settings icon
share icon
سوال

بند استثنا چیست؟

جواب


«بند استثنا» را می توان در سخن عیسی مسیح در متی فصل 5 آیه 32 و فصل 19 آیه 9 درباره خیانت در رابطه زناشویی مشاهده کرد. این بند می گوید ازدواج مجدد پس از طلاق، زنا محسوب می شود، به استثنای زمانی که خیانت صورت گرفته باشد. عیسی مسیح در متی فصل 5 آیه 32 می گوید، «اما من می‌گويم هر كه زن خود را بدون اينكه خيانتی از او ديده باشد، طلاق دهد و آن زن دوباره شوهر كند، آن مرد مقصر است زيرا باعث شده زنش زنا كند؛ و مردی نيز كه با اين زن ازدواج كرده، زناكار است.» متی فصل 19 آیه 9 نیز در این مورد می گوید، « من به شما می‌گويم كه هر كس زن خود را به هر علتی به غیر از علت زنا طلاق دهد و با زن ديگری ازدواج كند، زناكار محسوب می‌شود.» بنابراین «خیانت در رابطه زناشویی» دقیقا چیست، و چرا بر اساس گفته عیسی مسیح ازدواج مجدد پس از طلاق فقط به استثنای این مورد، زنا محسوب می شود؟

معنای متی فصل 5 آیه 32 و فصل 19 آیه 9 روشن است. اگر شخصی طلاق بگیرد و سپس دوباره ازدواج کند زنا محسوب می شود مگراینکه بند استثنا در مورد آن به کار برود. عبارت «خیانت در رابطه زناشویی، زنا» ترجمه ی کلمه یونانی پورنیا می باشد که شکل امروز آن پورنوگرافی است. معنای اصلی پورنیا «انحراف جنسی» است. کلمه پورنیا در فرهنگ یونانی (در زمان عهد جدید) برای اشاره به زنای محصنه، زنا، روسپی گری، زنای با محارم، و بت پرستی به کار می رفت. این کلمه 25 بار در عهد جدید به معنای «زنا» استفاده شده است.

به نظر می رسد کلمه پورنیا در عهد جدید به مفهوم کلی انحراف جنسی اشاره می کند. کلمات یونانی دیگری برای اشاره به نوع خاصی از انحراف جنسی مانند زنا وجود دارند. با در نظر گرفتن این تعریف، بر این اساس، هر نوع شرکت در انحراف جنسی - به جز بند استثنای عیسی مسیح - زنا محسوب می شود. اگر یکی از همسران مرتکب عمل زنا یا هر نوع انحراف جنسی دیگری بشود که در نهایت به طلاق منجر شود، فرد بی گناه اجازه دارد دوباره ازدواج کند بدون اینکه این اقدامش زنا به حساب بیاید.

لطفا این مطلب را در نظر بگیرید که بند استشنا یک دستور برای طلاق یا ازدواج مجدد نیست. عیسی مسیح نمی گوید اگر خیانت در رابطه زناشویی اتفاق بیقتد آن زوج باید طلاق بگیرند. عیسی مسیح نمی گوید که اگر طلاق به دلیل خیانت جنسی صورت بگیرد، طرف بی گناه باید دوباره ازدواج کند. نهایت سخن عیسی مسیح، اجازه طلاق و ازدواج مجدد را صادر می کند. عیسی مسیح به هیچ عنوان طلاق و ازدواج مجدد را بهترین راه یا گزینه موجود نمی داند. توبه، بخشش، مشورت، احیا، همگی مواردی هستند که خداوند از ما می خواهد تا در مواجه با خیانت همسر انجام دهیم. خداوند می تواند و می خواهد همه ازدواج هایی که همسران به او متعهد هستند و ایمان دارند و از او اطاعت می کنند را شفا دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

بند استثنا چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries