settings icon
share icon
سوال

برگزیدگان خدا چه کسانی هستند؟

جواب


به طور ساده می توان گفت «برگزیدگان خدا» کسانی هستند که نجات آنها از پیش مشخص شده است. از این جهت به آنها «برگزیدگان» می گویند که مفهوم انتخاب شدن را می رساند. هر چهار سال یکبار در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود تا معلوم شود چه کسی برای خدمت انتخاب خواهد شد. این مثال در مورد خدا و برگزیدگانش هم صدق می کند، او انتخاب می کند چه کسی نجات یابد. ایشان برگزیدگان خدا هستند.

مفهوم انتخاب شدن توسط خدا برای نجات، بحث انگیز نیست. نکته بحث انگیز نوع گزینش توسط خداوند است. در کل تاریخ کلیسا، دو دیدگاه اصلی در مورد «گزینش نجات یافتگان» وجود داشته است. یک دیدگاه که ما آن را دیدگاه پیشگویی و اطلاع قبلی می نامیم، این است که خداوند به وسیله علم مطلقی که دارد از پیش می داند که چه کسانی با اراده آزاد خود عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده انتخاب می کنند. بر اساس این پیش بینی الهی، خداوند این افراد را قبل از آفرینش جهان انتخاب کرده است (افسسیان فصل 1 آیه 4). اکثر آمریکائی های انجیلی دارای این دیدگاه هستند.

دیدگاه دوم عقیده آگوستینی است که باور دارد خداوند نه تنها کسانیکه که قرار است به عیسی مسیح ایمان بیاورند را انتخاب می کند بلکه انتخاب می کند که به آنها ایمان لازم برای مسیحی شدن را نیز اعطا کند. به عبارت دیگر، انتخاب نجات یافتگان توسط خداوند بر اساس آگاهی قبلی از ایمان انسان ها نیست بلکه بر اساس لطف و اقتدار خداوند است. خداوند افراد را برای نجات انتخاب می کند، و در این زمان آنها به عیسی مسیح ایمان می آورند چون خداوند آنها را انتخاب کرده است.

خلاصه مطلب این است که چه کسی تصمیم نهایی درباره نجات را می گیرد، انسان یا خدا؟ در دیدگاه اول (اطلاع قبلی، غیبگویی) ، انسان بر اراده و اختیار خود کنترل دارد و این اراده به یک عامل تعیین کننده در گزینش توسط خداوند تبدیل می شود. خداوند میتواند نجات را از راه ایمان به عیسی مسیح فراهم کند، اما انسان برای واقعیت بخشیدن به آن باید عیسی مسیح را برای خود انتخاب کند. در نهایت، این دیدگاه خداوند را بدون قدرت نشان داده و حاکمیت و اقتدار را از او می گیرد. در این دیدگاه، خالق در گرو لطف مخلوق قرار می گیرد، اگر خداوند می خواهد مردم به بهشت بروند باید امیدوار باشد که انسان با اختیار و آزادانه راه نجات خود را انتخاب کند. در حقیقت، دیدگاه «اطلاع قبلی» به هیچ عنوان مفهوم انتخاب شدن را ندارد، برای اینکه در واقع خداوند انتخاب نمی کند بلکه او آن انتخاب را تایید می کند. انتخاب کننده نهایی خود انسان است.

در دیدگاه آگوستینی، خداوند بر انتخاب نجات یافتگان کنترل و اختیار دارد. او نه تنها انتخاب می کند که چه کسانی نجات یابند بلکه کار نجات آنها را نیز به سرانجام می رساند. خدا به جای اینکه فقط نجات را ممکن سازد، انتخاب می کند که چه کسانی نجات یابند، سپس آنها را نجات می دهد. این دیدگاه خدا را به جایگاه خود به عنوان خالق و قادر بر می گرداند.

دیدگاه آگوستینی هم خالی از ایراد نیست. منتقدان می گویند که این دیدگاه انتخاب آزاد انسان را از او می گیرد. اگر خدا انتخاب می کند که چه کسی نجات یابد پس دیگر چه فرقی می کند که انسان ایمان بیاورد یا نه؟ چرا پیام انجیل را تبلیغ کنیم؟ علاوه بر این، اگر خداوند بر اساس اختیار و اقتدار خود انتخاب می کند پس ما چگونه مسئول اعمال خود هستیم؟ اینها همگی سوالات مناسب و خوبی هستند که باید پاسخ داده شوند. یک متن خوب برای دریافت پاسخ این سوالات، رومیان فصل 9 است. این قسمت از کتاب مقدس عمیقا به اقتدار خدا در انتخابش می پردازد.

این مفهوم (اقتدار خدا در انتخابش ) از رومیان فصل 8 آغاز می شود و با یک ستایش پایان می باید، «زيرا من يقين می‌دانم كه هيچ چيز نمی‌تواند محبت مسيح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هيچيک قدرت چنين كاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانيهای فردا نيز قادر نيستند خللی در اين محبت وارد كنند. در اوج آسمان و در عمق اقيانوسها، هيچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا كه در مرگ فداكارانهٔ خداوند ما عيسی مسيح آشكار شده، محروم سازد» (رومیان فصل 8 آیه های 38 تا 39).این متن باعث شد تا پولس بتواند واکنش یک یهودی به آن را بررسی کند. باوجود اینکه عیسی مسیح برای فرزندان گمشده اسرائیل آمد و کلیسای اولیه بیشتر از یهودیان تشکیل شده بود، اما انجیل در بین غیریهودیان بسیار سریعتر از یهودیان گسترش یافت. در واقع، بیشتر یهودیان انجیل را به چشم سنگ جلوی پایشان می دیدند (اول قرنتیان فصل 1 آیه 23) و عیسی مسیح را رد کردند. این باعث می شد تا یهودیان به این فکر کنند که شاید برنامه انتخاب توسط خدا با شکست مواجه شده است، از آن به بعد یهودیان بیشتر پیام انجیل را رد کردند.

پولس در سرتاسر فصل نهم به طور منظم نشان داده که گزینش توسط خداوند از ابتدای خلقت در کار بوده است. او با این جمله بسیار مهم آغاز می کند، «اين وعده‌ها به كسانی داده نشده كه فقط از پدر و مادر يهودی متولد می‌شوند» (رومیان فصل 9 آیه 6). این بدین معنی است که همه اسرائیلی ها (فرزندان ابراهیم، اسحاق و یعقوب) به اسرائیل واقعی (منتخبین خداوند) تعلق ندارند. پولس با نگاهی بر تاریخ اسرائیل نشان می دهد که خداوند بین اسحاق و اسماعیل، اسحاق را و بین یعقوب و عیسو، یعقوب را انتخاب کرد. اگر کسانی هستند که فکر می کنند آنها بر اساس ایمان و کارهای خوبی که در آینده انجام دادند انتخاب شدند باید بگوییم که، «خدا اين را پيش از تولد اين دو كودک فرمود، يعنی قبل از آنكه آنها عملی خوب يا بد انجام دهند. اين امر ثابت می‌كند كه كار خدا طبق تصميمی بود كه از ابتدا گرفته بود» (رومیان فصل 9 آیه 11).

در اینجاست که ممکن است برخی خداوند را متهم به بی عدالتی کنند. پولس این اتهام را در آیه 14 پیش بینی کرده و می گوید که خداوند به هیچ وجه بی عدالتی نمی کند، «اگر بخواهم با كسی مهربان باشم، با او مهربان خواهم بود؛ و اگر بخواهم بر كسی رحم كنم، بر او رحم خواهم كرد» (رومیان فصل 9 آیه 15).خداوند بر مخلوقات خود قدرت و حاکمیت دارد. او آزاد است که هر کسی را می خواهد انتخاب کند و کسانی را هم که نمی خواهد انتخاب نکند. مخلوقات حق ندارند خالق را به بی عدالتی متهم کنند. حتی تفکر اینکه مخلوق در مقام قضاوت خالق بایستد هم برای پولس بی معنی است و باید همین حس برای همه مسیحیان نیز وجود داشته باشد.

همانطور که قبلا گفتیم، متونی دیگری نیز هستند که تا حدی درباره گزینش توسط خداوند صحبت می کنند (به عنوان مثال یوحنا فصل 6 آیه های 37 تا 45، افسسیان فصل 1 آیه های 3 تا 14). نکته اینجاست که خداوند مقدر کرده تا بقیه انسان ها نیز نجات یابند. این افراد گزینش شده قبل از خلقت جهان انتخاب شده بودند ونجات آنها در عیسی مسیح کامل می شود. پول می گوید، «زيرا خدا كه از ابتدا می‌دانست چه كسانی به سوی او خواهند آمد، چنين اراده فرمود كه اينان به شباهت فرزندش درآيند، تا مسيح فرزند ارشد باشد و آنان، برادران او. پس هنگامی كه ما را برگزيد، ما را به نزد خود فرا خواند؛ و چون به حضور او آمديم، ما را «بی‌گناه» به حساب آورد و وعده داد كه ما را در شكوه و جلال خود شريک سازد!» (رومیان فصل 8 ایه های 29 تا 30).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

برگزیدگان خدا چه کسانی هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries