settings icon
share icon
سوال

آیا شیطان وجود دارد؟

جواب


کتاب مقدس به وضوح ما را از وجود شیطان آگاه ساخته است. او دشمن انسان (پیدایش فصل 3 آیه 15)، پدر دروغ (یوحنا فصل 8 آیه 44)، متهم کننده (مکاشفه فصل 12 آیه 10) شناخته می شود. کلمه شیطان به معنی دشمن می باشد. اشعیا فصل 14 آیه های 12 تا 17 می گوید که شیطان یک فرشته بود، اما سودای خدایی در سر پروراند و ستایشی که فقط مخصوص خداوند است را برای خود خواست، به همین دلیل از بهشت رانده شد (همچنین نگاه کنید به حزقیال فصل 28 آیه های 11 تا 17).

شیطان پس از رانده شدن از بهشت (همراه با فرشتگانی که خودشان تصمیم گرفتند بر ضد خدا شورش کنند)، هدف و تمرکز خود را بر روی دشمنی با خدا قرار داده است و انسان ها را نیز به سمت دشمنی با خدا کشانده است. شیطان دارای قدرت خاصی در این دنیا می باشد، او «حاکم این دنیا» (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4) و رئیس نیروی های پلید (افسسیان فصل 2 آیه 2) نامیده شده است. «هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان، همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بيابد و آن را ببلعد» (اول پطرس فصل 5 آیه 8).

فریب دادن و گمراه کردن یکی از روش های شیطان برای خرابکاری در زندگی ماست. شیطان با فریب ما درباره هویت خدا، هویت ما از نظر خدا و هویت خودش، کنترل زندگی ما را در دست خود می گیرد. جمله «شیطان وجود ندارد» یکی از بزرگترین دروغهای شیطان است.

خداوند در زمان خلقت، به انسان قدرت تسلط بر زمین را داد (پیدایش فصل 1 آیه 28). آدم و حوا با گوش دادن به شیطان و در نتیجه نافرمانی ارادی از خداوند، بخشی از قدرت خود را از دست دادند و خودشان را مطیع شیطان کردند. اما عیسی مسیح بر روی صلیب، قدرت را از دستان شیطان گرفت: « وقت آن رسيده است كه خدا مردم دنيا را داوری كند و فرمانروای اين دنيا، يعنی شيطان را از قدرت بيندازد» (یوحنا فصل 12 آیه 31). «فرزند خدا آمد تا اعمال شيطان را باطل سازد» (اول یوحنا فصل 3 آیه 8). شیطان قدرتی بر روی ایمانداران به مسیح ندارند، به جز در مواردی که آنها فریب شیطان را می خورند.

بیشتر اطلاعات غلط درباره شیطان از فیلم های هالیوودی و دیگر منابع ناقص می آید. ما برای درک این موضوع و دیگر موارد باید به کتاب مقدس مراجعه کنیم. کتاب مقدس به وضوح می گوید شیطان وجود دارد و ما را از شیوه عملکرد او آگاه ساخته است. هیچ دلیلی برای وحشت از شیطان وجود ندارد، چون قدرت او بی نهایت از قدرت خداوند کمتر است، اما کتاب مقدس می گوید که نباید در این نبرد روحانی ساده لوحانه برخورد کنیم (افسسیان فصل 6 آیه های 10 تا 18). کلید پیروزی در این نبرد روحانی، اطاعت از خداوند و مقاومت در برابر شیطان است (یعقوب فصل 4 آیه 7). ما باید درک کنیم که عیسی مسیح، شیطان را بر روی صلیب کاملا شکست داد و مجازات ابدی او حتمی است (مکاشفه فصل 19 آیه 20).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا شیطان وجود دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries