settings icon
share icon
سوال

ایمان تا چه اندازه آسان است؟

جواب


ما در اثر لطف خدا و توسط ایمانمان به مسیح نجات پیدا کرده ایم (افسسیان فصل 2 آیه 8). بعضی از مردم تصور می کنند همین اندازه کافی است و دیگر نیازی به یک زندگی متعهد مسیحی به عنوان مدرکی از نجات نیست. برخی دیگر می گویند که یک شخص می تواند با خواندن یک دعا بدون اعتراف به گناه وایمان واقعی به مسیح نجات پیدا کند. دعا خواندن کار ساده ای است اما معنی نجات خیلی بیشتر از کلمات است.

بخش زیادی از این بحث از درک اشتباه کتاب مقدس می آید و کاملا غیر ضروری است. کتاب مقدس به وضوح گفته است که نجات فقط بر اساس لطف خدا و تنها از راه ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. ایمان به عنوان هدیه ای که خداوند به ما داده تنهای چیزی است که ما را نجات می دهد. اما افسسیان فصل 2 آیه 10 درباره نتایج نجات می گوید: « اين خداست كه ما را از نو آفريده و اين زندگی جديد را از فيض وجود عيسی مسيح به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشهٔ خدا اين بوده كه ما اين زندگی جديد را صرف خدمت به ديگران نماييم». ما توسط کارهای اختیاری خودمان نجات پیدا نکرده ایم بلکه توسط خداوند و برای انجام خواست اوست که هدیه نجات به ما داده می شود. ما خدمتگزاران خداوند هستیم و از لحظه ای که نجات را دریافت می کنیم در مسیر انجام کارهای خوب قرار می گیریم تا نتایج نجات واقعی را نشان دهیم. اگر ثمره این نجات که رشد روحانی و انجام کارهای خوب است را در زندگی نبینیم به این معنی است که نجات واقعی را دریافت نکرده ایم. ایمان بدون عمل بی فایده است (یعقوب فصل 2 آیه 20) و ایمان بی فایده و مُرده نمی تواند نجات بخش باشد.

«نجات تنها از راه ایمان» به این معنی نیست که ایمانداران بین شاگردی مسیح و زندگی دنیوی حق انتخاب دارند. مفهوم «مسیحی دنیوی» کاملا غیر کتاب مقدسی است. مسیحیت دنیوی می گوید که یک شخص ممکن است عیسی مسیح را در یک تجربه مذهبی دریافت کند اما هرگز زندگی او به دلیل مسیحی شدن دگرگون نشود. این عقیده غلط و خطرناک است، چراکه بهانه ای برای روش زندگی خداناپسندانه می شود: یک فرد میتواند زناکار، درغگو یا دزد باشد اما نجات یافته است برای اینکه در دوران کودکی دعایی را خوانده و مسیحی شده است. کتاب مقدس هرگز نگفته که یک مسیحی می تواند تا آخر عمر دنیوی و نفسانی باقی بماند. بلکه کلام خدا مردم را به دو گروه مشخص تقسیم می کند: ایماندار و غیرایماندار، مسیحی و غیرمسیحی. کسانیکه در برابر عیسی مسیح زانو زده اند و کسانی که زانو نزده اند (نگاه کنید به یوحنا فصل 3 آیه 36، رومیان فصل 6 آیه های 17 تا 18، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17، غلاطیان فصل 5 آیه های 18 تا 24، افسسیان فصل 2 آیه های 1 تا 5، اول یوحنا فصل 1 آیه های 5 تا 7 و فصل 2 آیه های 3 تا4 ).

گرچه از نظر کتاب مقدس نجات توسط ایمان به عیسی مسیح تضمین شده است اما هرکسی که به ظاهر مسیحی شده و مسیح را پذیرفته به این دلیل نیست که واقعا نجات یافته است. همانطور که قبلا گقتیم نجات بیشتر به پذیرش ما از طرف عیسی مسیح است تا برعکس. ما با قدرت خدا و برای هدف خدا نجات پیدا کرده ایم و نتایج این نجات باید در زندگی ما آشکار شوند. کسانیکه هنوز هم به دنبال خواهشهای دنیوی می روند ایماندار نیستند (رومیان فصل 8 آیه های 5 تا 8). به همین دلیل است که پولس به ما می گوید: «خود را امتحان كنيد! آيا مسيحی واقعی هستيد؟ آيا از امتحان ايمان، سربلند بيرون خواهيد آمد؟ آيا حضور و قدرت مسيح را در وجودتان روز‌به‌روز بيشتر حس می‌كنيد يا اينكه فقط در ظاهر مسيحی هستيد؟» (دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5). مسیحی دنیوی به محض اینکه خودش را امتحان می کند، متوجه می شود که ایماندار نیست.

«ممكن است كسی به خود ببالد و بگويد: «من ايمان دارم كه خدا يكی است!» چنين شخصی بايد به خاطر داشته باشد كه ديوها نيز به اين ايمان دارند، چنان ايمانی كه از ترس به خود می‌لرزند! » (یعقوب فصل 2 آیه 19). ایمانی که شیاطین دارند نیز مانند کسانی است که به وجود عیسی مسیح به عنوان یک شخص خوب ایمان دارند. بسیاری از غیرایمانداران می گویند، «من به خدا ایمان دارم» یا «به عیسی مسیح ایمان دارم» و یا شخص دیگری می گوید، «من دعا خواندم و کشیش به من گفت که نجات پیدا کردم». اما چنین دعاها و عقایدی الزاما نشان دهنده یک زندگی تغییر یافته نیست. مشکل در درک کلمه ایمان داشتن است. نجات واقعی باعث توبه واقعی و تغییر زندگی می شود. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می گوید کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده اند مخلوقات جدید شده اند. آیا ممکن است فرد جدید که عیسی مسیح او را خلق کرده است همچنان به دنبال زندگی دنیوی برود؟ خیر.

نجات قطعا رایگان است اما در عین حال هزینه بسیار زیادی برای ما دارد. ما باید درون کهنه خود را فراموش کنیم و به شکل عیسی مسیح درآییم. باید بدانیم که یک ایماندار به مسیح در مسیر تغییر تدریجی زندگی خود قرار می گیرد. نجات هدیه رایگان خداوند به ایمانداران است اما اطاعت و پیروی از مسیح، پاسخ ما به این لطف خداوند می باشد که بدون هیچ شکی یک مسیحی واقعی آن را انجام می دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ایمان تا چه اندازه آسان است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries