settings icon
share icon
سوال

آیا دعا درمانگران واقعی هستند؟ آیا دعادرمانگر با قدرتی شبیه قدرت عیسی مسیح شفا می دهد؟

جواب


شکی نیست که خداوند می تواند هر زمان هر کسی را که بخواهد شفا دهد. سوال اینجاست که آیا او این کار را از طریق دعادرمانگرها انجام می دهد. این افراد شنوندگان خود را متقاعد می کنند که خداوند می خواهد آنها سالم باشند و خدا به واسطه ایمان آنها (معمولا با پول) و از طریق عیسی مسیح آنها را شفا می دهد.

با مقایسه شفا دادن های عیسی مسیح و دعادرمانگرهای امروزی مشخص می شود که آیا ادعای آنها ریشه در کتاب مقدس دارد یا نه. اگر همانطوری که ادعا می کنند با همان قدرت و روش عیسی مسیح شفا می دهند پس باید شباهت های قابل توجهی بین آنها باشد. اما در واقع برعکس است. مرقس فصل 1 آیه های های 29 تا 34 یک روز خدمت عیسی مسیح به عنوان شفادهنده را تشریح می کند. قدرت شفادهندگی او (همه نوع شفا) گواه این حقیقت است که او هم بر تاثیرات فیزیکی و هم بر تاثیرات روحانی گناه قدرت دارد. او کسانی را که بیماری های جسمی داشتند شفا داد، حتی مرده را زنده کرد، ارواح پلید را از بدن اشخاص بیرون راند. تنها خدا می تواند ما را از عواقب سقوط انسان در گناه، مریضی و مرگ نجات دهد، عیسی مسیح با معجزات خود الوهیت خود را ثابت کرد.

تفاوت های متعددی بین روش عیسی مسیح و دعادرمانگران امروزی وجود دارد. اول اینکه او بلافاصله شفا می داد. شفای مادرزن شمعون (مرقس فصل 1 آیه 31)، خدمتکار افسر رومی (متی فصل 8 آیه 13) ، دختر یایروس (مرقس فصل 5 آیه های 41 تا 42) و شفای فلج ها (لوقا فصل 5 آیه های 24 تا 25) همگی را به صورت آنی شفا داد. آنها مجبور نبودند به خانه بروند و تدریجی شفا پیدا کنند، یعنی کاری که بسیاری از دعادرمانگرها به بیماران توصیه می کنند. دوم اینکه، عیسی مسیح کامل شفا داد. مادرزن شمعون فوری از بیماری زمین گیر شفا پیدا کرد و بلافاصله برخاست و از مهمان ها پذیرایی کرد. فقیر نابینا در متی فصل 20 آیه 34 بلافاصله بینایی خود را بدست آورد. سوم اینکه، عیسی مسیح همه را شفا داد (متی فصل 4 آیه 24، لوقا فصل 4 آیه 40). نیازی نبود تا اول توسط شاگردان بررسی شوند و سپس نزد عیسی مسیح فرستاده شوند، دعادرمانگرهای امروزی این کار را انجام می دهند. استانداردی برای شفا وجود نداشت که آنها باید واجد شرایطش می بودند. عیسی مسیح همیشه در همه جا شفا داد نه در یک استودیویی که شرایط را تحت نظر دارند.

چهارم اینکه، عیسی مسیح بیماری های واقعی جسمانی را شفا داد نه علائم بیماری که دعادرمانگران شفا می دهند. عیسی مسیح هرگز سردرد و یا کمر درد کسی را شفا نداد. او جزام، کوری و فلجی را شفا داد یعنی کارهایی که واقعا معجزه بودند. و نهایتا او بیماری اصلی انسان یعنی مرگ را شفا داد. او ایلعازر را 4 روز پس از مرگش زنده کرد. هیچ دعادرمانگری نمی تواند این کار را بکند. به علاوه، ایمان پیش نیاز شفا دادن های عیسی مسیح نبود. در واقع اکثر کسانی که شفا پیدا کردند غیر ایماندار بودند.

همیشه شفادهندگان دروغینی بوده اند که برای سود مالی دست بر روی سر بیماران گذاشته و ادعا کرده اند که می توانند شفا دهند. چنین رفتارهایی بدترین نوع کفر است برای اینکه اکثر کسانی که پول خود را برای این کار از دست دادند عیسی مسیح را رد کردند، برای اینکه او به قولی که دعادرمانگرها داده بودند عمل نکرد. چرا دعادرمانگرها که قدرت شفادهندگی دارند به بیمارستان ها نمی روند و همه را شفا نمی دهند؟ چرا به کلینیک ها نمی روند و بیماران ایدزی را شفا نمی دهند؟ این کار را نمی کنند چون نمی توانند. آنها قدرت شفابخشی عیسی مسیح را ندارند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا دعا درمانگران واقعی هستند؟ آیا دعادرمانگر با قدرتی شبیه قدرت عیسی مسیح شفا می دهد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries