settings icon
share icon
سوال

چرا این همه تفسیرهای متفاوت از مسیحیت وجود دارند؟

جواب


کتاب مقدس می گوید که «یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید» وجود دارد (افسسیان فصل 4 آیه 5). این آیه بر یگانگی که باید در بدن مسیح وجود داشته باشد تاکید می کند چرا که در ما "یک روح" ساکن است (آیه 4). پولس در آیه 2 درخواست فروتنی، ملایمت، بردباری، و محبت می کند که همه اینها برای حفظ یگانگی ضروری است. مطابق با اول قرنتیان فصل 2 آیه های 10 تا 13، روح القدس فکر خدا را می داند (آیه 11)، و آن را آشکار می سازد (آیه 10) و تعلیم می دهد (آیه 13) به آنانی که در آنها ساکن است. این کار روح القدس تنویر یا همان روشنگری افکار نامیده می شود.

در یک جهان کامل، هر ایماندار تمایل دارد که کتاب مقدس را از روی وظیفه مطالعه کند (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15) و این کار را با دعا و تکیه بر روشنگری روح القدس انجام دهد. اما به روشنی می توانیم ببینیم که جهان ما کامل نیست. هر شخصی که روح القدس را دارد، واقعاً به روح القدس گوش نمی دهد. مسیحیانی هستند که روح القدس را غمگین می کنند (افسسیان فصل 4 ایه 30). از هر آموزگاری بپرسید. حتی بهترین معلم مدرسه هم دانش آموزان خودسری دارد که در برابر یادگیری مقاومت می کنند و برایشان مهم نیست که معلم چه می گوید. پس، یکی از دلایلی که افراد مختلف برداشتهای متفاوتی از کتاب مقدس دارند صرفاً این است که به معلم یعنی روح القدس گوش نمی دهند. در ادامه دلایل دیگری از وجود تفاوتهای اعتقادی بسیار میان آنانی که کتاب مقدس را تعالیم می دهند آمده است.

1. بی ایمانی. واقعیت این است که بسیاری از کسانیکه ادعای مسیحی بودن دارند، هرگز دوباره متولد نشده اند. آنان لقب «مسیحی» را یدک می کشند، اما هیچ تغییر حقیقیِ قلبی نداشته اند. خیلی ها هستند که حتی ایمان ندارند کتاب مقدس حقیقت است، ولی به خود اجازه می دهند که آن را آموزش بدهند. آنها مدعی هستند که حتی در شرایط زندگی در بی ایمانی، از خدا صحبت می کنند. بیشتر تفاسیر غلط از کتاب مقدس از چنین افرادی سرچشمه می گیرد.

غیر ممکن است که یک بی ایمان بتواند کتاب مقدس را به شکل صحیح تفسیر کند. "اما شخص بی‌ايمان قادر نيست افكار و اسرار خدا را كه روح‌القدس به ما می‌آموزد، درک كند و بپذيرد. اين امور به نظر او پوچ و بی‌معنی می‌آيند، زيرا فقط آنانی كه روح خدا در وجودشان قرار دارد، می‌توانند مقصود او را درک كنند؛ اما سايرين قادر نيستند اين مطالب را بفهمند. " (اول قرنتیان فصل 2 آیه 14). انسانی که نجات را دریافت نکرده نمی تواند حقیقت کتاب مقدس را بفهمد و در واقع دارای تنویر و روشنگری روح القدس نمی باشد. علاوه بر این شبان یا دانشمند علم الهیات بودن ضمانتی برای نجات یک شخص نیست.

نمونه ای از هرج و مرجی که به خاطر بی ایمانی بوجود آمد در یوحنا فصل 12 آیه های 28 تا 29 یافت می شود. عیسی به سوی پدر دعا می کند و می گوید، «پدر، نامت را جلال ده» پدر با صدایی رسا از آسمان پاسخ می دهد طوریکه هر کسی که در نزدیکی بود می شنود. اما به تفاوت در برداشت افراد توجه کنید: " بعضی گمان بردند كه صدای رعد بود و بعضی ديگر گفتند: فرشته‌ای با او سخن گفت". همه یک چیز را شنیدند- جمله ای قابل فهم از آسمان — اما هر کس آنطوری شنید که می خواست بشنود.

2. فقدان آموزش. پطرس رسول به کسانیکه کلام خدا را اشتباه تفسیر می کنند، هشدار می دهد. او تعالیم ساختگی شان را به این دلیل می داند که آنها «نادان» هستند (دوم پطرس فصل 3 آیه 16). به تیموتائوس گفته شده است که "در راه خدمت به خدا سخت بكوش تا او از تو راضی شود و هنگامی كه خدمتت را ارزيابی می‌كند، شرمنده نشوی. سعی كن مفهوم كلام خدا را خوب درک كنی و آن را خوب تعليم دهی." (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15). هیچ میانبری برای تفسیر صحیح کتاب مقدس وجود ندارد؛ ما مجبور هستیم که کتاب مقدس را مطالعه کنیم.

3. دانش ضعیف تفسیر. بسیاری از اشتباهاتی که رواج می یابد به خاطر ناتوانی در بکارگیری علم تفسیر قوی است. برداشتن یک آیه از متن آن می تواند آسیب بزرگی به منظور آن آیه بزند. چشم پوشی از محتوای عمده فصل و کتاب، یا ناتوانی در درک زمینه تاریخی-فرهنگی آن نیز منجر به مشکل خواهد شد.

4. بی اعتنایی به کل کلام خدا. آپولوس واعظی قدرتمند و سخنور بود اما تنها تعمید یحیی را می شناخت. او نسبت به عیسی مسیح و راه نجات او بی اعتنا بود بنابراین پیام او ناقص بود. اکیلا و پرسکیلا او را به خانه خود بردند و «راه خدا را دقیقتر به او آموختند» (اعمال رسولان فصل 18 آیه های 24 تا 28). پس از آن، آپولوس عیسی مسیح را موعظه کرد. امروزه برخی گروه ها و افراد پیغامی ناقص دارند زیرا بر آیات بخصوصی تمرکز می کنند و دیگر آیات را نادیده می گیرند. آنها کلام را با کلام مقایسه نمی کنند.

5.خودخواهی و غرور. متاسفانه باید گفت که بسیاری از تفاسیری که از کتاب مقدس می شود بر پایه تمایلات شخص و تعالیم دلخواه است. برخی افراد با ترویج «نگرشی تازه» بر کتاب مقدس فرصتی را برای ترقی شخصی می بینند (نگاه کنید به توصیف معلمین دروغین در کتاب یهودا).

6. به بلوغ نرسیدن. وقتی مسیحیان آنگونه که باید بالغ نمی شوند، ساز و کارشان با کلام خدا تحت تاثیر قرار می گیرد. "مجبور شدم بجای غذای سنگين، به شما شير بدهم، زيرا قادر به هضم آن نبوديد. حتی حالا نيز بايد به شما شير داد. زيرا هنوز كه هنوز است، طفل هستيد و اختيار زندگی‌تان در دست اميال و خواسته‌هايتان می‌باشد نه در دست خدا. شما به يكديگر حسادت می‌ورزيد و در ميانتان دو دستگی و خصومت وجود دارد. آيا اين نشان نمی‌دهد كه هنوز طفل هستيد و در پی انجام خواسته‌های خود می‌باشيد؟ شما طوری رفتار می‌كنيد كه گويی خدا در زندگی شما هيچ نقشی ندارد"(اول قرنتیان فصل 3 آیه های 2 تا 3). یک مسیحی نابالغ آمادگی برای «گوشتِ» کلام خدا را ندارد. توجه داشته باشید که دلیل نفسانی و دنیوی بودن اهالی کلیسای قرنتس این بود که در کلیسایش تفرقه بود (آیه 4).

7. تاکید بی مورد بر سنت. برخی از کلیساها ادعا می کنند که به کتاب مقدس ایمان دارند، اما برداشتشان همیشه از فیلتر سنتهای برقرار در کلیسایشان عبور می کند. هنگامی که سنت و تعلیم کتاب مقدس در مقابل هم قرار می گیرند، اولویت به سنت داده می شود. که این، قدرت کلام را نفی می کند و برتری کامل را به رهبری کلیسا اعطا می کند.

در موضوعات اساسی، کتاب مقدس کاملاً شفاف است. هیچ ابهامی درباره الوهیت مسیح، واقعیت بهشت و جهنم، و نجات بوسیله فیض و از طریق ایمان وجود ندارد. در برخی مسائل کم اهمیت تر، تعلیم کلام خدا شفافیت کمتری دارد، و این به طور طبیعی به تفاسیر مختلف کشیده می شود. به طور مثال، ما هیچ دستور مستقیمی از کتاب مقدس نداریم که دفعات مراسم شام خداوند یا سبک موسیقی مورد استفاده را تعیین کند. مسیحیان صادق و بی ریا می توانند برداشتهای مختلفی از متون کتاب مقدس در این موضوعات جانبی داشته باشند.

مهم این است که در جایی که کلام خدا متعصب است، متعصب باشیم و در جایی که کلام خدا متعصب نیست، متعصب نباشیم. کلیساها باید بکوشند که از مدل کلیسای اولیه اورشلیم پیروی کنند "در تعليمی كه رسولان می‌دادند و در آئين شام خداوند و دعا، با ساير ايمانداران مرتب شركت می‌كردند" (اعمال فصل 2 آیه 42 ). در کلیسای اولیه اتحاد وجود داشت زیرا آنها بر تعالیم رسولان استوار بودند. وقتی که ما دوباره به تعالیم رسولان باز گردیم از دیگر تعلیم ها، نظریه ها دروغین، نیرنگ ها که به داخل کلیسا رخنه کرده اند، چشم پوشی خواهیم کرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا این همه تفسیرهای متفاوت از مسیحیت وجود دارند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries