settings icon
share icon
سوال

آیا شیطان را خدا آفرید؟

جواب


خداوند خالق هر چیزی است که وجود داشته و وجود خواهد داشت ( یوحنا فصل 1 آیه 3). منظور از همه چیز این است که او خالق همه چیز در دنیای جسمانی و روحانی است (کولسیان فصل 1 آیه های 15 تا 17). خود خداوند تنها وجودی است که نیاز به خالق ندارد، یعنی واجب الوجود است (خروج فصل 3 آیه 14). بنابراین همه موجودات (تمامی هستی) را خداوند آفریده و متعلق به اوست (مزامیر فصل 24 آیه 1).

کتاب مقدس اشاره ای به پادشاه بابل و صور کرده است. این شخصیت ها را اکثر محققان به نوعی شیطان می دانند (اشعیا فصل 14 آیه های 12 تا 15، حزقیال فصل 28 آیه های 13 تا 17). این دو متن به ما اطلاعاتی درباره شیطان و سرچشمه او می دهد. آیه های 12 و 14 کتاب اشعیا می گویند که منشاء شیطان از آسمان است. حزقیال فصل 28 به ما می گوید شیطان به عنوان یک فرشته کروب آفریده شد (آیه های 13 تا 14) و تا قبل از اینکه به گناه روی بیاورد، پاک بود (آیه 15).

کتاب مقدس ریشه گناه شیطان را غرور او معرفی می کند (حزقیال فصل 28 آیه 17). او قبل از اینکه از بهشت رانده شود، باید موجودی زیبا هم از نظر درونی و هم ظاهری بوده باشد ( حزقیال فصل 28 آیه 12). حزقیال فصل 28 آیه 15 تاکید می کند که شیطان بی گناه خلق شده بود و با دست خودش به گناه آلوده شد (حزقیال فصل 28 آیه های 16 تا 18). بنابراین خداوند او را گناهکار نیافرید. خداوند مقدس است و چیزی که در تضاد با ذاتش باشد را خلق نمی کند (مزامیر فصل 86 آیه های 8 تا 10، فصل 99 آیه های 1 تا 3، اشعیا فصل 40 آیه 25 و فصل 57 آیه 15).

بنابراین می توان با قاطعیت گفت که شیطان را هم خدا آفرید، اما این تصور که او آلوده به گناه خلق شد، اشتباه است. خداوند شیطان را پلید خلق نکرد. شیطان خودش راهش را انتخاب کرد (اشعیا فصل 14 آیه 13). خداوند هرگز گناه و بدی را خلق نکرده است (یعقوب فصل 1 آیه 13)، گرچه امکان ارتکاب گناه در دنیایی که خلق کرده وجود دارد، اما خود بدی توسط خدا خلق نشده است. خداوند روزی شیطان و گناه را برای همیشه نابود خواهد کرد (مکاشفه فصل 20 آیه 10).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا شیطان را خدا آفرید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries