settings icon
share icon
سوال

آیا چیزی به اسم مسیحی سابق وجود دارد؟

جواب


برای این پرسش، پاسخی کاملا روشن و بی پرده در کتاب مقدس وجود دارد. اول یوحنا فصل 2 آیه 19 می گوید، «اين مخالفين مسيح بين ما بودند، اما در واقع از ما نبودند، چه در غير اين صورت نزد ما می‌ماندند. وقتی از ما جدا شدند، معلوم شد كه اصلاً از ما نبودند». این آیه کاملا برای ما مشخص می کند که چیزی به نام مسیحی سابق وجود ندارد. اگر کسی واقعا مسیحی باشد هرگز از ایمان خود بازنمی گردد: «در واقع از ما نبودند، چه در غير اين صورت نزد ما می‌ماندند». اگر شخصی که ادعا می کند مسیحی بوده و ایمان خود را کنار گذاشته است، در واقع هرگز مسیحی نبوده است. «وقتی از ما جدا شدند، معلوم شد كه اصلاً از ما نبودند». در حقیقت چیزی با عنوان مسیحی سابق وجود ندارد.

بسیار مهم است که فرق بین مسیحی واقعی و کسی که فقط برچسب مسیحی دارد را بدانیم. مسیحی واقعی به شخصی گفته می شود که برای نجات و رستگاری به عیسی مسیح کاملا اعتماد کرده و به او ایمان آورده است. مسیحی واقعی کسی است که به گفته کتاب مقدس درباره گناه، مجازات گناه، شخص عیسی مسیح، کاری که او برای ما انجام داد، و اینکه چگونه کار او باعث بخشش انسان می شود، ایمان دارد. یک مسیحی واقعی عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده خود قبول کرده و به انسان جدیدی تبدیل شده است (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17)، و روز به روز بیشتر شبیه مسیح می شود. مسیحی واقعی کسی است که ایمان مسیحی او توسط روح القدس حفاظت می شود (افسسیان فصل 4 آیه های 13 و 30، دوم قرنتیان فصل 1 آیه 22). مسیحی واقعی هرگز نمی تواند به مسیحی سابق تبدیل شود. هرکسی که واقعا و کاملا به عیسی مسیح ایمان آورده باشد، نمی تواند او را انکار کند. هرکسی که شرارت گناه و عواقب آن، عشق مسیح، لطف و مهربانی خدا را واقعا درک کرده باشد، نمی تواند از ایمان مسیحی بازگردد.

خیلی از مردم ادعا می کنند که مسیحی هستند اما در واقع نیستند. مسیحی بودن به معنای داشتن ملیت یا رنگ پوست خاصی نیست. مسیحی بودن به این معنی نیست که عیسی مسیح به عنوان معلم بزرگ پذیرفته شده یا حتی از تعالیم او پیروی می شود. مسیحی بودن یعنی نماینده، پیرو و خدمتکار مسیح بودن. کسانی هستند که ارتباطاتی با کلیسا داشته اند اما بعدها ارتباط خود را منکر شده اند. کسانی بوده اند که مسیحیت را فقط امتحان کرده اند . اما چیزی با عنوان مسیحی سابق وجود ندارد. یک مسیحی واقعی هرگز نمی تواند ایمان خود را انکار کند. هر کسی که ادعای مسیحیت می کند اما بعدها ایمان خود را کنار می گذارد، در واقع هرگز مسیحی نبوده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا چیزی به اسم مسیحی سابق وجود دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries