settings icon
share icon
سوال

آیا واقعا پشت هر اتفاقی، حکمتی (دلیل) وجود دارد؟

جواب


آیا پشت هر اتفاقی، حکمتی (دلیل) وجود دارد. جواب کوتاه «آری» است، برای اینکه خداوند حاکم و مقتدر است. اتفاقات تصادفی و خارج از کنترل وجود ندارند. اهداف خداوند شاید از دید ما پنهان باشند، اما قطعا دلیلی پشت همه اتفاقات وجود دارد.

دلیل بی خردی (کوری روحانی) انسان در یوحنا فصل 9 آورده شده است، گرچه که شاگردان مسیح آن را اشتباه تشخیص دادند (یوحنا فصل 9 آیه های 1 تا 3). دلیلی پشت بدرفتاری با یوسف وجود داشت، گرچه که هدف برادرانش از آن رفتار با هدف خداوند بسیار متفاوت بود (پیدایش فصل 50 آیه 20). مرگ مسیح دلیل داشت، مقامات اورشلیم، تحت تاثیر خواسته های شیطانی، دلیلی برای کشتن او داشتند، و خداوند هم دلیلی بر اساس پاکی و تقدس خودش داشت. اقتدار خداوند حتی در رابطه با کوچکترین مخلوقات هم دیده می شود: «حتی يک گنجشک نيز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمين نمی‌افتد» (متی فصل 10 آیه 29).

عوامل مختلفی به ما کمک می کند تا این موضوع را درک کنیم که هیچ اتفاقی بدون دلیل (حکمت) نیست: قانون علت و معلول، عقیده گناه اصلی انسان، تقدیر الهی. همه این موارد ثابت می کنند که هر اتفاقی حکمتی دارد و شانسی و تصادفی نیست.

قانونی وجود دارد به نام قانون طبیعی علت و معلول که به نام قانون کاشت و برداشت هم شناخته می شود. پولس می گوید، «اشتباه نكنيد، هيچكس نمی‌تواند خدا را بفريبد؛ هيچكس از مكافات الهی در امان نخواهد بود؛ زيرا هر کس هر چه بكارد، همان را درو خواهد نمود. اگر كسی تخم هوی و هوس خود را بكارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد كرد؛ اما اگر بذر اعمال نيک روحانی را بكارد، از روح خدا حيات جاودانی را درو خواهد كرد» (غلاطیان فصل 6 آیه های 7 تا 8). یعنی هر کاری که انجام می دهیم یا هر کلمه ای که به زبان می آوریم (چه خوب، چه بد) نتایج اجتناب ناپذیری به دنبال خود دارد ( کولسیان فصل 3 آیه های 23 تا 25). ممکن است پرسیده شود، «چرا در زندان هستم؟ آیا دلیل برای این وجود دارد؟». پاسخ می تواند این باشد که، «برای اینکه از خانه همسایه دزدی کرده ای، بنابراین دستگیر شدی». این اتفاق بر اساس قانون علت و معلول افتاده است.

همه کارهایی که انجام می دهیم یا سرمایه گذاری جسمانی است یا روحانی. هر چه کاشته ایم همان را درو خواهیم کرد، و هر اندازه که کاشته ایم، درو خواهیم کرد. «فراموش نكنيد كه هر كه كم بكارد، كم نيز درو خواهد كرد؛ و هر كه زياد بكارد، زياد درو خواهد كرد. پس اگر كم بدهيد، كم نيز دريافت خواهيد كرد» (دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6). ایمانداری که با روح القدس زندگی می کند و بذر خوبی می کارد، محصول روحانی برداشت خواهد کرد. اگر زیاد کاشته باشد، برداشت هم زیاد خواهد بود، اگر در این زندگی برداشت نکند، حتما در زندگی ابدی نتیجه را خواهد دید. برعکس، کسانی که برای زندگی جسمانی بذر می پاشند، از برکات کامل خدا در این زندگی و زندگی ابدی برخوردار نخواهند شد (ارمیا فصل 18 آیه 10، دوم پطرس فصل 2 آیه های 10 تا 12).

دلیل برخی از اتفاقات را باید در گناه اصلی باغ عدن جستجو کرد. کتاب مقدس به روشنی می گوید که دنیا زیر نفرین و لعنت قرار دارد (پیدایش فصل 3 آیه 17)، نتیجه آن درد، بیماری، بلایای طبیعی و مرگ می باشد. همه این اتفاقات، گرچه کاملا تحت کنترل خداوند هستند، اما گاهی توسط شیطان برای ضربه زدن به انسان استفاده می شود (نگاه کنید به ایوب فصل 1 تا 2، لوقا فصل 9 آیه های 37 تا 42، فصل 13 آیه 16). برخی ممکن است بپرسند، «چرا به این بیماری مبتلا شدم؟ آیا دلیلی دارد؟»، پاسخ ممکن است یک یا چند مورد از این موارد باشد: 1- برای اینکه در دنیای سقوط کرده زندگی می کنیم و همه ما در معرض بیماری قرار داریم. 2- برای اینکه خدا شما را آزمایش و ایمان شما را تقویت می کند. 3- برای اینکه خداوند از روی عشق، شما را تربیت می کند (بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه های 7 تا 13 و اول قرنتیان فصل 11 آیه های 29 تا 30).

سپس پدیده ای وجود دارد به نام تقدیر الهی؛ که بر اساس آن، خداوند آرام و پنهان کارهایی برای مدیریت وقایع در دنیا انجام می دهد. خداوند، بر اساس تقدیر، اهداف خود را از طریق فرایندهای طبیعی در دنیای مادی پیش می برد. ریشه هر معلولی را باید در یک علت طبیعی دنبال کرد، این موضوع اشاره ای به معجزه آسا بودن آن نمی کند. بهترین دلیلی که عقل بشر می تواند برای وقایع طبیعی بیاورد «تصادف» است.

ایمانداران معتقدند که خداوند این تصادف ها را رقم می زند. غیرایمانداران این ایده را کاملا رد می کنند، برای اینکه باور دارند علت های طبیعی را کاملا می توان توضیح داد و نیازی به ارجاع دادن آن به خدا نیست. ایمانداران مسیحی کاملا به این حقیقت باور دارند که: «ما می‌دانيم كه خدا همه چيزها را برای خيريت كسانی به کار می‌برد كه او را دوست دارند و فرا خوانده شده‌اند تا خواست او را انجام دهند» (رومیان فصل 8 آیه 28).

کتاب استر نشان می دهد که مشیت خداوند در کار است. خلع ملکه وشتی، انتخاب استر، طرح ترور، غرور هامان، شجاعت مردخای، بی خوابی پادشاه، خونخواهی زرش، خواندن طومار و هرآنچه در این کتاب اتفاق افتاد برای نجات دادن فرزندان خدا بود. گرچه نامی از خدا در کتاب استر برده نشده است، اما مشیت او به وسیله اتفاقاتی که افتاد کاملا قابل مشاهده می باشد.

خداوند همیشه در زندگی فرزندانش (ایمانداران) حضور دارد و خوبی او به آنها منفعت می رساند (نگاه کنید به فیلیپیان فصل 1 آیه 6). اتفاقاتی که به زندگی ما معنا و مفهوم می دهند صرفا محصول علت های طبیعی و شانس نیستند. آنها توسط خداوند مقدر شده اند و برای خیریت ما به کار خواهند رفت. معمولا وقتی اتفاقی در زندگی ما رخ می دهد، هدایت و دست حمایت کننده و پنهان خدا را احساس نمی کنیم. ولی وقتی به وقایع گذشته نگاه می کنیم، دست او را در اتفاقات حتی مصیبت ها با وضوح بیشتری می بینیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا واقعا پشت هر اتفاقی، حکمتی (دلیل) وجود دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries