settings icon
share icon
سوال

ایمان به عیسی مسیح یعنی چه؟

جواب


بسیاری از مردم درباره «ایمان به عیسی مسیح» صحبت می کنند اما این موضوع واقعا به چه معنایی است؟

کتاب مقدس عبارت «ایمان به عیسی مسیح» را مترادف با ایمان به مسیح به عنوان نجات دهنده می داند. رومیان فصل 3 آیه های 22 تا 23 می گوید، «ما با ایمان آوردن به عیسی مسیح، عادل شمرده می‌شویم. این در مورد هر کس که ایمان بیاورد، صدق می‌کند. هیچ فرقی هم نمی‌کند که یهودی باشد یا غیریهودی، زیرا همه گناه کرده‌اند و از معیارهای پرجلال خدا کوتاه می‌آیند.» وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، او را باور می کنیم و خداوند، پاکی او را به ما نسبت می دهد.

ایمان به عیسی مسیح یعنی اینکه به طور کامل، بدون هیچ شک و تردید و به سادگی به او اعتماد کنیم. عیسی مسیح قبل از شفای دو مرد نابینا از آنها پرسید: «آیا ایمان دارید که می‌توانم چشمان شما را باز کنم؟» (متی فصل 9 آیه های 28 تا 29). آن مردان به سادگی به قدرت و خوبی عیسی مسیح اعتماد کردند و در نتیجه بینایی خود را بدست آوردند.

وقتی گفته می شود که فردی به عیسی مسیح ایمان دارد یعنی به او (خدا در جسم انسان) و کاری که کرد (مرگ و رستاخیز) ایمان دارد. این ایمانی که در یک شخص وجود دارد و کاری که عیسی مسیح انجام داد آن شخص را نجات می دهد (نگاه کنید به رومیان فصل 10 آیه های 9 تا 10؛ اول قرنتیان فصل 15 آیه های 3 تا 4). «هر که ایمان دارد که عیسی همان مسیح و پسر خدا و نجا‌ت‌دهندۀ عالم است، او فرزند خداست» (اوی یوحنا فصل 5 آیه 1).

یوحنا فصل 3 آیه 16 می گوید، «زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه پسر خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.» کلید اصلی، ایمان در واکنش به عشق خداوند است. به هرکسی که به عیسی مسیح ایمان می آورد قول زندگی ابدی داده شده است.

ما بدون ایمان به عیسی مسیح در گناه باقی می مانیم و نمی توانیم به زندگی ابدی همراه با خداوند دست پیدا کنیم. ما با ایمان به عیسی مسیح به فرزندان خدا تبدیل می شویم (یوحنا فصل 1 آیه 12).

ایمان به عیسی مسیح مستلزم این است که راه های دیگر نجات را رد کنیم. ما نمی توانیم هم به عیسی مسیح و هم بقیه چیزها ایمان داشته باشیم. ایمان ما فقط به عیسی مسیح است. «غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد! چون در زیر آسمان، نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناه نجات یابند.» (اعمال رسولان فصل 4 آیه 12). نجات، منحصر به فرد و فقط از راه عیسی مسیح امکان پذیر است (یوحنا فصل 14 آیه 6).

آیا آماده ایمان آوردن به عیسی مسیح هستید؟ آیا برای نجات خود به او اطمینان دارید؟ دعای خاصی برای قبول عیسی مسیح وجود ندارد. با این وجود، می توانید از دعای زیر به عنوان نمونه استفاده کنید:

«خدای عزیزم، من می دانم که گناهکارم و با تلاش های خودم و انجام کارهای خوب هرگز نمی توانم به بهشت بروم. در همین لحظه، به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا، کسی که مرد و دوباره زنده شد تا به من زندگی ابدی بدهد ایمان می آورم. من تنها به عیسی مسیح ایمان دارم. لطفا گناهان من را ببخش و کمک کن تا بتوانم برای تو زندگی کنم. از اینکه من را قبول می کنی و به من زندگی ابدی می دهی از تو سپاسگزارم »

آیا با خواندن این متن تصمیم گرفتید به عیسی مسیح ایمان بیاورید؟ اگر اینطور است دکمه زیر «من امروز عیسی مسیح را پذیرفتم» را فشار دهید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ایمان به عیسی مسیح یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries