لطف خداوند به علاوه اعمال خود انسان، یک پیام جعلی و دروغین است؟

جواب


پولس در غلاطیان فصل 1 آیه های 6-9 با کسانی که پیام انجیل دروغین را آموزش می دهند مبارزه می کند: « تعجب می‌كنم كه شما به اين زودی از خدا روگردان شده‌ايد، از خدايی كه از روی لطف و محبت خود، شما را دعوت كرده تا در حيات جاودانی كه بوسيلهٔ مسيح عطا می‌كند، شريک باشيد. شما می‌خواهيد از «راه ديگری» به اين نجات و حيات جاودانی دست يابيد. اما اين راهی كه شما در پيش گرفته‌ايد، هرگز به حيات جاويد نخواهد رسيد. زيرا غير از راهی كه به شما اعلام كرديم، راه ديگری وجود ندارد. آنانی كه راه ديگری به شما معرفی می‌كنند، می‌خواهند شما را فريب داده، حقيقت انجيل مسيح را دگرگون كنند. اگر كسی بخواهد راه ديگری برای رستگاری به شما معرفی كند، به غیر از آن راهی كه ما به شما اعلام كرديم، خدا او را لعنت كند، حتی اگر اين شخص خود من باشم. اگر فرشته‌ای نيز از آسمان فرود آيد و شما را به سوی راه ديگری هدايت كند، لعنت خدا بر او باد! باز تكرار می‌كنم: اگر كسی مژدهٔ نجات ديگری، غير از آنچه كه پذيرفته‌ايد، به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد!» مشکل موجود در کلیساهای غلاطیه ترویج این موضوع بود که ایمانداران به مسیح باید از قوانین عهد قدیم نیز پیروی کنند (مخصوصا در رابطه با ختنه) تا نجات پیدا کنند. پولس آشکارا اعلام می کند که پیام نجات توسط لطف خدا به علاوه اعمال انسان، پیامی دروغین و غلط است.

نجات فقط به دلیل لطف خدا و تنها از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید (افسسیان فصل 2 آیه های 8-9). هیچ کسی کامل نیست و هیچ کاری نمی تواند یک انسان را در نظر خدای مقدس، بی گناه کند. کسی نمی تواند نجات را به دست آورد یا شایستگی آن را پیدا کند، و فرقی هم ندارد که تا چه اندازه مذهبی است و یا کار شایسته انجام داده است.

مسیحیان واقعی بسیار زیادی هستند که درک غلطی از پیام انجیل (نجات به واسطه لطف خداوند) دارند. این مشکل حتی در زمان پولس هم وجود داشت. کسانی که از ایمانداران غیر یهودی انتظار پیروی از قوانین یهودی را داشتند، ایمانداران واقعی بودند (اعمال رسولان فصل 15). آنها مسیحی بودند اما تا حدودی تصور اشتباهی از هدیه رایگان پیام انجیل داشتند. رهبران کلیسای اولیه، در شورای اورشلیم، مسیحیان غیریهودی را به درک و شناخت پیام لطف خدا تشویق کردند و تنها چند دستورعمل را برای برقراری آرامش در کلیسا برای آنها تعیین کردند.

مشکل ادغام نجات از طریق لطف خدا همراه با تلاش های شخصی انسان تا به امروز هم ادامه دارد. هنوز هم مسیحیان واقعی وجود دارند که معتقدند برای دوری از جهنم باید اعمال خاصی را انجام دهند، انگار که لطف خدا برای نجات انسان کافی نیست. با چنین تعلیماتی باید برخورد شده و تصحیح شوند- ما باید به مسیح اعتماد کنیم نه خودمان- این طرز فکر بدان معنا نیست که آن شخص نجات پیدا نکرده یا نجات خود را از دست داده است.

بر اساس غلاطیان فصل 1، همه کسانی که پیام اشتباه را بشارت می دهند) به عنوان مثال پیام لطف به همراه اعمال انسان برای نجات در کلیسای غلاطیه( زیر لعنت خدا قرار دارند و محکوم هستند. متون دیگر عهد جدید نیز علیه بشارت پیام دروغین هشدار می دهند. به عنوان مثال، یهودا در نظر داشت تا نامه اش درباره نجات را بنویسد اما لازم دید که بحث را عوض کند:« ای عزيزان، در نظر داشتم دربارهٔ نجاتی كه خداوند به ما عطا فرموده، مطالبی برايتان بنويسم. اما اكنون لازم می‌بينم، مطلب ديگری به جای آن بنويسم تا شما را ترغيب نمايم از آن حقيقتی كه خدا يكبار برای هميشه به مقدسين خود عطا كرد، با جديت تمام دفاع كنيد» (یهودا فصل 1 آیه 3). در آیه بعدی، به پیام دروغینی اشاره می کند که توسط افرادی خدانشناس رواج پیدا کرده بود: «عده‌ای خدانشناس با نيرنگ وارد كليسا شده‌اند و تعليم می‌دهند كه ما پس از مسيحی شدن، می‌توانيم هر چه دلمان می‌خواهد انجام دهيم بدون آنكه از مجازات الهی بترسيم. عاقبت هولناک اين معلمين دروغين و گمراه از مدتها پيش تعيين شده است، زيرا با سرور و خداوند يگانهٔ ما عيسی مسيح، سر به مخالفت برداشته‌اند» (آیه 4).

ممکن است یک شخص مسئله نجات توسط لطف خداوند یا به وسیله کار خود انسان را اشتباه متوجه شده باشد اما همچنان یک ایماندار واقعی باشد. با این وجود، افراد خدانشناسی نیز وجود دارند که عیسی مسیح را نمی شناسند و پیام دروغین و جعلی را بشارت می دهند. این افراد خدانشناس زیر لعنت خداوند قرار دارند، چراکه پیام حقیقی عیسی مسیح را آگاهانه تحریف می کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا پیام انجیل نجات توسط لطف خداوند به علاوه اعمال خود انسان، یک پیام جعلی و دروغین است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries