settings icon
share icon
سوال

سرنوشت (تقدیر) دوگانه چیست؟

جواب


تقدیر دوگانه به عقیده ای گفته می شود که بر اساس آن، خدا برخی از انسان ها را آفریده است تا در آخر به جهنم بروند. آیا این مفهوم کتاب مقدسی است؟ اجازه دهید به این سوال از دیدگاه کتاب رومیان نگاه کنیم، که دو موضوع عمده را دربر دارد. اولین موضوع، تقدس خداوند است. پیام انجیل، تقدس و پاکی خدا را آشکار می کند (رومیان فصل 1 آیه های 16 تا 17). حقیقتی که در پیام انجیل وجود دارد این است که انسان از راه ایمان در نظر خدا پاک و بی گناه به حساب می آید (رومیان فصل 4 تا 5). شخصیت محوری پیام انجیل -عیسی مسیح- این امکان و توانایی را به انسان می دهد تا پاک و مقدس شود (رومیان فصل 6 تا 7). این پیام انجیل است که به انسان راه زندگی پاک و مقدس را نشان می دهد (رومیان فصل 12).

خشم خداوند، موضوع دیگری است که در کتاب رومیان به آن پرداخته می شود. خشم خداوند بر ضد همه اعمال گناه آلود اعمال شده است و می شود (رومیان فصل 1 آیه 18). انسان خدا را می شناسد و می داند وجود دارد، اما در افکار و اعمال خود او را انکار می کند (رومیان فصل 1 آیه های 21 تا 22). بنابراین خشم خداوند اجازه می دهد انسان هرجوری که می خواهد و خشنود است، زندگی کند (رومیان فصل 1 آیه های 24، 26، 28)، و انسانی که از خدا جدا می افتد، نابود خواهد شد (رومیان فصل 1 آیه های 28 تا 32). انسان، پروردگار جهان را انکار می کند، اما خداوند او را می بخشد. فقط مداخله خداوند می تواند انسانی که قلبش با گناه سخت شده را از این راه مرگبار نجات دهد.

رومیان فصل 9 آیه 22 به ما می گوید، «آيا خدا حق ندارد خشم و قدرت خود را بر ضد آنانی كه شايستهٔ نابودی‌اند، نشان دهد، يعنی بر ضد آنانی كه با صبر بسيار گناهانشان را تحمل می‌كند؟» تصور بسیاری از مردم از این آیه اینگونه است که خداوند خشم خود را به عده خاصی نشان می دهد، اما نکته آیه این نیست. می دانیم که انسان خشم خدا را تجربه کرده است و خودش را در مسیر نابودی قرار داده است. خداوند این گناهکارانی که خود را در مسیر نابودی قرار داده اند تحمل می کند، برای اینکه دست از گناه نمی کشند و به سمت خدا نمی روند.

به رومیان فصل 9 آیه 23 نگاه کنید، «و آيا او حق ندارد كسان ديگری از جمله ما را، كه از پيش برای مشاهدهٔ جلالش آماده ساخته بود، چه از يهود و چه از غيريهود، دعوت كند تا عظمت جلال او را ببينيم؟». توجه کنید که خداوند از قبل، افراد خاصی را برای جلال خودش انتخاب می کند. به عبارت دیگر، خداوند قبل از خلقت جهان، افراد خاصی را برگزیده است تا فرزندان او باشند و او را جلال دهند (نگاه کنید به افسسیان فصل 1 آیه 4). نمی گوید که خدا انسان را انتخاب کرد تا نابود شود یا خشم او بر آنها اعمال شود. کتاب مقدس هرگز درباره تقدیر دوگانه ای صحبت نمی کند که در آن برخی برای جهنم و برخی برای بهشت انتخاب شده باشند. کسانی که زیر خشم خدا هستند، چنین وضعیتی دارند، برای اینکه خدا را انکار کرده اند. کسانی که پاکی و تقدس خداوند را دارند، در آن جایگاه قرار دارند، برای اینکه خداوند آنها را انتخاب کرد تا فرزندان او باشند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

سرنوشت (تقدیر) دوگانه چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries