settings icon
share icon
سوال

نقش اسرائیل در آخر زمان چیست؟

جواب


هر روزه درگیری و آشوب در اسرائیل و یا اطراف آن وجود دارد، خیلی ها این را نشانه نزدیک شدن به آخر زمان می دانند. مشکل این موضوع این است که همه ما در نهایت از این درگیری ها در اسرائیل ممکن است خسته شویم، که باعث می شوند نتوانیم وقایع مهم پیش بینی شده کتاب مقدس را به طور درست تشخیص دهیم. درگیری های اسرائیل الزاما نشانه آخر زمان نیست.

هرزمان که اسرائیل به عنوان یک ملت متحد وجود داشته، درگیری نیز در آن بوده است. اسرائیلی ها؛ مصری، عمالیقی، مدیانی، موآبی، عمونی، فلسطینی، آشوری، بابلی، پارسی و یا رُمی بوده اند اما همیشه توسط همسایگان خود مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. چرا اینگونه است؟ براساس کتاب مقدس، خداوند برنامه خاصی برای قوم اسرائیل دارد، و شیطان می خواهد که این برنامه را با شکست مواجه سازد. نفرتی از اسرائیل، و مخصوصا از خدای اسرائیل، توسط شیطان به وجود آمده است و همین باعث آن شده که همسایگان اسرائیل همیشه درصدد نابودی آن باشند. کسی که می خواهد اسرائیل را نابود کند (سناخریب امپراطور آشور، هامان وزیر پارسی، هیتلر رهبری آلمان نازی و یا احمدی نژاد رییس جمهور ایران و یا هر کسی دیگری ) همیشه خودش با شکست مواجه شده است. آزار رسانندگان به اسرائیل می آیند و می روند و این آزار و اذیت ها تا بازگشت دوباره مسیح ادامه خواهد داشت. بنابراین، درگیری های اسرائیل نشانه موثق آغاز آخر زمان نیست.

با این وجود، کتاب مقدس می گوید که درگیری هولناکی در اسرائیل در آخر زمان اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل است که از آن به عنوان "براشفتگی بزرگ"، "دوران عذاب سخت" و "دوران سختی قوم اسرائیل" شناخته می شود (ارمیا فصل 30 آیه 7). نمونه هایی از آنچه کتاب مقدس درباره اسرائیل در زمان آخر می گوید به شرح زیر می باشد:

بازگشت انبوه یهودیان به سرزمین اسرائیل (تثنیه فصل 30 آیه 3، اشعیا فصل 43 آیه 6، حزقیال فصل 34 آیه های 11 تا 13، حزقیال فصل 36 آیه 24، حزقیال فصل 37 آیه های 1 تا 14).

ضدمسیح قرارداد هفت ساله صلح با اسرائیل می بندد (اشعیا فصل 28 آیه 18، دانیال فصل 9 آیه 27).

معبد اورشلیم بازسازی خواهد شد (دانیال فصل 9 آیه 27، متی فصل 24 آیه 15، دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه های 3 تا 4، مکاشفه فصل 11 آیه 1).

ضدمسیح قرارداد صلح خود با اسرائیل را برهم میزند که نتیجه آن آزار و اذیت جهانی اسرائیل خواهد بود (دانیال فصل 9 آیه 27، دانیال فصل 12 آیه های 1 و 11، زکریا فصل 11 آیه 16، متی فصل 24 آیه های 15 و 21، مکاشفه فصل 12 آیه 13). به اسرائیل تهاجم می شود (حزقیال فصل 38 و 39).

و در نهایت اسرائیل، عیسی را به عنوان مسیح خود قبول خواهد کرد (زکریا فصل 12 آیه 10). اسرائیل حیات تازه می یابد و دوباره متحد می شود (ارمیا فصل 33 آیه 8، حزقیال فصل 11 آیه 17، رومیان فصل 11 آیه 26).

امروزه آشوب و ناآرامی های زیادی در اسرائیل وجود دارد. اسرائیل با دشمنانی مانند سوریه، لبنان، اردن، عربستان سعودی، ایران، حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و غیره احاطه شده است و آزار و اذیت می شود. اما این نفرت از اسرائیل و آزار و اذیت او تنها نشانه کوچکی است از آنچه در آخر زمان اتفاق خواهد افتاد (متی فصل 24 آیه های 15 تا 21).حلقه جدیدی از آزار و اذیت ها زمانی شروع شد که اسرائیل به عنوان یک کشور در سال 1948 اعلام وجود کرد. بسیار از محققان پیش گویی های کتاب مقدس بر این باور بودند که جنگ شش روزه بین اسرائیل و اعراب در سال 1967 آغاز "آخر زمان" بوده است. آیا آنچه امروزه در اسرائیل اتفاق می افتد می تواند نشانه ای از فرارسیدن آخر زمان باشد؟ بله. آیا الزاما به این معنی است که آخر زمان نزدیک شده است؟ خیر. عیسی مسیح به بهترین شکل این مسئله را اینگونه توضیح می دهد، "عيسی به ايشان گفت: مواظب باشيد كسی شما را فريب ندهد. چون بسياری آمده، خواهند گفت كه مسيح هستند و عدهٔ زيادی را گمراه خواهند كرد. از دور و نزديک خبر جنگها به گوشتان خواهد رسيد. اما پريشان نشويد زيرا جنگها اتفاق خواهند افتاد اما آخر دنيا در آن زمان نيست" (متی فصل 24 آیه های 4 تا 6).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نقش اسرائیل در آخر زمان چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries