settings icon
share icon
سوال

رسولان دروغین چه کسانی هستند؟

جواب


رسولان دروغین کسانی هستند که خودشان را به شکل رهبران مسیحی در می آورند، مردم را پیرو خود کرده و سپس آنها را گمراه می کنند. رسول واقعی کسی است که از طرف خدا به عنوان نماینده مسیح با یک پیام الهی فرستاده شده است. رسول دروغین فقط تظاهر می کند، نماینده مسیح نیست و پیامش نیز دروغ است.

پولس رسول، در دوم قرنتیان فصل 11، درباره هجوم رسولان دروغین به کلیسای قرنتس هشدار می دهد. او رسولان دروغین را به این شکل توصیف می کند، «كمكهای مالی شما را نخواهم پذيرفت، تا آنانی كه ادعا می‌كنند كه همانند ما خدا را خدمت می‌كنند، امكان چنين ادعايی را نداشته باشند» (آیه 12). کتاب دوم قرنتیان را می توان یکی از کنایه آمیزترین نامه های پولس دانست، چراکه معتقد است آن کلیسا نسبت به اشتباه و تعلیم غلطی که به درون آنها نفوذ کرده است، بی توجهی می کند. او خدمات بی ادعای خود را متضاد با خدمات رسولان به اصطلاح برگزیده می داند (آیه 5). آن رسولان دروغین، کلیسا را با حکمت ظاهری و چرب زبانی فریب می دهند. این شیادان وانمود می کردند که خدمتگزاران واقعی مسیح هستند اما هیچ شناختی از مسیح نداشتند. آنها فریبکارانی بودن که مسیحیان ساده لوح قرنتس را به دام انداخته تا به اهداف خودخواهانه خودشان برسند. او کلیسا را سرزنش می کند، «شما كه خود را چنين عاقل می‌پنداريد، چگونه با اشتياق به گفته‌های اين نادانان گوش می‌دهيد؟ ناراحت هم نيستيد كه شما را اسير خود می‌كنند، هر چه داريد از چنگتان در می‌آورند، از سادگی شما سوءاستفاده می‌نمايند، خودنمايی می‌كنند و رفتار توهين‌آميز دارند!» (دوم قرنتیان فصل 11 آیه های 19-20). او حتی آن فریبکاران و شیادان را با شیطان که می تواند خودش را به شکل فرشته روشنایی درآورد مقایسه می کند (آیه 14).

او به رهبران کلیسای قرنتس نسبت به نفوذ رسولان دروغین هشدار می دهد: «می‌دانم وقتی بروم معلمين دروغين مانند گرگان درنده به جان شما خواهند افتاد و به گله رحم نخواهند كرد» (اعمال رسولان فصل 20 آیه 29). آنها باید به حرف پولس توجه می کردند، برای اینکه عیسی مسیح در مکاشفه فصل 2 آیه 2، به کلیسای افسس دستور می دهد که رسولان دروغین را در میان خود پیدا کرده و آنها را طرد کنند.

معلمان و رسولان دروغین بسیار زیادی در سرتاسر تاریخ کلیسا وجود داشته اند. آنها همچنان به درون کلیساهای غافل نفوذ می کنند و آنها را گمراه کرده و به سمت بدعت گذاری می کشانند (نگاه کنید به اول تیموتائوس فصل 4 آیه های 1-4). کتاب مقدس به وضوح به ما هشدار داده است، فقط باید به این هشدارها توجه کنیم. اول یوحنا فصل 4 آیه 1 می گوید، «عزيزان من، اگر كسی ادعا كند كه از جانب خدا پيغامی دارد، زود باور نكنيد. نخست، او را بيازماييد تا دريابيد كه آيا پيغام او از جانب خداست يا نه؛ زيرا معلمين و واعظين دروغين، اين روزها همه جا پيدا می‌شوند.»

موارد زیر در تشخیص رسولان دروغین به ما کمک می کنند:

1. رسولان دروغین تمامی حقایق در مورد هویت و الوهیت مسیح را رد می کنند. یوحنا در اول یوحنا فصل 4 آیه های 2-3 نسبت به تعالیم گنوسی هشدار می دهد و از مخاطبان خود می خواهد تا آنها را آزمایش کنند:« برای پی بردن به اين كه پيغام ايشان از جانب روح خداست يا نه، بايد از ايشان بپرسيد كه آيا ايمان دارند كه عيسی مسيح، فرزند خدا واقعاً انسان شد يا نه. اگر ايمان داشته باشند، در اين صورت پيغام ايشان از جانب خداست. در غير اين صورت، آن پيغام از سوی خدا نيست، بلكه از جانب دجّال است، يعنی آن دشمن مسيح، كه شنيده‌ايد بزودی می‌آيد، و دشمنی او با مسيح از هم اكنون در جهان آشكار است.» یک شخص می تواند به روش های مختلفی عیسی مسیح را انکار کند. از فرقه های شیطانی گرفته تا گروه هایی که از انجیل منحرف شده اند، همیشه اشخاص بدی پشت پرده افترا به عیسی مسیح بوده اند. هر معلمی که سعی کند به کار عیسی مسیح بر روی صلیب چیزی را اضافه یا از آن کم کند، معلم دروغین است (یوحنا فصل 19 آیه 30، اعمال رسولان فصل 4 آیه 12).

2. طمع، شهوت و قدرت، انگیزه رسولان دروغین است. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 1-8 توضیح دقیقی از این معلمان را ارائه می دهد: « اين را نيز بايد بدانی كه در زمانهای آخر، مسيحی بودن بسيار دشوار خواهد بود .زيرا مردم، خودپرست، پولدوست، مغرور و متكبر خواهند بود؛ و خدا را مسخره كرده، نسبت به والدين نامطيع و ناسپاس خواهند شد و دست به هر عمل زشتی خواهند زد. مردم، سنگدل و بی‌رحم، تهمت زن، ناپرهيزگار، خشن و متنفر از خوبی خواهند بود، و كسانی را كه می‌خواهند زندگی پاكی داشته باشند، به باد تمسخر خواهند گرفت؛ در آن زمان، خيانت در دوستی امری عادی به نظر خواهد آمد؛ انسانها خودرأی، تندخو و مغرور خواهند بود، و عيش و عشرت را بيشتر از خدا دوست خواهند داشت؛ به ظاهر افرادی مؤمن، اما در باطن بی‌ايمان خواهند بود. فريب اين گونه اشخاص خوش‌ظاهر را نخور .اين گونه افراد هستند كه با هزاران نيرنگ به خانه‌های مردم راه پيدا می‌كنند و با زنان كم‌عقل كه گذشتهٔ گناه‌آلودی داشته‌اند، طرح دوستی می‌ريزند و تعاليم غلط خود را به خورد ايشان می‌دهند. اين قبيل زنان همواره كسانی را كه تعاليم جديدی می‌آورند، پيروی می‌كنند، اما هرگز به شناخت حقيقت دست نمی‌يابند. همانگونه كه «ينيس» و «يمبريس» با موسی مخالفت می‌كردند، اين معلمين نيز با حقيقت و راستی مخالفت می‌كنند؛ ايشان افكاری آلوده و فاسد دارند و از ايمان برگشته‌اند.» عیسی مسیح نشانه مشخص معلم/رسول دروغین را اعمال گناه آلود او عنوان می کند: «همانطور كه درخت را از ميوه‌اش می‌شناسند، ايشان را نيز می‌توان از اعمالشان شناخت » (متی فصل 7 آیه های 16 و 20، نگاه کنید به یهودا فصل 1 آیه 4).

3. رسولان دروغین کتاب خدا را به عنوان کلام خطاناپذیر و الهام شده انکار کرده و آن را تحریف می کنند (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16). پولس در غلاطیان فصل 1 آیه های 8-9 با کلمات قدرتمندی با قانون گرا ها برخورد می کند: «اگر كسی بخواهد راه ديگری برای رستگاری به شما معرفی كند، به غیر از آن راهی كه ما به شما اعلام كرديم، خدا او را لعنت كند، حتی اگر اين شخص خود من باشم. اگر فرشته‌ای نيز از آسمان فرود آيد و شما را به سوی راه ديگری هدايت كند، لعنت خدا بر او باد! باز تكرار می‌كنم: اگر كسی مژدهٔ نجات ديگری، غير از آنچه كه پذيرفته‌ايد، به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد!» کلام الهام شده رسولان بخشی از کتاب مقدس است و هیچ کسی حق تغییر آن را ندارد.

4. رسولان دروغین از کسانی که قدرت روحانی دارند، پیروی نمی کنند و در عین حال خودشان را صاحب قدرت می دانند (عبرانیان فصل 13 آیه 7، دوم قرنتیان فصل 10 آیه 12). آنها معمولا لقب های بلند پایه ای مانند رسول، کشیش، اسقف، پدر را روی خود می گذارد. البته این بدان معنا نیست که همه افراد با این عناوین رسول دروغین هستند، تنها آن فریبکاران پلید به این عناوین عشق می ورزند و بر روی خود می گذارند تا شنیده شوند.

رسولان دروغین در هرجایی که کلام خدا در راس قدرت قرار ندارد، ظهور می کنند. ما باید در همه جا از کلیساهای سازمان یافته تا جلسات کتاب مقدسی خانگی در برابر «تعلیمات جدید» یا «مکاشفاتی» که مطیع کلام خدا نیست، ایستادگی کنیم (اعمال رسولان فصل 20 آیه 27).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

رسولان دروغین چه کسانی هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries