settings icon
share icon
سوال

جایگاه ابدی ایمانداران کجاست؟

جواب


مطالعه «جایگاه ابدی انسان» در زیر مجموعه آخرت شناسی یا اتفاقات پایانی دنیا قرار می گیرد. اول از همه باید بپذیریم که تنها منبع موثق درباره این موضوع کتاب مقدس می باشد، هیچ کتاب دینی یا فلسفه دیگری به اندازه کتاب مقدس معتبر و قابل اعتماد نیست.

کلمه یونانی آیونیوس در کتاب مقدس، در بیشتر موارد، به «ابدی» ترجمه شده است، این کلمه به بی آغاز و بی پایان اشاره می کند، یا چیزی که آغاز دارد اما پایان ندارد. معنی دقیق در متن مشخص می شود. وقتی این کلمه با کلمه «زندگی» (یونانی: زوی) ترکیب می شود، نه تنها به یک زندگی بی پایان اشاره می کند بلکه به نوعی از زندگی نیز اشاره می کند که با حیات بیولوژیکی فرق دارد.

ما می دانیم که همه ایمانداران بدن های جلال یافته دریافت خواهند کرد (اول قرنتیان قصل 15 آیه 42). بنابراین مانند ارواح بی بدن نخواهیم بود، بلکه بدن های جلال یافته ای خواهیم داشت که برای زندگی ابدی مناسب می باشند.

کتاب مقدس جزئیات اندکی درباره جایگاه ابدی به ما ارائه داده است. کتاب مقدس می گوید خداوند زمین و آسمان جدید خواهد ساخت، و اورشلیم نو از طرف خداوند به روی زمین جدید نازل خواهد شد (مکاشفه فصل 21 آیه های 1-2). در این خلقت جدید، « خانهٔ خدا از اين پس در ميان انسانها خواهد بود. از اين پس خدا با ايشان زندگی خواهد كرد و ايشان خلق‌های خدا خواهند شد. بله، خود خدا با ايشان خواهد بود» (مکاشفه فصل 21 آیه 3). پس تا ابد با خدا خواهیم بود (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17).

وجود ما در جایگاه ابدی به طور خیلی مشخصی با زندگی حال حاضر ما فرق خواهد داشت: « خدا تمام اشكها را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت. ديگر نه مرگی خواهد بود و نه غمی، نه ناله‌ای و نه دردی، زيرا تمام اينها متعلق به دنيای پيشين بود كه از بين رفت» (مکاشفه فصل 21 آیه 4). نفرینی که همراه گناه وارد دنیا شد دیگر وجود نخواهد داشت (مکاشفه فصل 22 آیه 3). تصور دنیایی بدون درد و غم برای ما بسیار مشکل است، اما خداوند قول آن را به ما داده است، این واقعیت فراتر از حد تصور ماست. « كتاب آسمانی نيز در اين مورد می‌فرمايد كه خدا برای دوستداران خود، چيزهايی تدارک ديده است كه هيچ انسانی هرگز نديده، نشنيده و به فكرش نيز خطور نكرده است» (اول قرنتیان فصل 2 آیه 9، همچنین نگاه کنید به اشعیا فصل 64 آیه 4).

در زندگی ابدی خاطرات بد زندگی زمینی را به یاد نخواهیم آورد. شادی و سرور، تمامی غم ها را در خود غرق خواهد کرد: «زيرا من زمين جديدی می‌سازم. هر چه در گذشته بوده کاملاً فراموش شده، ديگر به ياد آورده نخواهد شد» (اشعیا فصل 65 آیه 17).

در جایگاه ابدی به خدا خدمت خواهیم کرد (مکاشفه فصل 22 آیه 3)، خداوند را رو در رو ملاقات می کنیم (مکاشفه فصل 22 آیه 4)، و در سلامتی کامل زندگی خواهیم کرد (مکاشفه فصل 22 آیه 2). دوم پطرس فصل 3 آیه 13 به ما می گوید که در آسمان و زمین جدید فقط راستی و عدالت حکمفرما خواهد بود و سایه گناه در هیچ جایی از آن وجود نخواهد داشت.

برنامه خدا از آغاز آفرینش، رساندن نجات یافتگان به این حد از کمال و جلال بود (رومیان فصل 8 آیه 30، فیلیپیان فصل 1 آیه 6). گناه، نفرین، مرگ و خداحافظی ها هیچیک از اینها (فقط به خاطر فداکاری مسیح بر روی صلیب) دیگر وجود نخواهند داشت. در جایگاه ابدی، برنامه بی نقص و کامل خدا شکوهمندانه محقق خواهد شد و بشر نیز وظیفه نهایی خود یعنی «جلال دادن خداوند و شادی ابدی با او» را به سرانجام خواهد رساند (کتکیزم خلاصه وست مینستر).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

جایگاه ابدی ایمانداران کجاست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries