settings icon
share icon
سوال

آیا بحث "امنیت ابدی" مبنای کتاب مقدسی دارد؟

جواب


وقتی مردم قبول می کنند که عیسی مسیح نجات دهندۀ آنهاست، وارد یک رابطه با خدا می شوند که تضمین کنندۀ پایداری و جاودانه گی، نجاتشان میباشد. یهودا آیه 24 می گوید: "شكوه و عظمت و تمام قدرت و اقتدار از ازل تا به ابد از آن خداوند باد كه قادر است شما را از لغزش و سقوط محفوظ دارد و بی‌عيب و بی‌گناه، با شادی عظيم در پيشگاه باشكوه خود حاضر سازد". قدرت خداوند می تواند از ایماندار در برابر لغزش محافظت کند. این مبتنی بر خداست نه بر ما، تا ما را نیز در حضور مقدس خود سهیم کند. پایداری ابدی نجات ، به این دلیل است که خداوند ما را حفظ می کند؛ نه اینکه ما حافظ نجات خود باشیم.

عیسی مسیح خداوند فرمود: "من به ايشان زندگی جاويد می‌بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هيچكس نيز نمی‌تواند ايشان را از دست من بگيرد. چون پدرم ايشان را به من داده است و او از همه قويتر است؛ هيچ انسانی نمی‌تواند ايشان را از پدرم بگيرد" (يوحنا فصل 10 آیه های 28 تا 29). عیسی مسیح و پدر، هر دو ما را محکم در دستان خود نگه داشته اند. چه کسی می تواند ما را از دستان پرقدرت پدر و پسر جدا سازد؟

افسسیان فصل 4 آیه 30 به ما می گوید که ایمانداران تا روز رستاخیز، مُهر زده شده اند. اگر نجات ایمانداران بصورت ابدی تضمین، نشده بود، این مُهر نمی توانست تا روز رستاخیر دوام بیاورد، بلکه فقط تا لحظه گناه، بی ایمانی و ارتدا دوام خواهد داشت. یوحنا فصل 3 آیه های 15 تا 16 به ما می گویید، هر کسی که به عیسی مسیح ایمان داشته باشد، "زندگی ابدی" خواهد داشت. اگر به شخصی "زندگی ابدی" قول داده شود اما بعد، از او گرفته شود بنابراین از همان ابتدا نیز "ابدی" نبوده است. اگر نجات دارای ضمانت ابدی نباشد، بنابراین قول هایی که در کتاب مقدس راجع به "زندگی ابدی" داده شده ، اشتباه اند.

محکم ترین دلیل امنیت ابدی نجات را در رومیان فصل 8 آیه های 38 تا 39 می یابیم. "زيرا من يقين می‌دانم كه هيچ چيز نمی‌تواند محبت مسيح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هيچيک قدرت چنين كاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانيهای فردا نيز قادر نيستند خللی در اين محبت وارد كنند. در اوج آسمان و در عمق اقيانوسها، هيچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا كه در مرگ فداكارانۀ خداوند ما عيسی مسيح آشكار شده، محروم سازد." پایه و اساس امنیت ابدی، محبت خداوند نسبت به نجات یافتگان است. ضمانت ابدی نجات ما توسط عیسی مسیح خریداری شده است، توسط پدر قول داده شده و توسط روح القدس مهروموم شده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا بحث "امنیت ابدی" مبنای کتاب مقدسی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries