settings icon
share icon
سوال

آیا جنبش وحدت کلیساها کتاب مقدسی است؟ آیا مسیحیان باید به جنبش وحدت کلیساها بپیوندند؟

جواب


والتر ای. الول، در واژه نامه چکیده انجیلی، جنبش وحدت کلیساها را اینگونه تعریف می کند: «یک تلاش سازمان یافته برای ایجاد همکاری و اتحاد بین مسیحیان». مجمع جهانی کلیساها هدف این جنبش را در سطح جهانی اینگونه تعریف می کند: «مجمع جهانی کلیساها معاشرت و رابطه کلیساهایی است که بر اساس کتاب مقدس به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده ایمان دارند، بنابراین در پی تحقق هدف مشترک جلال دادن خدای پدر، پسر و روح القدس با هم همکاری می کنند. این جنبش مجموعه ای از کلیساها است که در راه به نمایش گذاشتن اتحاد ایمانی بین یکدیگر و معاشرت مسیحی هستند و این اقدام را با پرستش عیسی مسیح و زندگی مسیحی نشان می دهند. این جنبش همانطوری که عیسی مسیح در یوحنا فصل 17 آیه 21 می گوید: " تا از اين راه مردم جهان ايمان آورند"، به دنبال گسترش این اتحاد می باشند» (www.wcc-coe.org). سندی که انجیلی ها و کاتولیک ها با هم نام دارد: ماموریت مسیحیان در هزاره سوم، چاپ سال 1994، امضاء شده توسط نمایندگانی نسبتا مشهور از مسیحیان انجیلی و کاتولیک روم.

جنبش وحدت کلیسایی تعریف وسیع تری نیز دارد: «جنبشی که اتحاد و همکاری بین همه ادیان را گسترش می دهد». به عنوان مثال، یک کشیش مسیحی می تواند از یک امام جمعه مسلمان دعوت کند تا در کلیسا سخنرانی کند، و یا یک کلیسا با همکاری یک معبد هندو مراسم دعا برگزار نماید. بر اساس این تعریف می توان گفت که جنبش وحدت کلیسایی کاملا اشتباه است. «با بی‌ايمانان پيوند و همبستگی نداشته باشيد» (دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14، همچنین نگاه کنید به غلاطیان فصل 1 آیه های 6 تا 9). تاریکی و روشنایی نمی توانند با هم در ارتباط و همبستگی باشند.

در این مقاله، معنای جنبش وحدت کلیسایی را به «حرکت به سمت اتحاد بین گروه های مسیحی» محدود می کنیم. آیا اقدامات جنبش وحدت کلیسایی کتاب مقدسی است؟ آیا ما باید همراه با دیگر مسیحیان به این جنبش در محدوده محلی، ملی و جهانی بپیوندیم؟ به این سوال پاسخ قطعی نمی توانیم بدهیم. البته که اتحاد بین مسیحیان واقعی مهم است (مزامیر فصل 133 آیه 1، یوحنا فصل 17 آیه 22). برخی خود را مسیحی می نامند ولی اصول مهمی از مسیحیت را زیر پا می گذارند، آیا باز هم اتحاد با آنها معنی دارد؟ شرایط را باید به صورت جداگانه در نظر بگیریم. پرسش های زیر به ما کمک می کنند تا در مورد این جنبش تصمیم خداپسندانه بگیریم:

اول از همه، آیا کسانی که به آنها می پیوندیم واقعا از نظر کتاب مقدس مسیحی هستند؟ بسیاری از مردم و سازمان ها خود را به عیسی مسیح مرتبط می کنند و حتی می گویند که او خدا و نجات دهنده است، اما آنچه کتاب مقدس درباره مسیح می گوید را انکار می کنند. بازرترین نمونه ها، شاهدان یهوه و مورمون ها هستند که خودشان را پیرو عیسی مسیح و مسیحی می دانند، اما آنچه کتاب مقدس درباره ذات و کار مسیح می گوید را رد می کنند. مسیحیان لیبرال نیز مثال دیگری اما نه به آن شدت می باشند. مسیحیت لیبرال را می توان تقریبا در هر گروهی از مسیحیت پیدا کرد، با وجود اینکه در ظاهر مسیحی هستند، اما برخی از حقایق اساسی مسیحی را رد می کنند. لیبرال ها الهام شدن کتاب مقدس و قدرت آن (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16)، نجات تنها از راه ایمان به عیسی مسیح (یوحنا فصل 14 آیه 6، اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5)، اتکای کامل به لطف خدا برای دریافت نجات بدون نیاز به تلاش خود انسان (رومیان فصل 3 آیه 24 و 28، غلاطیان فصل 2 آیه 16، افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9) را یا رد می کنند یا کم اهمیت جلوه می دهند.

امروزه تاکید زیادی بر روی لزوم اتحاد بین مسیحیان انجیلی و کاتولیک وجود دارد. کسانی که این اتحاد را لازم می دانند بر این باور هستند که هر دو گروه مسیحی و معتقد به ایمان بر اساس احترام به گفته های خداوند می باشند. اما تفاوت های اساسی ای بین این دو گروه وجود دارد. مسیحیت کتاب مقدسی و کاتولیک روم دو دین متفاوت هستند و اعمال و عقاید متفاوتی نسبت به قدرت کتاب مقدس، کشیشی ایماندران، ذات انسان، کار عیسی مسیح بر روی صلیب و غیره دارند. تفاوت های آشتی ناپذیر بین گفته کتاب مقدس با آنچه کاتولیک روم می گوید، هر نوع تلاش برای اتحاد با آنها را غیر ممکن می سازد. کسانی که این حقیقت را انکار می کنند، بدون توجه به اینکه کتاب مقدسی هستند یا کاتولیک، در مورد آنچه معتقدند صادق نیستند. هر کاتولیکی که اعتقاد جدی به ایمان خود دارد مسیحی انجیلی و عقاید او را رد می کند و برعکس.

یکی از دلایل کشش به سمت جنبش وحدت کلیسایی این است که در اکثر مواقع گروه های اعتقادی همسو ولی ناهمگن بر روی یک سری از مسائل هم نظر می باشند. مسیحیان کتاب مقدسی معمولا به شدت مخالف سقط جنین هستند، دیدگاه سنتی نسبت به خانواده دارند، معتقدند که باید از افراد بی خانمان و مریض مراقبت کنند، و شدیدا خواستار برقراری عدالت در جهان هستند. گروه های دیگر که شاید اعتقادات غیر کتاب مقدسی داشته باشند می توانند به این موارد معتقد باشند. بنابراین وسوسه پیدا کردن هدف مشترک بین آنها زیاد است یا انسان وسوسه می شود تا هدف مشترکی بین آنها پیدا کند. این موضوع ما را به سمت طرح پرسش بعدی می کشاند:

هدف نهایی جنبش وحدت کلیسایی چیست؟ کتاب مقدس روش یک زندگی مسیحی معتقد به کتاب مقدس را به روشنی بیان می کند. کولسیان فصل 3 آیه 17 هدف ما را اینگونه بیان می کند: «گفتار و كردار شما، شايستهٔ نام عيسای خداوند باشد؛ و توسط او به حضور خدای پدر بياييد تا تشكرات خود را به او تقديم كنيد». عیسی مسیح در متی فصل 5 آیه 16 درباره رابطه ما با گمشدگان می گوید: «پس نور خود را پنهان مسازيد، بلكه بگذاريد نور شما بر مردم بتابد، تا كارهای نيک شما را ديده، پدر آسمانی‌تان را تمجيد كنند». متی فصل 28 آیه های 18 تا 20 و اول قرنتیان فصل 2 آیه 2 به ما می گویند که انجیل باید اولین و مهمترین اولویت ما در زندگی باشد. ما باید همه کارهای خود را برای جلال خداوند انجام دهیم، باید در این دنیای در حال مرگ و گمشده کارهای خوب انجام دهیم، و پیام انجیل را به همه مردم دنیا برسانیم تا زندگی آنها تغییر کند. رساندن پیام مرگ و قیام عیسی مسیح باعث جلال خدا می شود و این کار باید انگیزه تعامل ما با دنیا باشد.

در رابطه با اهداف ماجراجویانه وحدت کلیسایی باید این سوال را بپرسیم که آیا این اهداف دنبال شده اند یا نه. در اکثر اوقات، بشارت و به اشتراک گذاشتن پیام انجیل، کار و فکر ثانوی بوده است البته اگر اصلا به آن فکر شده باشد. جنبش وحدت کلیسایی به جای پیام انجیل بر روی پیام های اجتماعی و سیاسی تمرکز می کند. این جنبش به جای اینکه برای تغییر قلب ها دست به کار شود، اغلب به دنبال تغییرات محیطی، سیاسی، اجتماعی و مالی است. هدف نهایی هر کاری که می کنیم باید نجات گناهکاران گمشده باشد (افسسیان فصل 2 آیه های 1 تا 3). فرشتگان آسمان برای نجات هر یک از گناهکاران توبه کرده، شادی می کنند (لوقا فصل 15 آیه 10). در هیچ جای کتاب مقدس تصویب یک قانون، کندن چاه یا سنگ فرش کردن خیابان دلیل خوشحالی فرشتگان اعلام نشده است ( البته انجام این کارها هیچ ایرادی ندارد، اما نباید بشارت پیام انجیل را تحت الشعاع خود قرار دهند). با درنظر گرفتن اهداف جنبش وحدت کلیسایی، باید اطمینان حاصل کنیم که پادشاهی خداوند با تبلیغ پیام انجیل در حال گسترش باشد.

در نتیجه، آیا باید همراه با دیگر کلیساهای مسیحی و ایمانداران به این جنبش بپیوندیم؟ اگر عقاید اساسی مسیحیت را نقض نکند، اگر به پیام انجیل بی اعتنایی نمی شود، اگر مسیحیان همچنان می توانند شهادتی از خداوند در این دنیا باشند، و اگر خدا جلال داده شود، می توانیم آزادانه و با شادمانی همراه با دیگر مسیحیان به دنبال پادشاهی خداوند برویم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا جنبش وحدت کلیساها کتاب مقدسی است؟ آیا مسیحیان باید به جنبش وحدت کلیساها بپیوندند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries