settings icon
share icon
سوال

تعلیم غلط چیست؟

جواب


تعلیم به یک سری از عقاید و مفاهیمی گفته می شود که به انسان آموزش داده می شود یا او معتقد است که درست می باشد. تعلیم کتاب مقدسی به آموزش هایی اشاره می کند که منطبق بر کلام آشکار شده خداوند است. تعلیم غلط به هر آموزشی گفته می شود که تعلیم کتاب مقدس را نقض می کند، آن را تحریف می کند، از آن کم یا به آن اضافه می کند و یا آن را انکار می کند. برای مثال، هر تعلیمی که تولد عیسی مسیح از باکره را انکار می کند یک تعلیم غلط است، برای اینکه تعلیم صریح کتاب مقدس را نقض می کند (متی فصل 1 آیه 18).

تعالیم غلط از قرن اول میلادی به درون کلیسا نفوذ کرد، بیشتر نامه های عهد جدید برای رسیدگی به این تعالیم غلط نوشته شده اند (غلاطیان فصل 1 آیه های 6-9، کولسیان فصل 2 آیه های 20-23، تیطوس فصل 1 آیه های 10-11). پولس، شاگرد خود تیموتائوس را تشویق می کند تا در برابر این بدعت گذاری هایی که باعث شک و تردید در کلیسا می شوند، ایستادگی کند: «عده‌ای ممكن است اين تعليمات را نپذيرند. اما اينها تعليم درست و كامل خداوند ما عيسی مسيح بوده و اصول زندگی خداپسندانه می‌باشد. پس هر كه به گونه‌ای ديگر تعليم دهد، در غرور و نادانی گرفتار است. چنين شخصی با مفهوم سخنان مسيح بازی می‌كند و بحث‌هايی را پيش می‌كشد كه نتيجه‌اش حسادت، خشم، ناسزا، توهين و بدگمانی است» (اول تیموتائوس فصل 6 آیه های 3-4).

ما به عنوان پیروان مسیح بهانه ای برای ناآگاهی از تعالیم درست نداریم، برای اینکه کلام خدا را به طور کامل در اختیار داریم (اعمل رسولان فصل 20 آیه 27). ما کلام خدا را خوب درک می کنیم (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15)، بنابراین کمتر در خطر افتادن به دام چرب زبانان و پیامبران دروغین قرار می گیریم. اگر کلام خدا را بدانیم، «ديگر مانند اطفال نخواهيم بود كه در اثر سخنان ديگران و دروغهايی كه برای گمراهی ما می‌گويند، هر لحظه نسبت به ايمانمان تغيير عقيده بدهيم» (افسسیان فصل 4 آیه 14).

لازم به ذکر است که تعلیم غلط با اختلافات نظری در شاخه های مختلف مسیحیت فرق دارد. گروه های اعتقادی مختلف دید متفاوتی نسبت به مسائل ثانوی کتاب مقدس دارند. دلیل این تفاوت ها همیشه تعالیم غلط یک گروه نیست. سیاست های کلیسا، تصمیمات دولتی، نوع پرستش و غیره همگی قابل بحث می باشند، برای اینکه کتاب مقدس مستقیما حرفی از آنها نزده است. حتی مسائلی که در کتاب مقدس عنوان شده اند اغلب توسط شاگردان صادق عیسی مسیح مورد بحث قرار گرفته اند. تفاوت در تفسیر کلام خدا یا تفاوتهای عملی به طور خودکار در رده تعالیم غلط قرار نمی گیرند و نباید باعث تفرقه در کلیسا شوند (اول قرنتیان فصل 1 آیه 10).

تعلیم غلط چیزی است که بر خلاف حقایق اساسی کتاب مقدس یا نجات است. موارد زیر برخی از انواع تعالیم غلط می باشند:

• حذف جهنم. کتاب مقدس می گوید جهنم یک مکان واقعی و حقیقی برای مجازات ابدی گناهکاران و نجات نیافتگان است (مکاشفه فصل 20 آیه 15، دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 8). انکار جهنم مستقیما گفته های عیسی مسیح را نقض می کند (متی فصل 10 آیه 28، فصل 25 آیه 46) و بنابراین یک عقیده غلط است.

• این عقیده که راه های زیادی برای رسیدن به خدا وجود دارد. این فلسفه اخیر با ماسک سازش رواج پیدا کرده است. این عقیده غلط می گوید از آنجایی که خدا محبت است، تلاش همه ادیان تا زمانیکه پیرو آن دین در ایمان خود صادق است را می پذیرد. این نسبیت گرایی در تضاد با کل کتاب مقدس قرار دارد، چراکه هیچ نیازی به آمدن پسر خداوند در جسم انسان و مردن برای ما نمی بیند (ارمیا فصل 12 آیه 17، یوحنا فصل 3 آیه های 15-18). همچنین گفته صریح عیسی مسیح مبنی بر اینکه او تنها راه به سوی خداست را هم نقض می کند (یوحنا فصل 14 آیه 6).

• هر نوع تعلیمی که شخص عیسی مسیح را دوباره تعریف می کند. تعلیمی که الوهیت مسیح، تولد از باکره، ذات بی گناه او، مرگ او بر روی صلیب، رستاخیز جسمانی او را انکار کند، تعلیم غلط است. مسیح شناسی غلط یک گروه، آنها را در رده فرقه قرار می دهد و با وجود اینکه ادعای مسیحیت می کنند اما در حال ترویج تعلیم غلط هستند. حتی شاخه های برجسته هم با اعلام اینکه دیگر از تفسیر تحت اللفظی کتاب مقدس مبنی بر الوهیت مسیح حمایت نمی کنند بلافاصله در سراشیبی کفر قرار گرفته اند. اول یوحنا فصل 4 آیه های 1-3 به وضوح بیان می کند که انکار مسیح کتاب مقدسی، کار ضد مسیح (دجال) است. عیسی مسیح معلمان دروغین در کلیسا را به گرگ های در پوست میش تشبیه می کند (متی فصل 7 آیه 15).

• تعلیمی که تلاش های شخصی انسان برای نجات را به کار عیسی مسیح اضافه می کند. این تعلیم فقط حرف از نجات تنها از راه ایمان می زند (فقط تظاهر می کند) اما مراسم مذهبی (مانند تعیمد با آب) را نجات بخش می داند. برخی دیگر از گروه ها حتی مدل مو، نوع لباس و خوراک را هم به این فهرست اضافه می کنند. رومیان فصل 11 آیه 6 به ما نسبت به عقیده نجات توسط لطف خدا به علاوه اعمال انسان هشدار می دهد. دوم افسسیان فصل 2 آیه های 8-9 می گوید، ما توسط لطف خدا و از راه ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا کرده ایم و تلاش های شخصی ما هیچ تاثیری در آن ندارد. غلاطیان فصل 1 آیه های 6-9 هرکسی را که پیام نجات توسط لطف خدا را تغییر می دهد نفرین می کند.

• تعلیمی که لطف خدا را مجوز ارتکاب گناه می داند. این تعلیم غلط می گوید همه کاری که یک شخص برای رضایت خدا باید انجام دهد این است که حقایق عیسی مسیح را قبول کند، دعا کند و سپس کنترل زندگی خود را در دست بگیرد و مطمئن باشد که در نهایت بهشت برای او تضمین شده است. پولس در رومیان فصل 6 به این طرز فکر می پردازد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می گوید کسانی که به مسیح ایمان می آورند تبدیل به انسان های جدیدی می شوند. این تغییر حاصل از ایمان به عیسی مسیح، رفتارهای بیرونی یک فرد را هم تغییر می دهد. شناخت مسیح و دوست داشتن او مستلزم پیروی از اوست (لوقا فصل 6 آیه 46).

شیطان کار تحریف کلام خدا را از باغ عدن آغاز کرد (پیدایش فصل 3 آیه های 1-4، متی فصل 4 آیه 6). معلمان دروغین (خدمتگزاران شیطان) سعی می کنند خود را به شکل خدمتگزاران خدا درآورند (دوم قرنتیان فصل 11 آیه 15)، اما در نهایت توسط میوه هایی که به بار می آورند شناخته می شوند (متی فصل 7 آیه 16). شیادانی که تعالیم غلط را رواج می دهند، علامت های غرور، طمع و اغتشاش را از خود نشان می دهند (نگاه کنید به یهودا فصل 1 آیه 11) و اغلب انحراف جنسی را آموزش داده یا درگیر آن می شوند (دوم پطرس فصل 2 آیه 14، مکاشفه فصل 2 آیه 20).

ما عاقل هستیم و میدانیم که تا چه اندازه در برابر بدعت گذاری ها آسیب پذیر می باشیم و روش اهالی بیریه را در پیش می گیریم: «هر روز كتاب آسمانی را با دقت می‌خواندند تا ببينند گفته‌های پولس و سيلاس مطابق كلام خدا هست يا نه» (اعمال رسولان فصل 17 آیه 11). وقتی از الگوی کلیسای اولیه پیروی می کنیم از دام تعالیم غلط دوری می کنیم. اعمال رسولان فصل 2 آیه 42 می گوید، «در تعليمی كه رسولان می‌دادند و در آئين شام خداوند و دعا، با ساير ايمانداران مرتب شركت می‌كردند.» چنین تعهدی از ما حفاظت کرده و قدم در راه درستی که عیسی مسیح برای ما تعیین کرده را تضمین می کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تعلیم غلط چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries