settings icon
share icon
سوال

بهترین مدرک و دلیل برای طراحی هوشمند جهان چیست؟

جواب


علوم امروزی شواهد حیرت آور طراحی هوشمند از زیست شناسی تا ستاره شناسی، از فیزیک تا کیهان شناسی را آشکار کرده است. هدف این مقاله بیان خلاصه ای از بحث های اصلی در این مورد است.

بهترین نشانه و دلیل برای طراحی هوشمند چیست؟ — از دید زیست شناسی

در سالهای اخیر، ویلیام دمبسکی یک نوع روش شناسی را پایه گذاری کرده که به «فیلتر توضیحی» مشهور است، ابزاری که توسط آنها می توان طراحی هوشمند طبیعت را از ارگانیسم های زنده استنباط کرد. این فیلتر شامل سه مرحله پرسش و پاسخ است که جواب آنها بله/خیر می باشد و به ما کمک می کند تا مشخص کنیم یک طراحی هوشمند است یا نه. بر اساس این فیلتر، اگر یک رویداد، سیستم، یا شیء محصول هوش باشد، یعنی هوشمند باشد دارای این سه ویژگی خواهد بود:
1. مشروط است
2. پیچیده است
3. یک الگوی خاص مستقل را نشان می دهد

بنابراین برای اطمینان از اینکه یک پدیده محصول یک طراحی هوشمند است، آن پدیده نمی تواند نظم و ترتیبی باشد که الزاما از قوانین طبیعی سرچشمه گرفته باشد و یا تصادفی باشد. بر اساس گفته دمبسکی، فیلتر توضیحی مهمترین شرط یک سیستم طراحی شده هوشمند یعنی پیچیدگی مشخص را برجسته می کند. به عبارت دیگر، پیچیدگی به تنهایی نمی تواند هوشمند بودن یک طراحی را نشان دهد بلکه آن پیچیدگی باید مطابق با یک الگوی مستقل باشد.

کشف اطلاعات دیجیتالی در سلول های زنده، یکی از چالشی ترین شواهد در دنیای زیست شناسی درباره طراحی هوشمند است. مشخص شده که اطلاعات حیاتی شامل رشته های غیر تکراری پیچیده است که برای کار و ارتباطات آن سلول تعیین شده است. چنین شباهتی مشاهدات داوکینز را توضیح می دهد که می گوید، «زبان ژنها به طرز توصیف ناپذیری مانند کامپیوتر است». چه نتیجه ای از این شباهت بین نرم افزارهای اطلاعاتی – محصول قطعی هوش – و رشته های اطلاعاتی یافت شده در دی ان ای و دیگر زیست مولکول ها می گیریم؟

بهترین نشانه و دلیل برای طراحی هوشمند چیست؟ — از دید علم فیزیک

در علم فیزیک، مفهوم نظم دقیق کیهان از دخالت یک طراحی هوشمند حمایت می کند. مفهوم نظریه نظم دقیق جهان به ویژگی منحصر به فرد جهان ما اشاره می کند: کمیت و قوانین فیزیکی جهان چنان دقتی دارند که اجازه حیات پیچیده را می دهند. این جهان تا اندازه ای منطبق بر قوانین فیزیک است که تعدادی از دانشمندان شک گرا را به این نتیجه رسانده که یک برنامه ماورای طبیعی در پشت پرده جهان وجود دارد. فردهویل دانشمند فیزیک نجومی می گوید: «یک تفسیر و نگاه منطقی بر شواهد می گوید که یک هوش عالی، فیزیک و شیمی و زیست شناسی را باید انگولک کرده باشد؛ همچنین هیج نیروی بی هدف قابل بحثی در طبیعت وجود ندارد. تعداد شواهد آنقدر زیاد است که مرا مجبور به این نتیجه گیری می کند».

یک مثال از نظریه «نظم دقیق کیهانی» سرعت گسترش هستی است. این سرعت باید دقیقا نسبت یک در 1055 باشد، اگر کیهان بسیار سریع گسترش پیدا می کرد سرعت گسترش ماده برای شکل گیری ستاره ها، سیاره ها و کهکشان ها بیش از اندازه و ناکارآمد می شد. اگر سرعت گسترش جهان بسیار آهسته بود، پیش از تشکیل ستاره ها باید از بین می رفت.

به علاوه، میزان نیروی الکترومغناطیسی جاذبه باید کاملا نسبت یک در 1040 باشد. اگر این مقدار کمی افزایش پیدا می کرد، همه ستاره ها باید 40 درصد بزرگتر از خورشید ما می شدند. و نتیجه این میشد که هسته زایی ستاره ای بسیار کم و نابرابر می شود و امکان حیات پیچیده را فراهم نمی کرد. اگر این میزان خیلی کم کاهش پیدا می کرد همه ستارگان حداقل 20 درصد کوچکتر از خورشید می شدند. و باعث می شد که آنها نتوانند هسته های سنگین مورد نیاز برای حفاظت از حیات را تولید کنند.

بهترین نشانه و دلیل برای طراحی هوشمند چیست؟ — از دید کیهان شناسی

با کشفیات جدید در زمینه کیهان شناسی مفهوم «آغاز جهان» ثابت شده است. علم کلام امروزی می گوید:
1. هر چیزی که وجود دارد، یک دلیل مجزا از خودش دارد.
2. تشکیل جهان از نقطه ای آغاز شد.
3. بنابراین جهان به غیر از خودش دارای یک علت می باشد.

از این اطلاعات می توان این نتیجه را گرفت که نخستین دلیل بی علت خارج از 4 بعد زمان و فضا وجود دارد که هوشمند است و توانایی خلق ماده و زمان را با اراده خود دارد.

بهترین نشانه و دلیل برای طراحی هوشمند چیست؟ — نتیجه گیری

این مقاله خلاصه ای از موارد کلیدی در مورد طراحی هوشمند است. هدف این است که حمایت های گسترده از طراحی هوشمند که شامل شواهد زیست شناسی، فیزیک و کیهان شناسی می باشد را ارائه دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

بهترین مدرک و دلیل برای طراحی هوشمند جهان چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries