settings icon
share icon
سوال

رمز دعای موثر چیست؟

جواب


همه می خواهند دعایشان موثر واقع شود، و این خواسته ما را آنچنان متمرکز بر روی «نتیجه» دعا می کند که امتیاز و مزیت خود دعا کردن را فراموش می کنیم. این واقعیت که ما می توانیم با خالق جهان صحبت کنیم، به خودی خود شگفت انگیز است. جالب تر این است که او صدای ما را می شنود و اقدام می کند! نخستین چیزی که در رابطه با دعای موثر باید بدانیم این حقیقت است که عیسی مسیح برای این که ما فرصت و امتیاز پرستش و دعا را داشته باشیم رنج کشید و جان خود را فدا کرد (عبرانیان فصل 10 آیه های 19 تا 25).

گرچه کتاب مقدس راهنمایی های بسیار زیادی برای ما فراهم آورده تا بتوانیم با استفاده از آنها رابطه خود را با خالق جهان عمیق تر کنیم، اما دعای موثر بیشتر به شخصی که دعا می کند ربط دارد تا روش دعا کردن. کتاب مقدس می گوید، «نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف نماييد و برای يكديگر دعا كنيد تا شفا يابيد. دعای صادقانهٔ مرد درستكار، قدرت و تأثير شگفت‌انگيز دارد» (یعقوب فصل 5 آیه 16) ، و «زيرا خداوند نسبت به نيكوكاران نظر لطف دارد و به دعای ايشان گوش می‌دهد، اما از بدكاران روگردان است.... خداوند از نيكوكاران مراقبت می‌كند و به فرياد ايشان گوش می‌دهد» (اول پطرس فصل 3 آیه 12، مزامیر فصل 34 آیه 15) ، و اینکه، «خداوند از قربانیهای بدكاران نفرت دارد، اما از دعای درستكاران خشنود است» (امثال فصل 15 آیه 8). دعا دانیال را از چاه شیران نجات داد (دانیال فصل 6 آیه 11)، و قوم خدا در صحرا از رابطه صحیح موسی با خدا بهره بردند (خروج فصل 16 تا فصل 17). دعای صادقانه حنای نازا اجابت شد و سموئیل پیامبر را به دنیا آورد (اول سموئیل فصل 1 آیه 20)، و دعاهای پولس حتی باعث زمین لرزه شد (اعماس رسولان فصل 16 آیه های 25 تا 26). دعای پرشور فرزندان پرهیزکار خدا اجابت خواهد شد (اعداد فصل 11 آیه 12).

ما باید اطمینان حاصل کنیم که دعاهای ما مطابق با خواست خداوند است. «از این رو، خاطرجمع هستيم كه هرگاه از خدا چيزی مطابق خواست او بطلبيم، دعای ما را خواهد شنيد؛ و اگر يقين داريم كه دعای ما را می‌شنود، می‌توانيم به اين هم اطمينان داشته باشيم كه آنچه از او بخواهيم، به ما عطا خواهد كرد» (اول یوحنا فصل 5 آیه های 14 تا 15). دعای منطبق با خواست خدا یعنی دعایی که مطابق با میل و اراده او باشد که در کتاب مقدس آشکارا بیان شده است. و پولس به ما می گوید اگر نمی دانیم برای چه چیزی دعا کنیم، می توانیم به روح القدس تکیه کنیم تا به جای ما دعا کند، « زيرا آنچه كه او به جای ما دعا می‌كند، طبق خواست خداست»(رومیان فصل 8 آیه 27).از آنجایی که روح القدس فکر خدا را می داند بنابراین دعایش همیشه مطابق با خواست خداوند است.

ایمانداران باید همیشه و در هر شرایطی دعا کنند (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17). به عنوان مثال در لوقا فصل 18 آیه 1 به ما گفته شده که در دعاهای خود استقامت و پافشاری داشته باشیم. همچنین، باید از روی ایمان (یعقوب فصل 1 آیه 5، مرقس فصل 11 آیه های 22 تا 24) ، شکرگزاری (فیلیپیان فصل 4 آیه 6) ، با روحیه بخشش دیگران (مرقس فصل 11 آیه 25)، در نام عیسی مسیح (یوحنا فصل 14 آیه های 13 تا 14) و مهمتر از همه صادقانه (یعقوب فصل 5 آیه 16) دعا کنیم. قدرت ایمان ما، نه مدت زمان دعای ما، است که خداوند را خشنود می سازد. همچنین نیازی نیست که با فصاحت و بلاغت زبان، خدا را تحت تاثیر قرار دهیم. خداوند قبل از اینکه خواسته های خود را به زبان بیاوریم از آنها اطلاع دارد (متی فصل 6 آیه 8).

همچنین نباید گناه اعتراف نشده ای در قلب خود هنگام دعا داشته باشیم، این مورد حتما می تواند سد راه دعای موثر باشد. «اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه كند و دعاهای شما را جواب ندهد ... اگر گناه را در دل خود نگه می‌داشتم، خداوند دعايم را نمی‌شنيد ... اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماييم، می‌توانيم اطمينان داشته باشيم كه او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. اين كار خدا كاملاً منصفانه و درست است، زيرا عيسی مسيح برای شستن و پاک كردن گناهان ما، جان خود را فدا كرده است» (اشعیا فصل 59 آیه 2، مزامیر فصل 66 آیه 18، اول یوحنا فصل 1 آیه 9).

مانع دیگری که بر سر راه برقراری ارتباط با خدا وجود دارد، دعا برای خواسته های خودخواهانه و انگیزه های نادرست است. «وقتی هم درخواست می‌كنيد، خدا به دعايتان جواب نمی‌دهد، زيرا هدفتان نادرست است؛ شما فقط در پی به دست آوردن چيزهايی هستيد كه باعث خوشی و لذتتان می‌شود» (یعقوب فصل 4 آیه 3). نادیده گرفتن فراخوان خدا و توصیه های او (امثال فصل 1 آیه های 24 تا 28) ، بت پرستی (ارمیا فصل 11 آیه های 11 تا 14) ، بی توجهی به فریاد فقیران (امثال فصل 21 آیه 13) نیز موانع دیگری بر سر راه دعای موثر هستند.

دعای موثر راهی است که توسط آن رابطه بین خود و پدر آسمانی را محکم تر می کنیم. وقتی کلام او را می خوانیم و از آن اطاعت می کنیم، خدا را از خودمان خشنود می سازیم، همان خدایی که خورشید را در پاسخ به دعای یوشع در آسمان ثابت نگه داشت (یوشع فصل 10 آیه های 12 تا 13) از ما دعوت کرده تا با جدیت به حضور او برویم و با اطمینان دعا کنیم تا طلف و جلال او شامل حال ما شود و در مواقع نیاز به کمک ما بیاید (عبرانیان فصل 4 آیه 16).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

رمز دعای موثر چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries