settings icon
share icon
سوال

نمونه های غیرقابل انکار مداخله الهی (دخالت خداوند در امور دنیا) چه هستند؟

جواب


دخالت الهی به دخالت خداوند در امور دنیا گفته می شود. دخالت الهی می تواند رویدادی باشد که خداوند باعث آن می شود یا از آن جلوگیری می کند. خداناباوران، ندانم گراها، دئیست ها (خداانگار،خداباور دین ناباور) توضیحاتی برای حتی رویدادهای کاملا معجزه آمیز پیدا می کنند. برخی از ایمانداران نشانه های مداخله الهی را در همه جا می بینند، و رویدادهای تصادفی را هم دستوری از طرف خدا می دانند. بنابراین، آیا خدا در امور دنیا دخالت می کند؟ اگر چنین است، آیا سندی برای اثبات این مداخله غیرقابل انکار وجود دارد؟ آیا خدا اثر انگشتی از خود بر روی کارهایش در این دنیا به جا گذاشته است؟

ایمانداران می توانند به نمونه های زیادی از دخالت الهی اشاره کنند. از شکست ناوگان اسپانیایی آرمادا تا ظهور کشور امروزی اسرائیل، همگی نشانه هایی از دخالت الهی در تاریخ می باشند. البته معجزات کتاب مقدس نیز وجود دارند که توسط شاهدان عینی ثبت شده اند؛ و خود خلقت همانطور که هایدن اشاره می کند، «آسمان ها به ما می گویند» نشانه هایی از مداخله الهی هستند.

اما خداناباوران (آتئیست ها)، ندانم گراها و خداانگارها (دئیست ها) همیشه توجیحاتی برای همه چیز دارند. یک برنامه تلوزیونی در ایالات متحده پخش می شد که معجزات کتاب مقدس را توجیه می کرد. یکی از قسمت ها به عبور از دریای سرخ (خروج فصل 14) پرداخته بود. دانشمندان به چندین نظریه رسیده اند، مثلا به دلیل فعالیت های آشتفشانی زیرآب یک پل زمینی موقت ایجاد شده است یا زمین لرزه زیرآب که سونامی را به وجودآورده است باعث شده تا عمق آب به طور موقت در مسیری که موسی و قوم اسرائیل از آن عبور کردند بسیار کم شود، اما لحظه ای که مصریان قصد عبور داشته اند عمق آب زیاد شده و آنها را غرق کرده است. حتی اگر این رویداد را بتوان به طور طبیعی توضیح داد، همچنان انکار یک زمانبندی ماورای طبیعی بسیار ساده لوحی است. اما باز هم می گوییم، فردی که وجود خدا و کار او در دنیا را انکار می کند برای هر معجزه ای توجیح می آورد و خصوصیات تصادفی بودن، حمله عصبی یا توهم را به آن رویداد نسبت می دهد. اگر دنبال دلایلی برای انکار می گردید، مطمئنا پیدا خواهید کرد.

در طرف دیگر، ایمانداران هستند که کمابیش همه چیز را نمونه ای از مداخله الهی می دانند. حتی یک خرید خوب در سوپرمارکت را هم معجزه ای از طرف خدا می دانند. وزش ناگهانی باد یا دیدار تصادفی یک دوست را نشانه روشنی از طرف خدا می دانند. گرچه این طرز فکر درست تر از طرز فکر دئیست ها می باشد، اما مشکلی جدی هم در آن وجود دارد. هر چیزی را مداخله الهی دانستن به نتیجه گیری های کاملا خیالی ختم می شود. ما تمایل داریم که رویدادها را آنگونه که می خواهیم تفسیر کنیم. مطالعه اشکال مختلف ابرها برای یافتن نشانه ای از خواست خدا برای ما می تواند جذاب و وسوسه انگیز باشد، اما به جای آن باید خواست واقعی و کتاب مقدسی خداوند برای خودمان را جستجو کنیم (رومیان فصل 12 آیه های 1 تا 2).

از نظر کتاب مقدس، خداوند بدون شک در امور دنیا دخالت می کند (به سرتاسر کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رجوع کنید). خداوند حاکم است (مزامیر فصل 93 آیه 1، فصل 95 آیه 3؛ ارمیا فصل 23 آیه 20، رومیان فصل 9). هیچ اتفاقی نمی افتد مگراینکه خداوند آن را مقدر کرده باشد، باعث آن رویداد شده باشد یا اجازه آن را داده باشد. ما همواره با پدیده مداخله الهی احاطه شده ایم، حتی اگر به آن بی توجهی کنیم یا توانایی دیدن آن را نداشته باشیم. ما هرگز نمی توانیم روش ها و راه هایی که خداوند از طریق آنها در زندگی ما مداخله می کند را به طور کامل درک کنیم. مداخله الهی می تواند به شکل یک معجزه مانند شفا یا نشانه ماورای طبیعی باشد. مداخله الهی حتی می تواند به شکل یک رویداد به ظاهر تصادفی باشد که ما را به سمت خواست خدا می کشاند.

کتاب مقدس از ما نمی خواهد که در جستجوی معنای پنهان روحانی در اتفاقات روزمره باشیم. باید آگاه باشیم که خداوند مداخله می کند اما نباید هر لحظه به دنبال رمزگشایی پیام های رمزی آسمانی باشیم. ایمانداران در کلام خدا به دنبال راهنمایی می گردند (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17)، و روح القدس ایشان را هدایت می کند (افسسیان فصل 5 آیه 18). ما باید از منبعی که می دانیم خود خداوند آن را گفته است پیروی کنیم، این منبع کتاب مقدس است (عبارنیان فصل 4 آیه 12).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نمونه های غیرقابل انکار مداخله الهی (دخالت خداوند در امور دنیا) چه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries