settings icon
share icon
سوال

آیا خدا شیطان را دوست دارد؟

جواب


خیر. خدا شیطان را دوست ندارد و ما هم نباید شیطان را دوست داشته باشیم. ما نمی توانیم شر و ناپاکی را دوست داشته باشیم و شیطان صاحب همه این ویژگی ها است. او دشمن ما است (اول پطرس فصل 5 آیه 8)؛ او شرارت و بدی است (متی فصل 6 آیه 13)؛ او پدر دروغ ها و قاتل است (یوحنا فصل 8 آیه 44)؛ مدام به فرزندان خدا تهمت می زند (مکاشفه فصل 12 آیه 10)؛ او اغواگر است (اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 5)؛ خودپسند، شرور و ستیزه جو است (اشعیا فصل 14 آیه های 12 تا 15)؛ فریبکار است (اعمال رسولان فصل 13 آیه 10)؛ نیرنگ باز است (افسسیان فصل 6 آیه 11)؛ و او یک دزد است (لوقا فصل 8 آیه 12) و بسیاری از صفات بد و شر دیگری نیز دارد. در واقع او همه آن چیزی است که خدا از آن متنفر می باشد. شیطان قلبا از خدا متنفر است. داوری شدن و نابودی او حتمی است. مکاشفه فصل 20 برنامه خدا برای شیطان را توضیح می دهد که در این برنامه عشق و محبت دخالتی ندارد.

فرمان عیسی مسیح مبنی بر اینکه حتی دشمنان خود را دوست بداریم (متی فصل 5 آیه 44) مربوط به روابط ما انسان ها در این دنیا می باشد و ما باید همه انسان ها را (حتی دشمنان خود را ) دوست بداریم چراکه همه ما به شکل خدا آفریده شده ایم. یادآوری می کنیم که فرشتگان به شکل خدا آفریده نشده اند. به ما گفته نشده که فرشتگان خوب را دوست داشته باشیم و همچنین هرگز گفته نشده که فرشتگان بد را دوست داشته باشیم.

از آنجاییکه شیطان همه آن چیزی هایی است که بر ضد خداوند می باشد پس ما نمی توانیم او را دوست داشته باشیم. اگر ما شیطان را دوست می داشتیم مجبور می شدیم که از خدا متنفر شویم، برای اینکه راستی و پاکی در نقطه مقابل گناه قرار دارد.

خداوند در تصمیم خود مصمم است که بخششی برای شیطان نخواهد بود. هدف از فداکاری عاشقانه خداوند بر روی صلیب، ما هستیم. خداوند انسان را عاشقانه نجات داد و بر شیطان چیره شد (کولسیان فصل 2 آیه 15). داوری و جزا برای شیطان قسمتی از عشق بی نهایت خداوند به ما می باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا خدا شیطان را دوست دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries