settings icon
share icon
سوال

آیا عیسی مسیح برای ما دعا می کند؟

جواب


دعا به برقراری ارتباط با خدا گفته می شود. ما می دانیم که دعا بخش بزرگی از زندگی عیسی مسیح بر روی زمین بود (لوقا فصل 6 آیه 12؛ مرقس فصل 14 آیه 32؛ متی فصل 26 آیه 36). او ساعتهای زیادی در دعا با پدر آسمانی خلوت میکرد و می توانیم حدس بزنیم که اکثر گفتگوهای او با پدر، دعا بوده است، البته ما اطلاع دقیق از محتوای آنها نداریم. با این وجود، در چندین متن از عهد جدید به طور مشخص شاهد محتوای دعای عیسی مسیح هستیم. او در متی فصل 19 آیه 13 برای کودکان دعا می کند؛ در لوقا فصل 22 آیه 32 برای پایداری ایمان پطرس دعا می کند. در یوحنا فصل 17 به عنوان کاهن اعظم برای ایماندارانش دعا می کند، «من فقط برای این شاگردان دعا نمی‌کنم؛ بلکه برای ایمانداران آینده نیز دعا می‌کنم که به‌وسیلهٔ شهادت ایشان به من ایمان خواهند آورد» (آیه 20). عیسی مسیح به آسمان صعود کرده است اما همچنان برای ما دعا می کند و ماموریت او از طریق ما همچنان ادامه دارد (عبرانیان فصل 7 آیه 25).

عیسی مسیح، وکیل ما نزد خداوند است (اول یوحنا فصل 2 آیه 1). کار وکیل عرض حال و اقامه دعوی برای موکل خود است. وکلا از طرف کسانی صحبت می کنند که خودشان نمی توانند صحبت کرده و از خود دفاع کنند. عیسی مسیح، وکیل ما، از طرف ما در حضور پدر می ایستد و از ما دفاع کرده و عرض حال می کند. وکالت عیسی مسیح قطعا موثر است برای اینکه پدر درباره ی او می گوید، « این است پسر عزیز من، که از او خشنودم» (متی فصل 3 آیه 17). دعاهای او پایدار، همیشگی و کامل هستند.

درست است که عیسی مسیح وکیل مدافع ماست، اما از طرف دیگر، شیطان نیز شب و روز ما را متهم می کند (مکاشفه فصل 12 آیه 10؛ زکریا فصل 3 آیه 1). این دشمن فانی، گناهان ما را به رخ خدا می کشاند و به ایمانداران مسیحی توهین کرده و آنها را مسخره می کند. رومیان فصل 8 آیه های 33 تا 34 به ما می گوید که نباید نگران بدخواهی های شیطان باشیم برای اینکه عیسی مسیح، وکیل ما، بسیار قدرتمندتر است: «چه کسی بر آنان که خدا برگزیده، اتهام وارد خواهد ساخت؟ این خداست که عادل می‌شمارد. پس کیست که محکومشان سازد؟ هیچ‌کس! زیرا مسیحْ عیسی برای ما مُرد و برخیزانیده شد و بر دست راست خدا قرار گرفت، و الان نیز برای ما شفاعت می‌کند »

عیسی مسیح، در یوحنا فصل 17، برای ایماندارانش دعا می کند؛ ما با نگاه کردن به دعاهای عیسی مسیح متوجه می شویم که او در حال حاضر برای ما چه دعاهایی می کند. عیسی مسیح دعا می کند تا ما این کارها را انجام دهیم و به شخصی تبدیل شویم که:

خداوند و پسرش عیسی مسیح را می شناسد (آیه 3)

از خدا روی بر نمی گرداند (آیه 11)

مانند پدر و پسر که یکی هستند با دیگر مسیحیان متحد است (آیه 11)

لبریز از شادی خداوند است (آیه 13)

از شروران دوری می کند (آیه 15)

با خواندن کلام خدا پاک و مقدس می شود (آیه 17)

با نسل های آینده نیز در عیسی مسیح متحد باقی می ماند (آیه های 20 تا 21)

پیام عیسی مسیح را از طریق محبت به جهانیان می رساند (آیه 23)

و در بهشت تا ابد به او می پیوندد (آیه 24)

همانطوری که خدا و عیسی مسیح نسبت به هم محبت دارند او نیز به دیگران محبت می کند (آیه 26)

عبرانیان فصل 4 آیه های 14 تا 16 عیسی مسیح را به عنوان کاهن اعظم ما توصیف می کند. ما به خاطر وکالت و میانجی گری او با خداوند آشتی می کنیم و می توانیم مستقیما با او معاشرت کنیم: «پس حال که کاهن اعظمی داریم که از آسمانها عبور کرده، یعنی عیسی، پسر خدا، بیایید ایمانی را که اعتراف می‌کنیم، محکم نگاه داریم.  این کاهن اعظم از ضعفهای ما بی‌خبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد، اما هرگز به زانو در نیامد و گناه نکرد.  پس بیایید با اطمینان به حضور تخت پر فیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را به هنگام نیاز یاری فرماید.» ما مسیحیان در هر سختی و شرایطی که باشیم این اطمینان و ضمانت را داریم که عیسی مسیح همیشه برای ما دعا خواهد کرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا عیسی مسیح برای ما دعا می کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries