settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره دایناسورها چه می گوید؟ آیا دایناسورها در کتاب مقدس وجود دارند؟

جواب


موضوع دایناسورها در کتاب مقدس، برای سالها بخشی از مباحث جنجالی جوامع مسیحی مانند عمر زمین، تفسیر درست مطالب کتاب پیدایش، و تفسیر کشفیات فیزیکی اطراف مان، بوده است. آنانی که معتقدند زمین عمری بسیار طولانی داشته است (عصر ماقبل تاریخ) کتاب مقدس را بخاطر عدم اشاره به موضوع دایناسورها رد نمیکنند زیرا باور دارند که مطابق الگوی خود، میلیونها سال قبل از اینکه اولین انسان پا بر پهنه زمین بگذارد، دایناسورها از بین رفته بودند. بر اساس این نظریه، آنانی که متون کتاب مقدس را به رشتۀ تحریر درآورده اند، نمی توانستند شاهد حیات دایناسورها بوده باشند.

آنانی که معتقد به عمر مابعد تاریخ زمین هستند بر این باورند که کتاب مقدس به موضوع دایناسورها اشاره نموده است؛ اما درواقع، از لغت "دایناسور" هرگز استفاده نکرده است. و به جای آن، از لغت عبری "تنیین" استفاده شده است. در ترجمه های مختلف کتاب مقدس، "تنیین" به روشهای مختلفی ترجمه شده است؛ گاهی اوقات، به معنی جانوران غول آسای دریایی، گاهی به عنوان "مار" اما اکثر اوقات به معنی "اژدها" ترجمه شده است. اینطور بنظر میرسد که "تنیین" به غولهای خزنده مانند اشاره داشته است. در عهد عتیق بیش از سی مرتبه به این مخلوقات اشاره شده که یا در خشکی بوده اند، یا در دریا.

علاوه بر اشاره هایی که به این غول های خزنده شده است، در کتاب مقدس دو گونه موجود، بصورتی توصیف شده اند که محققین به این باور رسیده اند که نویسندگان به دایناسورها اشاره داشته اند. بَهيموت، جانوری است که در موردش گفته شده او با عظمت ترین مخلوق خداست و دُمش به درخت سرو تشبیه شده است (ایوب فصل 40 آیه 15). بعضی از محققین سعی کرده اند که بَهيموت را به فیل یا هیپوتاموس نسبت دهند. دیگران معتقدند که دُم فیل یا هیپوتاموس نازک بوده طوری که نمیتوان آن را با درخت سرومقایسه کرد. اما از طرف دیگر، دایناسورهایی چون براکیوساروس (Brachiosaurus) و دایناسور دو پا (Diplodocus) دُمهای بزرگی داشتند که با درخت سرو قابل مقایسه بوده اند.

تقریباً تمام تمدنهای باستان دارای نقاشی هایی می باشند که در آنها خزندگان غول آسا به تصویر کشیده شده اند. سنگ تراشه ها،صنایع دستی و اشکال رُسی کشف شده در آمریکای شمالی به تصاویر دایناسورهای مدرن شباهت بسیار دارند. صخره های کنده کاری شدۀ آمریکای جنوبی مردی را نشان می دهند که بر موجودی دایناسور یا سوسمار مانند سوار شده است؛ و عجیب تر اینکه آن موجود شباهت بسیاری با دایناسور سه شاخ، پتروداکتیل و ترانازوروس دارد. موزاییک های رومی، ظروف مایانها، دیوارهای شهر بابل با اشکال این موجودات مزیّن شده اند که خود نشانگر انتقال فرهنگی و جغرافیای بدون مرز است. نوشته های هشیارانه مارکو پولو (Milione) آمیخته از داستانهای مهیجی است که در آنها حیواناتی غول آسا از گنجها محافظت می کردند.

علاوه بر شواهد عینی و تاریخی مربوط به دوران پیدایش انسان، در رابطه با هم زیستی انسان و دایناسورها ، شواهد فیزیکی دیگری نیز وجود دارند مثل جا پای انسان در کنار دایناسورها که بشکل فسیل شده در آمریکای شمالی و غرب آسیای مرکزی کشف شده است.

حال، آیا کتاب مقدس به دایناسورها اشاره نموده است؟ موضوع خیلی واضح و عینی نیست؛ بستگی دارد که باتوجه به شواهد موجود آنرا چگونه تفسیر کنید و اینکه چگونه به دنیای پیرامون خود بنگرید. اگر بخواهیم کتاب مقدس را بصورت لفظی ترجمه و تفسیر کنیم، به این نتیجه می رسیم که با یک زمین تازه متولد شده با انسان مواجه هستیم، که ایده وجود دایناسورها و همزیستی آنها با انسان نیز قابل قبول می باشد. اگر دایناسورها و انسان با یکدیگر همزیستی داشته اند پس چه بر سر دایناسورها آمد؟ بحثی در این رابطه در کتاب مقدس وجود ندارد، دایناسورها احتملا زمانی بعد از طوفان و تغییرات زیست محیطی و همچنین شکار بی رویه توسط انسان، منقرض شده اند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره دایناسورها چه می گوید؟ آیا دایناسورها در کتاب مقدس وجود دارند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries