settings icon
share icon
سوال

اگزیستانسیالیسم چیست؟

جواب


اگزیستانسیالیسم یک سیستم رسمی فلسفی نیست بلکه یک گرایش کلی به مسائل فسلفی است و در اوایل قرن نوزدهم در اروپا بسیار رایج بود. در واقع عکس العملی به اعتماد بیش از اندازه عصر روشنگری به عقل و منطق انسان بود. یکی از عوامل موثری که بر روی اگزیستانسیالیسم تاثیر گذاشت، عقاید کی یر کگور (فیلسوف دانمارکی) بود که می گفت مسیحیت یک امر فسلفی نیست که محدود به نظریه های عقلانی باشد بلکه معانی گسترده تر احساسی و منطقی دارد. حتی مهمتر از همه ، وقایع تاریخی مانند جنگ جهانی اول ، فروپاشی های اقتصادی بین سال های 1920 و 1930 و فاجعه جنگ جهانی دوم امید غلط مدرنیسم را به تصویر کشید و اینکه عقل انسان نمی تواند به همه مشکلات غلبه کند.

اگزیستانسیالیسم توانایی عقل انسان را دست کم می گیرد. او از پیدا کردن اهمیت فردی و جمعی درباره جایگاه یک فرد در جهان منظم و عقلانی ناامید شده است. نظم عقلانی خودش مشکوک به اگزیستانسیالیست بودن است. بنابراین توضیح عقلانی برای پیدا کردن معنی و مفهوم خود را به نفع روش های دیگر کنار می کشد. برخی از اگزیستانسیالیست ها معنی آن را در دستاوردهای یک فرد برای ارتقاء شرایط خودش بیان می کنند. بعضی دیگر معنی آن را برآمده از ارتباط تجربی انسان با دیگران می دانند. تجربه «بودن» مد نظر است.

یک مسیحی چگونه می تواند به ادعاهای اگزیستانسیالیسم پاسخ دهد؟ از یک طرف ، یک مسیحی قبول دارد که مدرنیسم یک امید نابجا به توانایی عقل انسان برای غلبه بر چالش ها است. در واقع، براساس گفته کتاب مقدس، به خیلی چیزها مانند گناه انسان و مرگ فقط با لطف خداوند می توان غلبه کرد.همچنین مسیحیان قبول دارند عقل انسان قادر به کشف خیلی چیزها نیست و اگر چیزی را کشف می کند خداوند اجازه آشکار شدن آن را داده است. از طرف دیگر، یک مسیحی با روح ناامید اگزیستانسیالیست مخالف است. مسیحیت با جدیت بر روی دو بُعد از آینده تاکید می کند. اول، مسیحیت باور دارد که در روز داوری همه ناراستی ها و بدی ها اصلاح خواهند شد چون عیسی مسیح باز می گردد بدی را از هستی پاک می کند و بر کل هستی حکومت خواهد کرد. دوم اینکه، مسیحیت تایید می کند که آینده امیدوارانه ای برای همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند وجود دارد. رستاخیز، زندگی ابدی، تقدیس کامل همه این موارد به صورت رایگان و فقط با لطف الهی به آنها داده خواهد شد. متن های متعددی از کتاب مقدس بر روی این دو بُعد از آینده تاکید می کنند. یکی از آنها رومیان فصل 6 آیه 23 است: «زيرا هر كه گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است؛ اما هر كه به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاويد است»

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اگزیستانسیالیسم چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries