settings icon
share icon
سوال

تفاوت بین یهودیت و مسیحیت چیست؟

جواب


مسیحیت و یهودیت، در میان ادیان اصلی جهان، بیشترین شباهت را با یکدیگر دارند. مسیحیت و یهودیت هر دو به یک خدای قدرتمند، عالم مطلق، حاضر مطلق، ابدی و نامحدود ایمان دارند. هر دو دین به خدایی اعتقاد دارند که مقدس، درستکار، عادل، مهربان و بخشنده است. مسیحیت و یهودیت کتاب مقدس عبری ( عهد قدیم) را کلام پدر و قدرت خداوند می دانند، و مسیحیت عهد جدید را نیز در اختیار دارد. هر دو به وجود بهشت، مکان ابدی درستکاران، و جهنم، مکان ابدی بدکاران (گرچه همه یهودیان و مسیحیان به ابدیت جهنم اعتقاد ندارند) معتقدند. یهودیت و مسیحیت اساسا یک نوع ضوابط اخلاقی دارند که امروزه به نام یهودی-مسیحی شناخته می شود. هر دو این حقیقت را به پیروان خود آموزش می دهند که خدا یک برنامه مخصوص برای قوم اسرائیل و یهودیان دارد.

مهمترین تفاوت بین مسیحیت و یهودیت، عیسی مسیح است. مسیحیت معتقد است که عیسی مسیح تحقق پیش بینی های عهد قدیم از مسیح / نجات دهنده موعود است (اشعیا فصل 7 آیه 14، فصل 9 آیه های 6-7؛ میکاه فصل 5 آیه 2). یهودیت، عیسی مسیح را به عنوان یک معلم خوب یا شاید پیامبر خدا می شناسد. یهودیت عیسی را همان مسیح نمی داند. علاوه بر اینها، مسیحیت معتقد است عیسی مسیح خدا در جسم انسان بود (یوحنا فصل 1 آیه های 1 و14؛ عبرانیان فصل 1 آیه 8). مسیحیت آموزش می دهد که خداوند در جسم عیسی مسیح به یک انسان تبدیل شد تا بتواند زندگی خود را برای پرداخت بهای گناهان ما فدا کند (رومیان فصل 5 آیه 8، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). یهودیت به شدت با این عقیده که عیسی مسیح خداست و چنین فداکاری ای لازم بود، مخالف است.

عیسی مسیح مهمترین تفاوت بین یهودیت و مسیحیت است. شخص و کار عیسی مسیح اصلی ترین مسئله ای است که یهودیت و مسیحیت بر سر آن توافق ندارند. کاهن اعظم از عیسی مسیح پرسید، « يا تو مسيح، فرزند خدای متبارک هستی؟»عيسی گفت: «هستم، و يک روز مرا خواهيد ديد كه در دست راست خدا نشسته‌ام و در ابرهای آسمان به زمين باز می‌گردم» (مرقس فصل 14 آیه های 61-62). اما آنها سخنان او را باور نکردند و او را به عنوان مسیح نپذیرفتند.

عیسی مسیح تحقق پیش گویی های یهود از مسیح موعود است. مزامیر فصل 22 آیه های 14-18 رویدادی را توصیف می کند که به طور انکار ناپذیری به مصلوب شدن عیسی مسیح شباهت دارد، « نيرويی در من نمانده است. تمام بندهای استخوانهايم از هم جدا شده‌اند. دلم مانند موم آب می‌شود. گلويم همچون ظرف گلی خشک شده و زبانم به كامم چسبيده. تو مرا به لب گور كشانده‌ای. دشمنانم مانند سگ، دور مرا گرفته‌اند. مردم بدكار و شرور مرا احاطه نموده‌اند. دستها و پاهای مرا سوراخ كرده‌اند .از فرط لاغری تمام استخوانهايم ديده می‌شوند؛ بدكاران به من خيره شده‌اند. رَخت مرا در ميان خود تقسيم كردند و بر ردای من قرعه انداختند.» قطعا این پیش گویی درباره مسیح نمی توان کسی غیر از عیسی مسیح باشد، مصلوب شدن او همه این جزئیات را محقق کرد (لوقا فصل 23، یوحنا فصل 19).

توصیف دقیق تری از اشعیا فصل 53 آیه های 3-6 درباره مسیح وجود ندارد، « ما او را خوار شمرديم و رد كرديم، اما او درد و غم را تحمل كرد. همهٔ ما از او رو برگردانيديم. او خوار شد و ما هيچ اهميت نداديم. اين دردهای ما بود كه او به جان گرفته بود، اين رنجهای ما بود كه او بر خود حمل می‌كرد؛ اما ما گمان كرديم اين درد و رنج مجازاتی است كه خدا بر او فرستاده است .برای گناهان ما بود كه او مجروح شد و برای شرارت ما بود كه او را زدند. او تنبيه شد تا ما سلامتی كامل داشته باشيم. از زخمهای او ما شفا يافتيم. ما همچون گوسفندانی كه آواره شده باشند، گمراه شده بوديم؛ راه خدا را ترک كرده به راههای خود رفته بوديم. با وجود اين، خداوند تقصيرها و گناهان همهٔ ما را به حساب او گذاشت!»

پولس رسول، یک یهودی و پیرو سرسخت یهودیت، در رویا با عیسی مسیح روبرو شد (اعمال رسولان فصل 9 آیه های 1-9) و به بزرگ ترین شاهد عیسی مسیح و نویسنده تقریبا نیمی از عهد جدید تبدیل شد. پولس بیش از هر کسی دیگری تفاوت بین یهودیت و مسیحیت را درک کرد. پیام پولس چه بود؟ «من به انجيل عيسی مسيح افتخار می‌كنم چون قدرت خداست برای نجات تمام كسانی كه ايمان بياورند. پيغام انجيل در ابتدا فقط به يهوديان اعلام می‌شد، اما اكنون همه می‌توانند با ايمان آوردن به آن، به حضور خدا راه يابند» (رومیان فصل 1 آیه 16).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تفاوت بین یهودیت و مسیحیت چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries