settings icon
share icon
سوال

آیا امروزه یک مسیحی می تواند جن گیری کند؟ کتاب مقدس درباره بیرون کردن ارواح شریر چه می گوید؟

جواب


جن گیری (دستور دادن به ارواح پلید برای بیرون رفتن از وجود فرد تسخیر شده) توسط افراد متعددی در انجیل و در کتاب اعمال رسولان انجام می شد: شاگردان بنا بر بخشی از دستورات مسیح (متی فصل 10)؛ دیگران با استفاده از نام مسیح (مرقس فصل 9 آیه 38)؛ فرزندان فریسیان (لوقا فصل 11 آیه های 18 تا 19)؛ پولس (اعمال رسولان فصل 16)؛ و بیرون کردن ارواح پلید در مواقع خاص (اعمال فصل 19 آیه های 11 تا 16).

به نظر می رسد که قصد شاگردان عیسی از جن گیری این بود که حاکمیت مسیح را بر ارواح پلید نشان دهند (لوقا فصل 10 آیه 17) تا تاکیدی باشد بر این حقیقت که شاگردان در نام او و تحت اقتدار او عمل می کردند. همچنین ایمان یا بی ایمانی شان را آشکار می ساخت (متی فصل 17 آیه های 14 تا 21). بدیهی بود که این عمل بیرون راندن ارواح پلید برای روند خدمت شاگردان مهم بود. اما واضح نیست که بیرون راندن ارواح پلید واقعاً چه نقشی را در فرآیند شاگرد سازی ایفا می کرد.

به طور جالب توجهی، به نظر می رسد در قسمت بعدی عهد جدید تغییری در خصوص نبرد با ارواح پلید ایجاد شده باشد. بخشهای تعلیمی عهد جدید (رومیان تا یهودا) به فعالیت ارواح پلید اشاره می کند، اما درباره بیرون راندن آنان صحبتی به میان نمی آورد و ایمانداران را به این کار ترغیب نمی کند. به ما گفته شده است که زره بر تن کنیم تا در برابر آنان بایستیم (افسسیان فصل 6 آیه های 10 تا 18). به ما گفته شده است که در برابر شیطان ایستادگی کنیم (یعقوب فصل 4 آیه 7)، و مراقب او باشیم (اول پطرس فصل 5 آیه 8)، و در زندگی خود به شیطان فرصت ندهیم (افسسیان فصل 4 آیه 27). اما به ما گفته نشده است که او یا ارواح پلید او را از دیگران بیرون برانیم، یا اینکه اصلاً باید در فکر چنین کاری باشیم.

کتاب افسسیان دستورات روشنی را به ما می دهد که چطور در زندگی در نبرد با نیروهای شریر پیروز شویم. اولین گام این است که به عیسی مسیح ایمان و اعتماد داشته باشیم (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9)، که سلطه و قدرت "رییس نیروهای پلید" را در هم می شکند (افسسیان فصل 2 آیه 2). سپس تصمیم بگیریم که در زندگی با تکیه بر فیض و لطف خدا، عادات خدا ناپسندانه را کنار بگزاریم و در عوض عادات خداپسندانه را جایگزین آن کنیم (افسسیان فصل 4 آیه های 17 تا 24). این شامل بیرون راندن ارواح پلید نمی شود بلکه نو کردن طرز فکرمان است (افسسیان فصل 4 آیه 23). پس از اینکه دستورات عملی متعددی می دهد که چگونه به عنوان فرزندان خدا از او اطاعت کنیم، به ما یادآور می شود که در این میان یک نبرد روحانی وجود دارد. جنگ با سلاحی که ما را قادر می سازد بر ضد دسیسه های دنیای شیطانی بایستیم و نه اینکه ارواح پلید را بیرون کنیم (افسسیان فصل 6 آیه 10). ما با حقیقت، پارسایی، انجیل، ایمان، نجات، کلام خدا، و دعا ایستادگی می کنیم (افسسیان فصل 6 آیه های 10 تا 18).

به نظر می رسد که با کامل شدن کلام خدا، مسیحیان نسبت به مسیحیان اولیه سلاح های بیشتری داشتند که با آن به نبرد دنیای شیطانی بروند. نقش بیرون راندن ارواح پلید تا حد زیادی با بشارت و شاگردسازی از طریق کلام خدا جایگزین شد. از آنجایی که شیوه های نبرد روحانی در عهد جدید، شامل بیرون راندن ارواح پلید نمی شود، بنابراین تعیین دستورالعمل هایی برای انجام این کار دشوار است. اگر هم ضرورتی برای انجام آن باشد، به نظر می رسد که باید از طریق روبرو کردن آن فرد با حقیقت کلام خدا و در نام عیسی مسیح انجام شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا امروزه یک مسیحی می تواند جن گیری کند؟ کتاب مقدس درباره بیرون کردن ارواح شریر چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries