settings icon
share icon
سوال

براساس پیشگویی ها در آخر زمان چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

جواب


کتاب مقدس مطالب زیادی درباره آخر زمان می گوید. تقریبا هر یک از کتابهای کتاب مقدس شامل پیشگویی در مورد آخر زمان می باشد. جمع آوری همه این پیش گویی ها و تنظیم کردن آنها مشکل است. در ادامه، خلاصه ای از آنچه کتاب مقدس می گوید در آخر زمان اتفاق می افتند بیان می شود.

مسیح همه ایمانداران با تولد تازه را در واقعه ای بنام ربوده شدن از روی زمین بر می دارد (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 13 تا 18؛ 1 قرنتیان فصل 15 آیه های 51 تا 54). در حضور تخت داوری مسیح، این ایمانداران برای اعمال خوب و خدمت وفادارانه در زندگی زمینی خود پاداش می گیرند و یا بعلت عدم خدمت و نافرمانی پاداش را از دست می دهند، اما زندگی ابدی خود را از دست نمی دهند (اول قرنتیان فصل 3 آیه های 11 تا 15، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10).

ضد مسیح (دجال) قدرت را بدست می گیرد و با قوم اسراییل برای هفت سال پیمان صلح می بندد (دانیال فصل 9 آیه 27). این هفت سال به نام "مصیبت عظیم" خوانده می شود. در دوره عذاب سخت، جنگهای سخت، قحطی، مرضها، و بلاهای آسمانی اتفاق می افتند. در دوره مصیبت عظیم چهار سوار آخر زمان و هفت مُهر، شیپور، و جام داوری ظاهر خواهند شد.

در نیمه هفت سال، ضد مسیح عهد صلح خود را با اسراییل می شکند و با او وارد جنگ می شود. ضد مسیح "ویرانی شنیع" را انجام می دهد و تصویری از خود در معبدی که در اورشلیم ساخته شده است می گذارد تا همه آنرا پرستش کنند (دانیال فصل 9 آیه 27؛ دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه های 3 تا 10). نیمه دوم مصیبت عظیم بنام "عذاب سخت" (مکاشفه فصل 7 آیه 14) و "زمان سخت یعقوب" (ارمیا فصل 30 آیه 7) خوانده می شود.

در آخر هفت سال مصیبت عظیم، ضد مسیح دست به حمله نهایی در محلی به نام حار مجدون به اورشلیم می زند،. عیسی مسیح بر می گردد، ضد مسیح و لشگر او را نابود می کند، و آنها را به دریاچه آتش می افکند (مکاشفه فصل 19 آیه های 11 تا 21). آنوقت عیسی مسیح، شیطان را در چاهی بی انتها برای هزار سال می بندد و حکومت زمینی خود را برای هزار سال شروع می کند (مکاشفه فصل 20 آیه های 1 تا 6).

در آخر هزار سال، شیطان دوباره آزاد می شود، و باز هم شکست می خورد و برای ابد به دریاچه آتش افکنده می شود (مکاشفه فصل 20 آیه های 7 تا 10). بعد مسیح همه بی ایمانان را در جلوی تخت بزرگ سفید داوری می کند و همه را به دریاچه آتش می اندازد (مکاشفه فصل 20 آیه های 10 تا 15). بعد مسیح آسمانی ، زمینی جدید و اورشلیمی جدید بوجود می آورد- یعنی محلی برای زندگی ابدی ایمانداران. آنوقت دیگر گناه، مرگ و غم نخواهد بود (مکاشفه فصل 21 و فصل 22).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

براساس پیشگویی ها در آخر زمان چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries